Μεταπτυχιακό στη Μετάφραση | City Unity College  

Μάστερ 1 στη Μετάφραση

Το City Unity College προσφέρει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεταφραστών, Διερμηνέων και Διεθνών Σχέσεων (ITI RI) του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Μετάφραση. Το πρόγραμμα είναι είτε δίγλωσσο (Ελληνικά και μια ξένη γλώσσα) είτε τρίγλωσσο (Ελληνικά και δύο ξένες γλώσσες). Συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία έτη πανεπιστημιακών σπουδών και έχουν άριστη γνώση μιας ή δύο ξένων γλωσσών. Το πτυχίο απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν το Master 1 στη Μετάφραση (1ο έτος σπουδών), έχουν δικαίωμα ένταξης στο δεύτερο έτος σπουδών (Master 2) το οποίο προσφέρεται στο Στρασβούργο. Οι απόφοιτοι του Master 1 μπορούν να εργαστούν ως επαγγελματίες μεταφραστές σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και σε μεταφραστικές εταιρείες.

Διάρκεια σπουδών: ένα ακαδημαϊκό έτος / δύο εξάμηνα
Διδακτικές μονάδες: 60 (30 διδακτικές μονάδες ανά εξάμηνο)

Μαθήματα

Τρίγλωσσο πρόγραμμα

 • Μετάφραση από την πρώτη ξένη γλώσσα προς Ελληνικά
 • Μετάφραση από τη δεύτερη ξένη γλώσσα προς Ελληνικά
 • Μετάφραση από τα Ελληνικά προς την πρώτη ξένη γλώσσα
 • Μετάφραση από τα Ελληνικά προς τη δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Ιστορία της Μετάφρασης
 • Εφαρμογή της Γλωσσολογίας στη Μετάφραση
 • Γλώσσες εργασίας (Ελληνικά και δύο ξένες γλώσσες)
 • Νομικά
 • Οικονομικά
 • Μεταφραστικά εργαλεία

Δίγλωσσο πρόγραμμα

 • Μετάφραση από την ξένη γλώσσα προς Ελληνικά
 • Μετάφραση από τα Ελληνικά προς την ξένη γλώσσα
 • Ιστορία της Μετάφρασης
 • Εφαρμογή της Γλωσσολογίας στη Μετάφραση
 • Γλώσσες εργασίας (Ελληνικά και ξένη γλώσσα)
 • Νομικά
 • Οικονομικά
 • Μεταφραστικά εργαλεία

Οι σπουδαστές των προγραμμάτων αξιολογούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους μέσω της συμμετοχής τους στην τάξη, των εργασιών που τους ανατίθενται από τους καθηγητές, των εξετάσεων εξαμήνου και των τελικών εξετάσεων.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία έτη πανεπιστημιακών σπουδών και να έχουν άριστη γνώση μιας ή δύο ξένων γλωσσών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η επιτυχής συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις που διενεργούνται κάθε Ιούνιο και Σεπτέμβριο.

Εισαγωγικές Εξετάσεις

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κάθε Ιούνιο και Σεπτέμβριο ενώπιον εξεταστικής επιτροπής, μέλη της οποίας αποτελούν εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, μέλη του διδακτικού προσωπικού του City Unity College και τουλάχιστον ένας εξωτερικός αξιολογητής, που είναι επαγγελματίας μεταφραστής. Οι εισαγωγικές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

 • α) γραπτή Μετάφραση ευθεία και αντίστροφη από και προς τη μία ή τις δύο ξένες γλώσσες
 • β) γραπτή εξέταση στην ελληνική γλώσσα και
 • γ) προφορικές εξετάσεις ενώπιον της επιτροπής.

Τελικές εξετάσεις

Οι τελικές εξετάσεις για το Master 1 Μετάφρασης διενεργούνται τον Ιούνιο. Οι σπουδαστές δίνουν γραπτές εξετάσεις οι οποίες αξιολογούνται από τους καθηγητές του κάθε μαθήματος.

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;

 

Σχετικά Προγράμματα