Οικονομικά Στοιχεία

  • Κατεβάστε τον Ισολογισμό της εταιρίας μας για το 2012, κάνοντας κλικ εδώ
  • Κατεβάστε τον Ισολογισμό της εταιρίας μας για το 2013, κάνοντας κλικ εδώ
  • Κατεβάστε τον Ισολογισμό της εταιρίας μας για το 2014, κάνοντας κλικ εδώ