CITY UNITY COLLEGE

MSc in Computer Science

Το City Unity College σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Πληροφορική (MSc) σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής και τεχνολογίας πληροφοριών στον σύγχρονο κόσμο, την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη προϊόντων, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προσφέρει ένα υψηλής ποιότητας και επαγγελματικά σχετικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αναπτύσσοντας στους σπουδαστές μια κριτική εκτίμηση της δημιουργίας και της χρήσης υπολογιστικών συστημάτων.

Οι απόφοιτοι θα είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την ανάπτυξη συστημάτων υψηλής ποιότητας και διαχείρισης όλων των πτυχών της παραγωγής και συντήρησής τους, επιτρέποντας έτσι σε έναν σπουδαστή να ενισχύσει τις υπάρχουσες δεξιότητές του, ενόψει της ικανοποίησης της αυξανόμενης εμπορικής ζήτησης για προηγμένους υποψήφιους στον κλάδο της πληροφορικής.

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • CIS7008 – Technology Project Management
 • CIS7028 – Information Security
 • CIS7015 – Team Software Development Project
 • CIS7016 – Research Methods for Technology Dissertations
 • CIS7017 – Technology Dissertation
 • CIS7014 – End User Computing Risk Management
 • CIS7030 – Geospatial Analysis
 • CIS7031 – Programming for Data Analysis

Πληροφορίες

 • Αξιολόγηση των τεχνικών, κοινωνικών και διοικητικών διαστάσεων των συστημάτων πληροφορικής.
 • Συζήτηση για επαγγελματικά, νομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και δεοντολογικά ζητήματα σχετικά με τον υπολογισμό και την επίγνωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Έχουν γνώση και κατανόηση πτυχών των συστημάτων πληροφορικής και της χρήσης τους.
 • Αξιολόγηση της καταλληλότητας των ερευνητικών μεθόδων για τη διερεύνηση συγκεκριμένου θέματος.
 • Επίδειξη γνώσης και κατανόησης των αρχών της μηχανικής λογισμικού.
 • Επίδειξη γνώσης και κατανόησης τεχνικών για την ανάπτυξη αλγορίθμων για μια σειρά εφαρμογών.
 • Να επιδεικνύουν γνώση και κατανόηση της οργάνωσης και των αρχιτεκτονικών υπολογιστών.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς συνολικά επτά (7) μαθήματα. Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης των μαθημάτων οι φοιτητές παραδίδουν τη διπλωματική τους εργασία

1. Αρχικό πτυχίο που έχει χορηγηθεί από άλλο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (2:2 ή υψηλότερο)

Η

2. Μη-πτυχιακή πιστοποίηση ή προσόν που θεωρείται ότι καλύπτει ικανοποιητικά τις προϋποθέσεις εγγραφής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Οι σπουδαστές που δεν διαθέτουν αυτές τις προϋποθέσεις και προσόντα θα αξιολογούνται ως προς την καταλληλόλητά τους μέσω συνέντευξης και, όπου απαιτείται, μέσα από συστάσεις.

Οι μη πτυχιούχοι που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (δηλαδή: ελάχιστα λιγότερα προσόντα από τα απαιτούμενα για να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής) θα πρέπει να τα αντισταθμίζουν με τη σχετική επαγγελματική τους πείρα, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι αυτοί κατείχαν, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, υπεύθυνη θέση που είναι σχετική με το μεταπτυχιακό δίπλωμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης της ποιότητας σε επίπεδο προγράμματος, σχολής και ιδρύματος για να διασφαλιστεί ότι τα στάνταρντ τηρούνται με συνέπεια.

Τα προγράμματα μας υποστηρίζονται από εξαιρετικά εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία μάλιστα λειτουργούν συνδυαστικά.

Τα μαθήματα:

 1. προσφέρονται, από τη φύση κάθε προγράμματος, δια ζώσης στην αίθουσα, πράγμα το οποίο αποτελεί την καλύτερη μέθοδο διδασκαλίας
 2. παράλληλα όμως, μεταδίδονται ζωντανά μέσω live streaming, εξασφαλίζοντας στον φοιτητή που τυχόν δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σε κάποιο μάθημα πρόσβαση στο οπτικοακουστικό σκέλος μέσω του υπολογιστή του
 3. ενώ από την επόμενη μέρα, το εν λόγω οπτικοακουστικό σκέλος ανεβαίνει μέσω video on demand, όπου και είναι διαθέσιμο για μελέτη

Τέλος, οι σημειώσεις των καθηγητών και η ύλη των μαθημάτων ανεβαίνουν με το πέρας του μαθήματος στο e-class του Κολεγίου, το οποίο λειτουργεί παράλληλα με τα προηγούμενα.

Με το συνδυασμό των παραπάνω τρόπων – blended learning, ο φοιτητής μπορεί να ανταπεξέλθει στις φοιτητικές του υποχρεώσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Mπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω Live Chat με έναν από τους συμβoύλους μας, τηλεφωνικά στο 210 3243 222 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται παρακάτω

  CITY UNITY
  COLLEGE

  1

  Το Κολλέγιο διευρύνει διαρκώς τις ακαδημαϊκές του συνεργασίες του

  2

  Το Ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές και εξέχοντες επαγγελματίες

  3

  Οι φοιτητές του City Unity College σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον