Edit

Bachelor in Business Administration – Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το City Unity College σε συνεργασία με αγγλικό πανεπιστήμιο προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Η ενσωμάτωση τέτοιων γνώσεων σε ένα πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενισχύει τις πιθανότητες απασχόλησης και επιτυχούς σταδιοδρομίας των αποφοίτων, στην επιχειρηματική αγορά.

 • Στόχος του προγράμματος

  Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν ως επιτυχημένα στελέχη και managers, εντός του συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου της σύγχρονης Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 • Διάρκεια φοίτησης

  3 έτη σπουδών (χωρίς πρακτική) ή 4 έτη με πρακτική άσκηση (προαιρετικά)

 • Γλώσσα διδασκαλίας

  Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

Οι σύγχρονοι επαγγελματίες πρέπει να τηρούν υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και ηθικής, που είναι απαραίτητα στοιχεία για τη βιώσιμη διαχείριση της επιχείρησης, καθώς και για τις πολλαπλές προκλήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας.

Στο σημερινό σύνθετο περιβάλλον, τα στελέχη θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’όψιν τους τη δυναμικότητα των «εμπλεκομένων» σε μια επιχείρηση και να προσπαθούν να αντιλαμβάνονται σύνθετα προβλήματα που προκύπτουν από τη δυναμική των ομάδων αυτών. Η θεματολογία και η ύλη του κάθε μαθήματος, καλύπτει τις απαιτητικές γνώσεις που χρειάζεται ένα στέλεχος προκειμένου να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων παρέχει στους υποψηφίους επικαιροποιημένες γνώσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται σε εθνικό επίπεδο αλλά αντίθετα αφορούν την παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 έτη πλήρους φοίτησης (fulltime) ή 6 έτη (parttime). Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει απόκτηση 180 ECTS πιστωτικών μονάδων (credits) για τα τρία έτη ή 240 ECTS credits για τα τέσσερα έτη. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο οπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολείς και H/Y σε υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η δια ζώσης διδασκαλία είναι πολύ σημαντική για την εις βάθος κατανόηση των διαφόρων θεματικών ενοτήτων. Σε περιπτώσεις όμως αδυναμίας του φοιτητή να παρακολουθήσει κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα E-learning του City Unity College, του παρέχει τη δυνατότητα να κατεβάζει και να μελετά από το σπίτι όλες τις διαλέξεις των καθηγητών του και να ενημερώνεται για όλη την απαραίτητη βιβλιογραφία και τις εργασίες/εξετάσεις που πρέπει να παραδώσει πριν το τέλος του εξαμήνου.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή να συμμετέχει σε εβδομαδιαίες ωριαίες συναντήσεις μέσω Skype με όλους τους καθηγητές του, για να εκφράζει τυχόν απορίες του και να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις ενώ μπορεί να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλους τους καθηγητές και με τον Ακαδημαϊκά υπεύθυνο του Τμήματος ,για να κανονίσει μαζί τους συναντήσεις και εποπτείες .

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική άσκηση και περιλαμβάνει:

 • ανάλυση περιπτώσεων
 • βιωματικές και ομαδικές ασκήσεις
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης
 • διαλέξεις από Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων
 • δυνατότητες εκπαιδευτικών επισκέψεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς

Σημείωση: Η ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ  διευκολύνουν τις σπουδές του φοιτητή/ της φοιτήτριας.

Οι απόφοιτοι της Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να απασχοληθούν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Τα πιο συνήθη επαγγέλματα που απαιτούν πτυχίο Διοίκησης συμπεριλαμβάνουν θέσεις σε λογιστικά και χρηματοοικονομικά τμήματα, που απορροφούν μεγάλο αριθμό αποφοίτων.

Άλλοι τομείς με μεγάλη ζήτηση για αποφοίτους Διοίκησης Επιχειρήσεων, είναι το μάρκετινγκ και η διαφήμιση, καθώς επίσης και το λιανικό εμπόριο, οι πωλήσεις, οι ανθρώπινοι πόροι και η συμβουλευτική επιχειρήσεων.

Προκειμένου να εγγραφούν οι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία απολυτηρίου λυκείου (επικυρωμένη)
 • Αίτηση αγγλικού Πανεπιστημίου
 • Αίτηση City Unity College
 • Πιστοποίηση αγγλομάθειας (εάν υφίσταται)

Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο αγγλικό πανεπιστήμιο. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή αποστέλλεται στους εγγεγραμμένους φοιτητές η φοιτητική τους κάρτα.

Βάσει του ΠΔ 38/2010, Ν. 3696/2008, Ν. 4093/2012 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν αναγνώρισης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Edit
Edit
Edit
Edit
Edit
Edit
Click here to add content.
Edit
 • Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχονται ελβετικά πιστοποιημένα προγράμματα, τα οποία προσφέρουν την ποιότητα της ελβετικής εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα.
 • Οι καθηγητές του Τμήματος Διοίκησης είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες, ερευνητές και καθηγητές ο καθένας στο αντικείμενο που διδάσκει.
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται σε full-time (3 έτη) παρακολούθησης ή 4 έτη με πρακτική άσκηση (προαιρετικά).
 • Προσφέρεται η δυνατότητα για επαγγελματική άσκηση σε διάφορους συνεργαζόμενους φορείς σε όποιον φοιτητή το επιθυμεί.
 • Προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια σε όποιον φοιτητή το επιθυμεί.
 • Προσφέρεται η δυνατότητα Counseling για την προσωπική εξέλιξη και ευημερία των φοιτητών μας στο συνεργαζόμενο με το κολλέγιο φορέα «Δίκτυο Διερεύνησης Συμπεριφοράς» καθώς και δωρεάν Tutoring για οτιδήποτε αφορά στην ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.
 • Το πρόγραμμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας, που παρέχει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για να ξεκινήσουν με αυτοπεποίηθηση την σταδιοδρομία τους. Μέσα απο την πρακτική άσκηση και την επαφή με επιχειρήσεις γνωρίζουν το αντικείμενο πρακτικά και όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Μέσα απο τους εξειδικευμένους τομείς, μπορούν να επιλέξουν αυτό που τους ενδιαφέρει και να ξεχωρίσουν με το βιογραφικό τους.
 • Η ελβετική πανεπιστημιακή/τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κορυφαία με εξαιρετική παγκόσμια φήμη για την αριστεία της. Σύμφωνα με το « Universitas 21 (U21) Ranking of National Higher Education Systems between 2012 and 2018», η Ελβετική εκπαίδευση σε σχέση με την Αμερικάνικη και την Βρετανική κατέχει την 2η θέση κατάταξης ανάμεσα σε 50 χώρες.
 • Είναι ο επίσημος συνεργάτης του QS Zurich AG (Ελβετική Υπηρεσία Πιστοποίησης) για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικής άσκηση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δημόσια Διοίκηση, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Μονάδες).
 • Είναι ο επίσημος συνεργάτης του DeuZert, ιδρυτικού μέλους του IFCES, με ISO 29990 στην Εκπαίδευση, όσον αφορά τη διαχείριση εκπαιδευτικής ποιότητας για την ανώτατη/ πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
 • Το European University EurAka εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια στην επιλογή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και Κολεγίων ανά τον κόσμο για να διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν οι υψηλές προδιαγραφές εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης που θέτει το Ελβετικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και αναγκαίες δεξιότητες, ώστε οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου να έχουν πρόσβαση σε ελκυστικές ευκαιρίες εργασίας/ απασχόλησης σε όλο τον κόσμο
 • Προσφέρει τη δυνατότητα πιστοποίησης “Student Value +”, της προαιρετικής προσωπικής πιστοποίησης ISO 17024, ως ολοκληρωμένο μέρος διαφόρων προγραμμάτων σπουδών
 • Πρωτοπορεί στην επιστημονική έρευνα εφαρμόζοντας ολιστικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς
 • Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχονται ελβετικά πιστοποιημένα προγράμματα, τα οποία προσφέρουν την ποιότητα της ελβετικής εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα.
 • Οι καθηγητές του Τμήματος Διοίκησης είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες, ερευνητές και καθηγητές ο καθένας στο αντικείμενο που διδάσκει.
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται σε full-time (3 έτη) παρακολούθησης ή 4 έτη με πρακτική άσκηση (προαιρετικά).
 • Προσφέρεται η δυνατότητα για επαγγελματική άσκηση σε διάφορους συνεργαζόμενους φορείς σε όποιον φοιτητή το επιθυμεί.
 • Προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια σε όποιον φοιτητή το επιθυμεί.
 • Προσφέρεται η δυνατότητα Counseling για την προσωπική εξέλιξη και ευημερία των φοιτητών μας στο συνεργαζόμενο με το κολλέγιο φορέα «Δίκτυο Διερεύνησης Συμπεριφοράς» καθώς και δωρεάν Tutoring για οτιδήποτε αφορά στην ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.
 • Το πρόγραμμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας, που παρέχει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για να ξεκινήσουν με αυτοπεποίηθηση την σταδιοδρομία τους. Μέσα απο την πρακτική άσκηση και την επαφή με επιχειρήσεις γνωρίζουν το αντικείμενο πρακτικά και όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Μέσα απο τους εξειδικευμένους τομείς, μπορούν να επιλέξουν αυτό που τους ενδιαφέρει και να ξεχωρίσουν με το βιογραφικό τους.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Συμπληρώστε τη φόρμα για πληροφορίες

  Το μήνυμα σας:

  Μη διστάσετε να κάνετε μια ερώτηση ή απλώς να αφήσετε ένα σχόλιο.


  ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

  Κοινή χρήση με