MSc Health Psychology

Το πρώτο μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της Υγείας που αναγνωρίζεται
από τη BPS εκτός Μεγάλης Βρετανίας.

MSc Health Psychology
Cardiff Metropolitan University

BPS-Accredited

Η Ψυχολογία της Υγείας αφορά στην πρακτική και την εφαρμογή της ψυχολογικής έρευνας για τη συμπεριφορά που σχετίζεται με ασθένειες αλλά και την υγειονομική περίθαλψη. Εξετάζει το ρόλο των περιβαλλοντικών, ψυχοκοινωνικών και κοινωνικο-πολιτισμικών παραγόντων που μπορεί να συμβάλλουν στην ασθένεια ή την πρόληψή της. H στρατηγική για την υγεία σήμερα έχει μετατοπιστεί από τη θεραπεία της νόσου στη διατήρηση της υγείας και την πρόληψη της ασθένειας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα MSc Health Psychology, καλύπτει τις συστάσεις της Έκθεσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έτσι ώστε οι υψηλού επιπέδου απόφοιτοί μας να μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας της χώρας, με τη χρήση ειδικών ψυχολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Τα μαθήματα γίνονται στην αγγλική γλώσσα. Οι φοιτητές θα ολοκληρώσουν έξι διδακτικές ενότητες καθώς επίσης μια διπλωματική ερευνητική εργασία. Το πρόγραμμα διαρκεί ένα έτος.

Μαθήματα
 • Changing Health Behaviour (Η έννοια της Αλλαγής στην Ψυχολογία της Υγείας)
 • Biopsychosocial Issues in Health (Βιο-ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις της Υγείας)
 • Chronic Illness, Stress, and Pain (Χρόνιες Aσθένειες, Άγχος και Πόνος)
 • Health Psychology and the Health Psychologist (Η Ψυχολογία της Υγείας ως Επιστήμη και ο Ρόλος του Ψυχολόγου Υγείας)
 • Communication in the Health Care Context (Επικοινωνία στο Πλαίσιο της Φροντίδας/Υγείας)
 • Research Methods and Design (Μεθοδολογία και Σχεδιασμός Έρευνας)
 • Dissertation Proposal (Προσχέδιο Μεταπτυχιακής Εργασίας)
 • Dissertation (Μεταπτυχιακή Εργασία)

 

Χρήσιμες ερωτήσεις & απαντήσεις

Τι είναι η Ψυχολογία της Υγείας;

Η Ψυχολογία της Υγείας αποτελεί έναν από τους κλάδους της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και περιλαμβάνει την έρευνα και την πρακτική αναφορικά με το ρόλο της Ψυχολογίας στην υγεία και την ασθένεια. Το βασικό αντικείμενο της Ψυχολογίας της Υγείας αφορά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ψυχολογικοί, βιολογικοί, περιβαλλοντολογικοί και πολιτισμικοί παράγοντες επιδρούν στην ατομική υγεία και την ασθένεια.

Ποιο είναι το αντικείμενο της Ψυχολογίας της Υγείας;

Ο βασικός στόχος της Ψυχολογίας της Υγείας είναι η βαθύτερη κατανόηση των ψυχολογικών διεργασιών, που βιώνει κάθε άτομο ώστε να σχεδιαστεί μία παρέμβαση με στόχο να βοηθήσει στη βελτίωση της υγείας του και στην απόκτηση ποιότητας ζωής.

Κάποια από τα θέματα με τα οποία ασχολείται ο ψυχολόγος της υγείας είναι:

- Γιατί και πώς οι άνθρωποι υιοθετούν συγκεκριμένες συνήθειες που επηρεάζουν την υγεία τους, όπως το κάπνισμα ή η σωματική άσκηση.
- Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης, η οποία στοχεύει στην τροποποίηση μιας συμπεριφοράς που επηρεάζει την υγεία, όπως το κάπνισμα, ο αθλητισμός ή η υγιεινή διατροφή.
- Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην εκδήλωση των ασθενειών και για ποιο λόγο οι άνθρωποι που εκτίθενται στους ίδιους περιβαλλοντικούς παράγοντες δεν υφίστανται τις ίδιες συνέπειες από αυτήν την έκθεση.
- Για ποιο λόγο κάθε άτομο αντιδρά διαφορετικά στην ίδια ασθένεια. Πώς ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την ασθένεια και οι συμπεριφορές που υιοθετούμε για την αντιμετώπισή της είναι δυνατόν να επηρεάσουν την πορεία της.

Συνοπτικά, η Ψυχολογία της Υγείας μελετά τους ατομικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που εμπλέκονται:

- στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας,
- στην ανάπτυξη και πρόληψη των ασθενειών,
- στην προσαρμογή του ασθενούς στις συνθήκες της ασθένειάς του,
- στην επικοινωνία της υγείας, η οποία αφορά στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, στον ασθενή και στην οικογένειά του.

Πού εργάζονται οι ψυχολόγοι υγείας;

Οι ψυχολόγοι της υγείας εργάζονται παράλληλα με άλλα ιατρικά επαγγέλματα σε νοσοκομειακές μονάδες, κλινικές, σε προγράμματα προαγωγής και πρόληψης της δημόσιας υγείας και στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας.

Στο χώρο της ιατρικής φροντίδας, πολλοί ψυχολόγοι λειτουργούν ως ανεξάρτητοι κλινικοί επιστήμονες και ως σύμβουλοι στο σύνολο του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας. Εργάζονται είτε απευθείας με ασθενείς, είτε σε συνεργασία με την ιατρική ομάδα για το σχεδιασμό θεραπειών, οι οποίες μπορούν να καλύψουν όχι μόνο τις σωματικές, αλλά και τις ψυχολογικές ανάγκες του ασθενούς.

Έτσι ο ψυχολόγος της υγείας μπορεί:

- να συνεργάζεται με τον ασθενή ώστε να τον βοηθήσει να εκτιμήσει τις αλλαγές που βιώνει λόγω της ασθένειάς του, να συμφιλιωθεί με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που του θέτει η ασθένεια και να προσαρμοστεί στις θεραπείες που απαιτούνται για να ανακάμψει. Ταυτόχρονα συνεργάζεται με τα μέλη της οικογένειας του ασθενή προκειμένου να τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές που προκύπτουν στη δική τους ζωή, λόγω της κατάστασης του ασθενούς τους.

- να ασχολείται αποκλειστικά με την έρευνα αναφορικά με ψυχολογικά ζητήματα που άπτονται της υγείας και της ασθένειας, όπως, ενδεικτικά, η συμμόρφωση στη θεραπεία ή τη διαχείριση του στρες που προκύπτει από τα χρόνια νοσήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν εργάζεται απευθείας με τους ασθενείς παρέχοντας άμεση φροντίδα, αλλά η εφαρμογή των κλινικών ευρημάτων του μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση πολλών ασθενών.

- να ασχολείται με το σχεδιασμό και την προώθηση προγραμμάτων προαγωγής της υγείας σε σχολεία, σε κοινότητες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, μπορεί να σχεδιάζει μηνύματα που θέτουν σε εφαρμογή κλινικά ευρήματα και προβάλλοντάς τα μαζικά, οι ψυχολόγοι της υγείας μπορούν να κινητοποιήσουν το κοινωνικό σύνολο και κάθε άνθρωπο ξεχωριστά ώστε να αποκτήσουν καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής.

Ποια είναι τα 10 δυνατά σημεία που θα σας οδηγήσουν στην επιλογή του μεταπτυχιακού μας;

 1. Είναι το πρώτο μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της Υγείας που αναγνωρίζεται από τη BPS εκτός Μεγάλης Βρετανίας.
 2. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το Cardiff Metropolitan University, και παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέρος των μαθημάτων στην Αγγλία.
 3. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι ψυχολόγοι παίρνουν αυτόματα το Stage 1 από τη BPS και μπορούν να συνεχίσουν στο Stage2, που τους δίνει την άδεια να εργαστούν σε όλη την Ευρώπη όπως και σε πολλές άλλες χώρες, καθώς η εγγραφή στη BPS αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που ζητούν σε κάθε πρόσληψη οι μεγαλύτερες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές και εταιρίες που προσλαμβάνουν ψυχολόγους.
 4. Στους αποφοίτους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής στο Cardiff Metropolitan University.
 5. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις τους City Unity College στην καρδιά της Αθήνας, όπου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα για πρακτική άσκηση στο σύγχρονο εργαστήριο ψυχομετρίας του κολλεγίου.
 6. Τα σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να εργάζεται σε ατομικό υπολογιστή, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εκμάθηση της στατιστικής επιστήμης.
 7.  Το μεταπτυχιακό έχει αναπτύξει συνεργασία με μεγάλα νοσοκομεία και ΜΚΟ στα οποία οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την πρακτική τους, όπως και να εκπονήσουν την πτυχιακή τους διατριβή υπό επίβλεψη.
 8. Η διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου Ψυχολογίας και ειδικών σε θέματα Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας ημερίδων και εργαστηρίων από το City Unity College δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με δημοσιεύσεις, ώστε να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στον εργασιακό στίβο.
 9. Οι φοιτητές, στα πλαίσια του προγράμματος, εκπαιδεύονται σε γνωσιακές συμπεριφορικές τεχνικές, σε τεχνικές διαχείρισης του στρες, σε δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής, καθώς και στη δημιουργία, χορήγηση και αξιολόγηση ψυχομετρικών κλιμάκων, γεγονός που καθιστά τα δίδακτρά του ασυναγώνιστα.
 10. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν δίπλα σε Έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς με πολλά χρόνια εμπειρίας στο χώρο της Ψυχολογίας, της Ψυχολογίας της Υγείας και της έρευνας καθώς και στη διδασκαλία ενηλίκων.
Διακρίσεις

TO ΒPS ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ MSc HEALTHCARE SCIENCE ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ CITY UNITY COLLEGE ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ CARDIFF METROPOLITAN UNIVERSITY

To CITY UNITY COLLEGE είναι το 1ο εκπαιδευτικό ίδρυμα παγκοσμίως που πιστοποιείται από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS) για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Healthcare Science που προσφέρει σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του City Unity College στην Αθήνα από ειδική επιτροπή αξιολογητών του επίσημου φορέα BPS. Η επιτροπή αξιολογητών συναντήθηκε με ακαδημαϊκό προσωπικό, φοιτητές και τη διοίκηση του City Unity College και του Cardiff Metropolitan University και προχώρησε άμεσα στην πιστοποίηση.

Η πιστοποίηση από το BPS είναι εξαιρετικά σημαντική για Προγράμματα και φοιτητές Ψυχολογίας, αφού το BPS αξιολογεί την αποτελεσματική γνώση και εκπαίδευση των φοιτητών/επαγγελματιών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο επιστημονικό πεδίο της Ψυχολογίας (http://www.bps.org.uk/careers-education-training/accredited-courses-training-programmes/what-accreditation/what-accreditat.)

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι ψυχολόγοι παίρνουν αυτόματα το Stage 1 από τη BPS και μπορούν να συνεχίσουν στο Stage2, που τους δίνει την άδεια να εργαστούν σε όλη την Ευρώπη όπως και σε πολλές άλλες χώρες, καθώς η εγγραφή στη BPS αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που ζητούν σε κάθε πρόσληψη οι μεγαλύτερες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές και εταιρίες που προσλαμβάνουν ψυχολόγους.

 

Λίγα λόγια για το BPS (British Psychology Society)

Τι είναι η πιστοποίηση του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων (BPS);

Η πιστοποίηση είναι ο τρόπος με τον οποίο αποκτούμε άποψη σχετικά με το αν τα μαθήματα ψυχολογίας είναι κατάλληλα να στηρίξουν τους φοιτητές στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, και στο αν υποστηρίζονται από κατάλληλες πηγές. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η Βρετανικός Σύλλογος Ψυχολόγων συμμετάσχει σε διάλογο με τους παρόχους προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της ψυχολογίας, και παρέχει μια λεπτομερή εξωτερική αξιολόγηση του κάθε μαθήματος.

Πόσο σημαντικό είναι να έχει πιστοποιηθεί το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου από το BPS;

Η πιστοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά σημαντική για τους αποφοίτους εκείνους που θέλουν να αποκτήσουν εγγραφή στο πρώτο στάδιο του BPS και στη συνέχεια αναγνώριση των δικαιωμάτων τους στην Ελλάδα. Ειδικά η πιστοποίηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος αποτελεί την βέβαια εγγραφή ενός ψυχολόγου στο stage 1 που αποτελεί και το κύριο βήμα για την αναγνώριση μιας ειδικότητας ψυχολογίας ώστε στη συνέχεια μέσα από την πρακτική άσκηση ο απόφοιτος ψυχολογίας να μπορέσει να αποκτήσει το stage 2 που αποτελεί και την οριστική άδεια ψυχολογίας με την οποία μπορεί να εργαστεί τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ελλάδα.

Ποια είναι τα οφέλη από την πιστοποίηση του BPS;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η απόκτηση πιστοποίησης μπορεί να είναι επωφελής τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς φορείς:

- Αποτελεί ένα σήμα ποιότητας που υποψήφιοι φοιτητές και εργοδότες κατανοούν και εκτιμούν

- Δίνει τη δυνατότητα στους απόφοιτους να αποκτήσουν τον τίτλο Chartered Membership of the Society

- Διατηρεί ανοιχτό το ευρύτερο φάσμα της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης και των ευκαιριών απασχόλησης για τους αποφοίτους που έχουν πιστοποίηση

- Αποτελεί μια διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης υψηλής ποιότητας που ορίζεται και παραδίδεται σε συνεργασία με ψυχολόγους

- Έχει ως στόχο να πάρει το καλύτερο από τα προγράμματα, μέσα από την προώθηση της ψυχολογίας ως επιστήμη, εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα ώστε να παρέχει υποστήριξη στα μέλη της που βασίζεται σε μοντέλα εξεύρεσης λύσεων

- Παρέχει μια άμεση ευκαιρία στους παρόχους εκπαίδευσης και στους μαθητές να επηρεάσουν την Εταιρεία, και τις πολιτικές της για το μέλλον.

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;

Testimonials Φοιτητών

 • Testimonial
  Μεντή Δέσποινα, MSc Health Psychology

  Είμαι πολύ χαρούμενη που επέλεξα το City Unity College για τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στη Ψυχολογία της Υγείας καθώς, πέρα από μια εξαιρετικά ευχάριστη εμπειρία, μου προσέφερε και πολύτιμα εφόδια για το επαγγελματικό μέλλον μου. Το ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον, το υψηλό επίπεδο της διδασκαλίας και η συνεχής υποστήριξη από το προσωπικό και τους καθηγητές του CUC/CMU κάνανε τις σπουδές μου ιδιαίτερα ευχάριστες και εποικοδομητικές. Το πρόγραμμα ήταν προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και του χώρου εργασίας. Υπήρχε συνεχής υποστήριξη, εποπτεία και καθοδήγηση από το καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό του CUC, το οποίο προωθούσε την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αλλά και την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του κάθε φοιτητή, ακόμη και μετά την αποφοίτηση από το μεταπτυχιακό. Το πρόγραμμα προσφερόταν από το Cardiff Metropolitan University, στο οποίο και τώρα συνεχίζω για το διδακτορικό μου ταυτόχρονα με την πρακτική μου άσκηση στο British Psychological Society, που οδηγεί στη χορήγηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο και, κατ’ επέκταση, στην Ελλάδα.

 • Testimonial
  Σαριδομιχελάκη Φαίδρα - Γουλιεμίνα, BSc (Hons) Psychology

  Ως τριτοετής φοιτήτρια του City Unity College, μπορώ να μοιραστώ μαζί σας ειλικρινά δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, πλέον μπορώ έμπρακτα να ενταχθώ στον χώρο εργασίας, νιώθοντας σιγουριά και αυτοπεποίθηση με την ακαδημαϊκή γνώση που αποκόμισα από τους εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς με διεθνείς διακρίσεις, ενθουσιασμό για διδασκαλία και θερμό ενδιαφέρον για υποστήριξη του κάθε φοιτητή ξεχωριστά. Δεύτερον, μέσα από αυτό το κολέγιο μου δόθηκε η ευκαιρία να έρθω σε επαφή με μεγάλες ακαδημαϊκές προσωπικότητες του εξωτερικού και της Ελλάδας, γεγονός το οποίο με ενέπνευσε να θέλω να γίνω καλύτερη φοιτήτρια και να αγαπήσω ακόμα πιο πολύ το αντικείμενο που σπουδάζω. Τέλος θα ήθελα να σας αναφέρω πως έχω προτείνει και συνεχίζω να προτείνω ανεπιφύλακτα το City Unity College, καθώς αντιμετωπίζει πρώτα τον κάθε νέο ενδιαφερόμενο ως άνθρωπο, αναγνωρίζει τις όποιες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίζει και παρέχει ενεργή στήριξη σε όλα τα επίπεδα.

 • Testimonial
  Πολυχρονοπούλου Αικατερίνη, MSc Health Psychology

  The Master program in Health Psychology of Cardiff Metropolitan University offered at City Unity College really met my initial expectations and my professional goals in my preparation to become an effective and competent Health Psychologist. The staff and professors are supportive, and encourage me to become a critical thinker and to develop as professional and individual as well. The coursework was challenging and enriched my knowledge and research skills.

 • Testimonial
  Νίκος Τσιούμας, MSc Health Psychology

  Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις σπουδές μου στο City Unity College, όπου παρακολούθησα το BA in Psychology και στο MSc in Health Psychology. Και τα δύο προγράμματα συνέβαλαν ιδιαίτερα στην επαγγελματική και προσωπική μου εξέλιξη και πρόοδο. Μου προσέφεραν εφόδια που είναι πολύτιμα στη σύγχρονη αγορά εργασίας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πρόσφατα έγινα δεκτός σε διδακτορικό πρόγραμμα πανεπιστημίου της Αγγλίας, κάτι το οποίο το οφείλω κατά μεγάλος μέρος στο προσωπικό του City Unity College, το οποίο υπήρξε πάντα υποστηρικτικό, αλλά και στα προγράμματα των σπουδών στο κολέγιο. Η περίοδος φοίτησής μου στο CityU ήταν η πιο εποικοδομητική της ζωής μου.

Σχετικά Προγράμματα

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support