Δίπλωμα στην Επαγγελματική Μετάφραση | City Unity  

Ανώτερο Δίπλωμα στην Επαγγελματική Μετάφραση

Το City Unity Studies, αναγνωρίζοντας την ανάγκη της αγοράς για μεταφραστές με πολύ καλή κατάρτιση και εξειδίκευση, ανέπτυξε μονοετές πρόγραμμα σπουδών το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου σπουδών “ Ανώτερο Δίπλωμα στην Επαγγελματική Μετάφραση ”. Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Edexcel και προσφέρεται είτε σε αίθουσα διδασκαλίας είτε εξ αποστάσεως σε διάφορους γλωσσικούς συνδυασμούς. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των σπουδαστών σε διαφορετικούςμεταφραστικούς τομείς συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη. Στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού του προγράμματος, η αξιολόγηση των σπουδαστών βασίζεται στην ενεργή τους συμμετοχή, στις εργασίεςπου παραδίδουν κατά τη διάρκεια των σπουδών και στην επαγγελματική επιπέδου εργασία που τους ανατίθεται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

Διάρκεια: ένα ακαδημαϊκό έτος
Πιστοποίηση: Edexcel assured

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα μετάφρασης και/ή διερμηνείας που προσφέρονται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

Μαθήματα

  • Αντίστροφη μετάφραση κειμένων δημοσιογραφίας και κοινωνικών επιστημών
  • Αντίστροφη Μετάφραση Οικονομικών κειμένων
  • Επιμέλεια Αγγλικών Κειμένων
  • Αντίστροφη μετάφραση επιστημονικών κειμένων
  • Αντίστροφη μετάφραση Νομικών Κειμένων
  • Αντίστροφη μετάφραση τεχνικών κειμένων
  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Μεταφραστικά Εργαλεία
  • Υποτιτλισμός

Για τα μαθήματα του τρίτου έτους «Υποτιτλισμός», «Μεταφραστικά Εργαλεία» και Διαδοχική Διερμηνεία» απαιτείται παρακολούθηση σε αίθουσα διδασκαλίας. Τα υπόλοιπα μαθήματα μπορούν να διδαχθούν και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν επαγγελματίες μεταφραστές που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδίκευση στον ευρύτερο τομέα της μετάφρασης και απόφοιτοι προγραμμάτων μεταφραστικών σπουδών.

 

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;

Σχετικά Προγράμματα