Δίπλωμα στην Επαγγλεματική Μετάφραση | City Unity  

Δίπλωμα στην Επαγγελματική Μετάφραση

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μεταφραστικής αγοράς για άρτια καταρτισμένους μεταφραστές και οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου σπουδών “ Δίπλωμα στην Επαγγελματική Μετάφραση”. Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Edexcel και προσφέρεται είτε σε αίθουσα διδασκαλίας είτε εξ αποστάσεως σε διάφορους γλωσσικούς συνδυασμούς.

Στόχος του προγράμματος είναι η επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών με εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι σπουδαστές εισάγονται στις βασικές αρχές της θεωρίας της μετάφρασης και στον τρόπο εφαρμογής της θεωρίας στη μεταφραστική διαδικασία, μέσω της μετάφρασης κειμένων από διαφορετικούς τομείς.

Χαρακτηριστικό του επαγγελματικού χαρακτήρα της πιστοποίησης είναι η έλλειψη εξετάσεων κατά τη διάρκεια και στο τέλος του προγράμματος. Η αξιολόγηση των σπουδαστών βασίζεται στη συμμετοχή των σπουδαστών στο πρόγραμμα, στις εργασίες που παραδίδουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και σε μια τελική εργασία επαγγελματικού επιπέδου που τους ανατίθεται.

Γλωσσικοί συνδυασμοί: Αγγλικά-Ελληνικά, Γαλλικά-Ελληνικά, Ισπανικά-Ελληνικά, Ιταλικά-Ελληνικά, Αραβικά-Ελληνικά, Γερμανικά-Ελληνικά, Τουρκικά-Ελληνικά
Μέθοδος διδασκαλίας: Mε φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως
Διάρκεια σπουδών: Δύο ακαδημαϊκά έτη
Πρώτο έτος σπουδών: Πιστοποιητικό στην Επαγγελματική Μετάφραση
Δεύτερο έτος σπουδών: Δίπλωμα στην Επαγγελματική Μετάφραση
Πιστοποίηση: Edexcel assured

Μαθήματα

Courses taught during the two-year programme are:

 • Introduction to Translation and text types
 • Introduction to translation difficulties and techniques
 • Translation of general texts
 • Translation of journalistic texts
 • Translation of social science texts
 • Translation of technical texts
 • Translation of literary texts
 • Translation of scientific texts
 • Translation of business texts
 • Translation of legal texts
 • Translation of European Union texts
 • Computer-assisted translation
 • Editing & proofreading
 • Professional trends in translation
 • Comparative translation
 • Introduction to reverse translation
Προϋποθέσεις Εγγραφής

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται Απολυτήριο Λυκείου και άριστη γνώση της ξένης γλώσσας.

 

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;

Σχετικά Προγράμματα