Η σελίδα αυτή είναι υπό κατασκευή

Edit

Bachelor in Legislative Law (LLB) – Πτυχίο στη Νομική Επιστήμη

Το City Unity College σε συνεργασία με αγγλικό πανεπιστήμιο προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Νομική Επιστήμη.

 • Στόχος του προγράμματος

  Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις εξειδικευμένες γνώσεις και τη βιωματική εμπειρία για να είναι άρτια προετοιμασμένοι για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία

 • Διάρκεια φοίτησης

  3-4 έτη πλήρους παρακολούθησης (full time)

 • Γλώσσα διδασκαλίας

  Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα

Το προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής έχει σχεδιαστεί για αποφοίτους λυκείου ή πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων που θέλουν να γίνουν νομικοί και να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δικηγόρου μέσω ΣΑΕΠ.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 3-4 ημερολογιακά έτη πλήρους παρακολούθησης (full-time). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων που ισοδυναμούν με 180 ECTS.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολείς, H/Y και CD Players. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η δια ζώσης διδασκαλία είναι πολύ σημαντική για την εις βάθος κατανόηση των διαφόρων θεματικών ενοτήτων.

Σε περιπτώσεις όμως αδυναμίας του φοιτητή να παρακολουθήσει κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα E-learning του City Unity College παρέχει την δυνατότητα να κατεβάζει και να μελετά από το σπίτι όλες τις διαλέξεις των καθηγητών του και να ενημερώνεται για όλη την απαραίτητη βιβλιογραφία και τις εργασίες/εξετάσεις που πρέπει να παραδώσει πριν το τέλος του εξαμήνου.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή να οργανώνει εβδομαδιαίες ωριαίες συναντήσεις μέσω Skype meeting με όλους τους καθηγητές του για να εκφράζει απορίες του και να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις. Για την οργάνωση αυτών των συναντήσεων θα πρέπει να είναι από την αρχή ενήμερος ο υπεύθυνος του Τμήματος ώστε να μπορεί να παρακολουθεί στενά την πορεία του φοιτητή και να ενημερώνεται για την εξέλιξή του.

Τέλος, ο φοιτητής μπορεί να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλους τους καθηγητές και με τον υπεύθυνο του Τμήματος για να κανονίσει μαζί τους συναντήσεις και εποπτείες όποτε το επιθυμεί. Ο υπεύθυνος του Τμήματος βρίσκεται επίσης στην διάθεση του φοιτητή μέσω τηλεφώνου για να μπορεί ο φοιτητής να έχει άμεση επικοινωνία με το Τμήμα, όποτε το κρίνει αναγκαίο.

Μέθοδοι διδασκαλίας
 • Διαλέξεις: Είναι η κύρια μέθοδος διδασκαλίας για μεταλαμπάδευση γνώσης από τον καθηγητή προς τον φοιτητή. Μέσω των διαλέξεων οι φοιτητές κατανοούν εις βάθος μια θεματική ενότητητα,έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις και να ξεκινήσουν περαιτέρω ιδιωτική μελέτη. Όλοι οι υπεύθυνοι μαθημάτων προετοιμάζουν τις διαλέξεις τους σε μορφή παρουσιάσεων, οι οποίες είναι διαθέσιμες, από την επόμενη κιόλας μέρα της παράδοσης, στην πλατφόρμα E-learning του City Unity College, όπου οι φοιτητές έχουν πρόσβαση. Η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει βέβαια να αντικαθιστά την ενεργητική παρακολούθηση του μαθήματος διότι έτσι ο φοιτητής χάνει την ευκαιρία διαδραστικής μάθησης.
 • Μελέτες περιπτώσεων (case studies): Αποτελεί επιτυχημένο τρόπο παραδείγματος, για να μπορέσει ο φοιτητής να κατανοήσει την θεωρία στην πράξη, να διδαχθεί από λάθη άλλων νομικών, και για να είναι προετοιμασμένος για περιπτώσεις που μπορεί να του τύχουν στην επαγγελματική του πορεία. Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό ο κάθε καθηγητής να είναι και νομικός, ώστε να μπορέσει να προετοιμάσει εμπειρικά τον φοιτητή από το πρώτο κιόλας έτος του όσον αφορά στο επάγγελμα το οποίο έχει επιλέξει να ακολουθήσει.
 • Εκπαιδευτικές προσωπικές συνεδρίες: Χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του φοιτητή σε ακαδημαϊκά αλλά και σε προσωπικά ζητήματα που αφορούν σε πιθανές αναζητήσεις και απορίες του φοιτητή για την εξέλιξη των σπουδών του και την επαγγελματική του πορεία. Σε αυτές τις συνεδρίες του δίνεται η δυνατότητα να εκφράσει τις ανασφάλειες και τις αδυναμίες του, εάν υπάρχουν, σε κάποια μαθήματα και να αναζητήσει τις κατάλληλες λύσεις μαζί με τον προσωπικό του tutor. Με λίγα λόγια, οι εκπαιδευτικές προσωπικές συνεδρίες αποτελούν μια στενή, προσωπική παρακολούθηση του φοιτητή για να του προσφέρουν στήριξη και ασφάλεια σε κάθε βήμα του.
 • Εργαστήρια:  Αποτελεί την κύρια μέθοδο διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα που απαιτούν στατιστικές αναλύσεις και προγράμματα. Τα μαθήματα αυτά διδάσκονται στα εργαστήρια υπολογιστών του City Unity College που είναι εξοπλισμένα με τα ειδικά προγράμματα στατιστικής που χρησιμοποιούνται στη Νομική. Ο φοιτητής μαθαίνει παράλληλα με τη θεωρία και τη χρήση αυτών των προγραμμάτων που είναι απαραίτητα για την έρευνα.
 • Ομαδικά σεμινάρια και συμμετοχή σε συνέδρια: Είναι πολύ σημαντικό για τον φοιτητή της Νομικής να συμμετέχει σε σεμινάρια και διαλέξεις ώστε να κατανοήσει τη σημασία της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης πάνω στα διάφορα ζητήματα της Νομικής έρευνας και εξέλιξης. Η συμμετοχή του ξεκινάει από τον πρώτο κιόλας χρόνο των σπουδών του με την ενεργή συμμετοχή του στην διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων της Νομικής και συνεχίζεται για τα επόμενα τρία έτη των σπουδών του με την ενεργή συμμετοχή του σε αυτά μέσω δημιουργίας poster ή μικρών παρουσιάσεων. Οι ενέργειες αυτές εκτός του ότι του προσφέρουν εμπειρία και διασυνδέσεις στο μελλοντικό εργασιακό του χώρο, του εμπλουτίζουν παράλληλα και το βιογραφικό του ώστε με την αποφοίτηση του να έχει ήδη στο βιογραφικό του τουλάχιστον δυο με τρεις συμμετοχές.
 • Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου γίνεται με γραπτές εξετάσεις, εργασίες και παρουσιάσεις. Η συγγραφή εργασιών και παρουσιάσεων επιτρέπει στο φοιτητή όχι μόνο να επιδείξει τις δικές του ιδέες και να κατανοήσει εις βάθος ένα θέμα, αλλά και να προετοιμαστεί για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τέτοιου είδους εργασίες και παρουσιάσεις τόσο για την πτυχιακή του εργασία όσο και για τα συνέδρια στα οποία θα λαμβάνει μέρος σε όλη την διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.
Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.
Τομείς Επαγγελματικής Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του LLB (Bachelor in Legislative Law) μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή και τον δημόσιο τομέα στις ακόλουθες θέσεις:

 • Σε δημόσιους η ιδιωτικούς οργανισμούς
 • Σε επιχειρήσεις ως νομικοί σύμβουλοι η ως στελέχη επιχειρήσεων
 • Στην διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας
 • Σε Δήμους ως νομικοί σύμβουλοι
 • Ως συμβολαιογράφοι, μετά απο εξετάσεις
 • Ως ειδικοί επιστήμονες σε θέματα που σχετίζονται με την νομική
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

*Απαιτούνται επιπρόσθετες προϋποθέσεις εισαγωγής, ανάλογα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας

Βάσει του ΠΔ 38/2010, Ν. 3696/2008, Ν. 4093/2012 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν αναγνώρισης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας.

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: να είναι κάτοχοι  απολυτηρίου λυκείου. να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, παρέχονται εντατικά μαθήματα Αγγλικών στο City Unity College, ανάλογα με το επίπεδο του κάθε υποψήφιου φοιτητή.

Προκειμένου να εγγραφούν οι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Φωτοτυπία απολυτηρίου λυκείου
 • Πιστοποίηση αγγλομάθειας εάν υπάρχει

Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο αγγλικό πανεπιστήμιο. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή αποστέλλεται στους εγγεγραμμένους φοιτητές η φοιτητική τους κάρτα.

Edit
Edit
Click here to add content.
Edit
 • Swiss higher education is top ranked with an established high reputation for excellence. According to "Universitas 21 (U21) Ranking of National Higher Education Systems between 2012 and 2018", Swiss education in relation to the US and the UK holds the 2nd rank among 50 countries.
 • It is the official partner of QS Zurich AG (Swiss Certification Authority) for the design, implementation and audit of educational programs and training in Business Administration (Public Administration, Tourism and Hospitality).
 • It is the official partner of DeuZert, a founding member of IFCES, with ISO 29990 in Education, on the management of educational quality for higher / university education.
 • The European University EurAka applies strict criteria in selecting partner universities around the world to ensure the implementation of high standards of education and practical training of the Swiss higher education system.
 • It prepares graduates with skills, knowledge and abilities, specifically sought by employers worldwide and thus provides graduates with access to highly attractive international job opportunities.
 • It offers Student Value + the optional ISO 17024 personal certification as an integral part of various programs of studies.
 • It is a pioneer in scientific research by applying holistic and interdisciplinary approaches in a constantly changing world.
 • For the first time Swiss certified programs are presented in Greece, offering the quality of Swiss education in the Greek language.
 • The professors of the Law department are distinguished professionals, researchers and teachers specialized on the subject they teach.
 • Students have the opportunity to train (internship) with various partner organizations.
 • Each and every student has the chance to participate in Greek and international conferences.
 • City Unity College is cooperating with Behavioral Research Network(BRN) which offers counseling to students for their personal development. There is also free tutoring available for issues related to students’ academic development.

 

 • Οι καθηγητές του Τμήματος Νομικής είναι καταξιωμένοι στον χώρο και εξειδικευμένοι επαγγελματίες στο αντικείμενο που διδάσκουν.
 • Προσφέρεται η δυνατότητα για επαγγελματική άσκηση σε διάφορους συνεργαζόμενους φορείς σε όποιον φοιτητή το επιθυμεί.
 • Προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια σε όποιον φοιτητή το επιθυμεί.
 • Προσφέρεται η δυνατότητα Counseling για την προσωπική εξέλιξη και ευημερία των φοιτητών μας στο συνεργαζόμενο με το κολλέγιο φορέα «Δίκτυο Διερεύνησης Συμπεριφοράς» καθώς και δωρεάν Tutoring για οτιδήποτε αφορά στην ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Συμπληρώστε τη φόρμα για πληροφορίες

  Το μήνυμα σας:

  Μη διστάσετε να κάνετε μια ερώτηση ή απλώς να αφήσετε ένα σχόλιο.


  ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

  Κοινή χρήση με