Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Ενημέρωση και τη Διαχείριση της Διεθνούς Ανάπτυξης  

Μάστερ 2 στην Οικονομική Ενημέρωση και τη Διαχείριση της Διεθνούς Ανάπτυξης

Πρόκειται για το Δεύτερο Έτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Διεθνείς Σχέσεις, στο οποίο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Master 1 στις Διεθνείς Σχέσεις και γνωρίζουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα σε άριστο επίπεδο. Το πτυχίο Master 2 στην Οικονομική Ενημέρωση και τη Διαχείριση της Διεθνούς Ανάπτυξης απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.
Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ειδικούς στη Διαχείριση και Οικονομική ενημέρωση, ικανούς για τη δημιουργία και την υλοποίηση διεθνούς οικονομικής και επιχειρησιακής στρατηγικής στο χώρο που δραστηριοποιούνται.

Διάρκεια σπουδών: ένα ακαδημαϊκό έτος / δύο εξάμηνα
Διδακτικές μονάδες: 60 (30 διδακτικές μονάδες ανά εξάμηνο)

Μαθήματα
 • Βασικές αρχές της οικονομικής ενημέρωσης και διαχείρισης της διεθνούς οικονομικής ανάπτυξης
 • Πρακτικές αρχές της οικονομικής ενημέρωσης – Χρηματοοικονομικά και διαχείριση της διεθνούς ανάπτυξης
 • Εφαρμογή της οικονομικής ενημέρωσης στη διεθνή ανάπτυξη
 • Εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ξένη γλώσσα
 • Μεθοδολογία για την τελική εργασία
 • Γλώσσες εργασίας
 • Μεθοδολογίες έργου
Προϋποθέσεις εισαγωγής
 • πτυχίο τετραετούς πανεπιστημιακής φοίτησης ή Μ1 του ITIRI στις Διεθνείς Σχέσεις
 • άριστη γνώση μίας ή δύο ξένων γλωσσών
 • Εισαγωγικές εξετάσεις (γραπτές και προφορικές)
 • Έγκριση φακέλου με δικαιολογητικά από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου

Εισαγωγικές Εξετάσεις

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται κάθε Σεπτέμβριο και περιλαμβάνουν:

 • Γραπτή εξέταση στις ξένες γλώσσες: έκθεση περίπου δύο σελίδων ή σχολιασμός κειμένου επικαιρότητας
 • Γραπτή εξέταση στα Ελληνικά/ γενικές γνώσεις: σύνθεση και σχολιασμός δημοσιογραφικού κειμένου σχετικού με την επικαιρότητα της διεθνούς επικοινωνίας
 • Προφορικές εξετάσεις: εκτίμηση του επιπέδου γνώσης των ξένων γλωσσών και της μητρικής
 • Συζήτηση των υποψηφίων με την επιτροπή για τα κίνητρά τους

 

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;

Σχετικά Προγράμματα