Edit

BSc (Hons) Psychology

Το City Unity College, σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University, προσφέρει ένα αναγνωρισμένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ψυχολογία.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα Ψυχολογίας έχει σχεδιαστεί για αποφοίτους λυκείου ή πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων που θα ήθελαν να γίνουν ψυχολόγοι και να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου.

Η ψυχολογία είναι η συστηματική και επιστημονική μελέτη του ανθρώπινου νου και της συμπεριφοράς. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες, στην βιομηχανία, στις αγορές και την εκπαίδευση.

Το BSc (Hons) Psychology στοχεύει στη παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικής εκπαίδευσης στη ψυχολογία αλλά και στην ανάπτυξη άριστων επαγγελματικών δεξιοτήτων. Απευθύνεται κυρίως σε άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Ψυχολόγοι και να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου στην Ελλάδα μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ‘ΑΤΕΕΝ’. 

 • Στόχος του Προγράμματος

  Στη διάρκεια αυτού του τριετούς προγράμματος οι φοιτητές θα μελετήσουν τη ψυχολογία με έμφαση στις κοινωνικές, γνωσιακές και αναπτυξιακές διαστάσεις της. Το πρόγραμμα θα αναπτύξει ποσοτικές και ποιοτικές κριτικές ικανότητες οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να προβλέπουν και να εξηγούν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Το πρόγραμμα εμβαθύνει στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και την άριστη κατάρτιση των αποφοίτων του

 • Διάρκεια φοίτησης

  3 χρόνια full-time ή 6 χρόνια part-time

 • Γλώσσα Διδασκαλίας

  Όλα τα μαθήματα, οι εργασίες και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος παίρνουν την ισοτιμία του πτυχίου τους από το ΑΤΕΕΝ και βγάζουν με αυτό τον τρόπο την άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου στην Ελλάδα, έχοντας τη δυνατότητα να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να:

 • συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 • εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες,
 • εργαστούν σε νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές,
 • εργαστούν σε συμβουλευτικά κέντρα,
 • εργαστούν σε γηροκομεία,
 • εργαστούν σε σχολεία και εταιρείες,
 • εργαστούν σε κέντρα απεξάρτησης,
 • εργαστούν στη προώθηση της δημόσιας υγείας και σε φορείς που ασχολούνται με την πρόληψη υγείας,
 • εργαστούν σε ερευνητικά κέντρα,
 • εξειδικευτούν σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων ψυχολογίας (π.χ. εγκληματολογία, αθλητική, υγείας, κλινική κ.α.), μετά από το αντίστοιχο μεταπτυχιακό,
 • κάνουν εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων μετά από ατομική αίτηση και να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους για να γίνουν επαγγελματίες ψυχολόγοι στο Η.Β.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε τρία ημερολογιακά έτη πλήρους παρακολούθησης (full- time) ή σε έξι έτη μερικής φοίτησης (part-time). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 15 μαθημάτων και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, που ισοδυναμούν με 360 credits.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα E-Learning όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό καθώς και οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

δια ζώσης διδασκαλία είναι πολύ σημαντική για την εις βάθος κατανόηση των διαφόρων θεματικών ενοτήτων. Σε περιπτώσεις όμως αδυναμίας του φοιτητή να παρακολουθήσει κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα E-learning του City Unity College , του παρέχει την δυνατότητα να κατεβάζει και να μελετά από το σπίτι όλες τις διαλέξεις των καθηγητών του και να ενημερώνεται για όλη την απαραίτητη βιβλιογραφία και τις εργασίες/εξετάσεις που πρέπει να παραδώσει πριν το τέλος του εξαμήνου.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που σχετίζονται με την πανδημία Covid-19, υπάρχει η δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του City Unity College. Η πλατφόρμα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων διασφαλίζοντας έτσι την υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα των προγραμμάτων και προσφέροντας μια άριστη και διαδραστική εκπαιδευτική εμπειρία στους φοιτητές μας.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή να συμμετέχει σε εβδομαδιαίες ωριαίες συναντήσεις μέσω Skype meeting με όλους τους καθηγητές του και να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να κανονίσει μαζί τους συναντήσεις και εποπτείες, με την έγκριση του ακαδημαϊκά υπεύθυνου του τμήματος.

 • Διαλέξεις : Η κύρια μέθοδος διδασκαλίας που δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να κατανοήσει εις βάθος μια θεματική ενότητα.

Οι υπεύθυνοι μαθημάτων προετοιμάζουν τις διαλέξεις τους σε μορφή παρουσιάσεων, οι οποίες είναι διαθέσιμες, από την επόμενη κιόλας μέρα της παράδοσης, στην πλατφόρμα E-learning του City Unity College για να τις κατεβάσουν και να τις μελετήσουν οι φοιτητές.

 • Μελέτες περιπτώσεων (case studies) :Αποτελεί τον πιο επιτυχημένο τρόπο παραδείγματος, ειδικά στον τομέα της Ψυχολογίας, για να μπορέσει ο φοιτητής να κατανοήσει την θεωρία στην πράξη. Οι μελέτες περίπτωσης αποτελούν μια θεμελιώδη στρατηγική διδασκαλίας και εκμάθησης.
 • Εκπαιδευτικές προσωπικές συνεδρίες : Χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του φοιτητή σε ακαδημαϊκά αλλά και σε προσωπικά ζητήματα μαζί με τον προσωπικό του καθηγητή (tutor) έτσι ώστε να αναζητήσει τις κατάλληλες λύσεις. Οι εκπαιδευτικές προσωπικές συνεδρίες αποτελούν μια συνεχή, προσωπική παρακολούθηση του φοιτητή στη διάρκεια των σπουδών του.
 • Εργαστήρια : Αποτελεί την κύρια μέθοδο διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα που απαιτούν στατιστικές αναλύσεις και προγράμματα. Τα μαθήματα αυτά διδάσκονται στα εργαστήρια υπολογιστών του City Unity College που είναι εξοπλισμένα με τα ειδικά προγράμματα στατιστικής που χρησιμοποιούνται στη Ψυχολογία. Ο φοιτητής μαθαίνει παράλληλα με τη θεωρία και τη χρήση αυτών των προγραμμάτων που είναι απαραίτητα για την έρευνα.
 • Ομαδικά σεμινάρια και συμμετοχή σε συνέδρια :Είναι πολύ σημαντικό για τον φοιτητή της Ψυχολογίας να συμμετέχει σε σεμινάρια και διαλέξεις ώστε να κατανοήσει τη σημασία της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης πάνω στα διάφορα ζητήματα της ψυχολογικής έρευνας. Η συμμετοχή του ξεκινάει από τον πρώτο κιόλας χρόνο των σπουδών του με την ενεργή δράση του στην διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων της Ψυχολογίας και συνεχίζεται στο επόμενο έτος των σπουδών του συμμετέχοντας ενεργά σε αυτά μέσω δημιουργίας poster ή μικρών παρουσιάσεων. Οι ενέργειες αυτές εκτός του ότι του προσφέρουν εμπειρία και διασυνδέσεις στο μελλοντικό εργασιακό του χώρο, του εμπλουτίζουν παράλληλα και το βιογραφικό του ώστε με την αποφοίτηση του, να έχει ήδη στο ενεργητικό του όσο το δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
 • Αξιολόγηση : Η αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου γίνεται με γραπτές εξετάσεις, εργασίες και παρουσιάσεις.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε τρία ημερολογιακά έτη πλήρους παρακολούθησης (full time) ή έξι έτη μερικής φοίτησης (part time), όπου το κάθε έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων 20 διδακτικών μονάδων (credits) το καθένα και τη διπλωματική εργασία στο 3ο έτος που αντιστοιχεί σε 40 διδακτικές μονάδες. 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολείς και H/Y εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα προγράμματα. Τα μαθήματα της έρευνας στη ψυχολογία πραγματοποιούνται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια.  Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του κολεγίου, την ηλεκτρονική πλατφόρμα E-Learning όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Cardiff Met που δίνει πρόσβαση σε προγράμματα (π.χ. Office, SPSS), χιλιάδες βιβλία και ερευνητικά άρθρα και στο Moodle, όπου καταχωρούνται οι βαθμοί των φοιτητών.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Το City Unity College έχει επίσης ένα παράρτημα στην Πάτρα, Μαιζώνος 5, Πάτρα, Αχαΐα, 26223.

 • Αντίγραφο Απολυτηρίου (Μ.Ο. πάνω από 12). Σε περίπτωση που o Μ.Ο. είναι χαμηλότερος από 12, τότε θα πρέπει να κατατεθεί ο έλεγχος επίδοσης που είναι ο συγκεντρωτικός βαθμός όλων των τριμήνων.
 • Αντίγραφο Απολυτηρίου μεταφρασμένο στα Αγγλικά
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή (IELTS International English Language Testing System 5.5). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος τίτλος Αγγλικής Γλωσσομάθειας διεξάγεται ηλεκτρονικό/διαδικτυακό τεστ που οργανώνεται από το Τμήμα Εγγραφών.
 • Personal Statement στα Αγγλικά (2-3 παράγραφοι όπου γίνεται μια μικρή παρουσίαση του υποψηφίου & για ποιο λόγο θα ξεκινήσουν το εν λόγω πρόγραμμα).
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητα και από τις 2 όψεις.
 • Έγχρωμη Φωτογραφία.

**Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα απαιτηθεί συνέντευξη ή προπαρασκευαστικά μαθήματα σε συνεννόηση με τον ακαδημαϊκά υπεύθυνο του προγράμματος.

Βάσει του ΠΔ 38/2010, Ν. 3696/2008, Ν. 4093/2012 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ‘ΑΤΕΕΝ’ του Υπουργείου Παιδείας.

Edit
Edit
Edit
Edit
Edit
Click here to add content.
Edit
 • Βαθμολογημένο ως Silver στο Teaching Excellence Framework Rating (HEFCE 2017)
 • Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται συνεχώς στις κορυφαίες λίστες αξιολόγησης Βρετανικών Πανεπιστημίων (The Times Good University Guide, The Sunday Times University Guide, The Guardian University Guide, The Independent Complete University Guide)
 • Το Πανεπιστήμιο έχει κορυφαία επίδοση για την υποστήριξη ξένων φοιτητών τα τελευταία 6 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο (ISB 2010-2015)
 • Το CMET είναι το Πανεπιστήμιο με την μεγαλύτερη βελτίωση στη φοιτητική εμπειρία (Times Higher Education Awards 2014)
 • Το 2015 το CMET βρέθηκε στην 3η θέση των πιο ανεπτυγμένων Πανεπιστημίων στο Ηνωμένο Βασίλειο (Complete University Guide, 2015)
 • Το 95% των αποφοίτων εξασφαλίζουν εργασία ή συνεχίζουν περαιτέρω σπουδές εντός έξι μηνών από την αποφοίτηση (DLHE 2016)
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Βρετανίας, το Cardiff Metropolitan University, και παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέρος των μαθημάτων στην Βρετανία.
 • Αναγνωρισμένο πτυχίο Ψυχολογίας από το ελληνικό κράτος (ATEEN). Οδηγεί σε άδεια άσκησης Ψυχολόγου στην Ελλάδα, μετά από αίτηση στο ATEEN.
 • Καθώς το πρόγραμμα είναι απολύτως εναρμονισμένο με τις οδηγίες του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων (BPS), οι απόφοιτοι μπορούν να αιτηθούν για εγγραφή μέσω ατομικής αίτησης.
 • Διδασκαλία από καθηγητές με διδακτορικούς τίτλους σπουδών και πολυετή επαγγελματική εμπειρία στους διαφορετικούς κλάδους της ψυχολογίας.
 • Καλύπτει ευρύ φάσμα σύγχρονων θεμάτων στη ψυχολογία (π.χ. Κλινική, Υγείας, Εγκληματολογία, Εργασιακή, Κοινωνική κ.α.) με έμφαση στην εφαρμογή της έρευνας.
 • Δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενους φορείς (π.χ. νοσοκομεία, γηροκομεία, κέντρα απεξάρτησης κ.α.).
 • Το Κολέγιο διαθέτει Συμβουλευτικό Κέντρο για την προσωπική εξέλιξη και ευημερία των φοιτητών και των αποφοίτων του τμήματος, ενώ μέσω της συνεργασίας με το Δίκτυο Διερεύνησης Συμπεριφοράς” προσφέρει δωρεάν Tutoring για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη.
 • Δωρεάν πρόσβαση σε δεκάδες χιλιάδες βιβλία και άρθρα μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Cardiff Metropolitan University. 
 • Δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών στο ερευνητικό κέντρο του κολεγίου ως ερευνητικοί συνεργάτες (research associates) και συμμετοχή σε παγκόσμια συνέδρια και διεθνείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά . 
 • Συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο Ψυχολογίας όπου φοιτητές παρουσιάζουν τις διατριβές τους ενώ υπάρχουν και επίσημοι προσκεκλημένοι από όλους τους κλάδους ψυχολογίας, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Συμμετοχή σε δράσεις (π.χ. φιλανθρωπικές δράσεις) και σεμινάρια που διοργανώνει το τμήμα Ψυχολογίας και στοχεύουν στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών.
 • Δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, δυνατότητα αποφοίτων για συνέχιση σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο και απόκτηση επαγγελματικής άδειας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
 • 92% των αποφοίτων μας είτε βρίσκουν δουλειά στο χώρο της ψυχικής υγείας ή συνεχίζουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσα σε 1 χρόνο από την αποφοίτηση τους. 90% φοιτητών αξιολόγησαν την ποιότητα του προγράμματος και τη ποιότητα διδασκαλίας ως άριστη.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Συμπληρώστε τη φόρμα για πληροφορίες

  Το μήνυμα σας:

  Μη διστάσετε να κάνετε μια ερώτηση ή απλώς να αφήσετε ένα σχόλιο.


  ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

  Κοινή χρήση με