Μετάφραση, Διερμηνεία και Διεθνείς Σχέσεις | City Unity College  

Κέντρο Μετάφρασης, Διερμηνείας και Διεθνών Σχέσεων

Το City Unity College, μέσω του Κέντρου Μετάφρασης, Διερμηνείας και Διεθνών Σχέσεων, προσφέρει τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα στους τομείς:

  • της Μετάφρασης
  • της Διερμηνείας
  • και των Διεθνών Σχέσεων

Οι καθηγητές των προγραμμάτων έχουν την απαραίτητη επαγγελματική πείρα και τα ακαδημαϊκά προσόντα προκειμένου να διδάξουν και να βοηθήσουν τους σπουδαστές να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα του κέντρου
Μετάφρασης , Διερμηνείας και Διεθνών Σχέσεων