Edit

Bachelor of Physical Education and Sport

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για τις αθλητικές επιστήμες, προσφέροντας σπουδές σε 4 διαφορετικές κατευθύνσεις : εκπαίδευση και φυσική αγωγή, αθλητική προπονητική, προσαρμοσμένη φυσική αγωγή και υγεία, διοίκηση αθλητισμού.

 • Το ΤΕΦΑΑ διαθέτει

  διαθέτει επίσης ένα από τα πιο σύγχρονα προπονητικά κέντρα της Ευρώπης (Centre de l’Expertise de laPerformance- Gil Cometti), το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ομάδες και αθλητές υψηλού επιπέδου.

 • Το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστήμιου

  Βουργουνδίας συγκαταλέγεται στα 2 καλύτερα σε όλη τη Γαλλία (Classement de Shanghai).

Τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών είναι υψηλού  επιπέδου και υποστηρίζονται από το διεθνές αναγνωρισμένο εργαστήριο (CognitionAction et Plasticité SensorimotriceINSERM 1093), το οποίο εκτός από την πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδείας της  Γαλλίας έχει και την πιστοποίηση από  το υψηλού κύρους Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (Institut National de Santé et de Reherche MédicaleINSERM).

Η ETC αναπτύσσει τις δράσεις της στον τομέα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προπονητών, με τη συνεργασία, του City Unity College, Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Γαλλικό Πανεπιστήμιο της Dijon, στον κλάδο της αθλητικής επιστήμης….

Η ETC αναλαμβάνει την ειδικότητα της προπονητικής στην αντισφαίριση και στα 4 έτη που προβλέπεται η φοίτηση στο κολλέγιο, υλοποιώντας το πρόγραμμα σπουδών που έχει καταρτίσει το Γαλλικό Πανεπιστήμιο…..

Η συνεργασία περιλαμβάνει και άλλες επιμορφωτικές κ εκπαιδευτικές δράσεις όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω λίστα με σχετικές ανακοινώσεις.

evolvingtenniscoaching.gr

H έναρξη του προγράμματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται στις αρχές Οκτωβρίου και η διάρκεια σπουδών ανέρχεται στα 4 έτη. Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα που το κάθε ένα έχει διάρκεια 14 εβδομάδες διδασκαλίας και 8 εβδομάδες εξετάσεων καθώς και 4 εβδομάδες επαναληπτικών εξετάσεων σε περίπτωση αποτυχίας.

 • α υποχρεωτικά μαθήματα καλύπτουν ουσιαστικούς τομείς στους οποίους είναι βασισμένη η σύγχρονη φυσική αγωγή. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν: (α) τα μαθήματα συμπληρωματικών επιστημονικών κλάδων (π.χ. λειτουργική ανατομία, φυσιολογία, βιομηχανική, παιδαγωγική ψυχολογία), (β) τα μαθήματα που εξοικειώνουν το φοιτητή με βασικά εργαλεία μεθοδολογίας (π.χ. Στατιστική) καθώς και (γ) τα μαθήματα που σχετίζονται με την τελειοποίηση δεξιοτήτων που αφορούν την εφαρμογή θεωρίας (ανθρωποκινητική, παιδαγωγική διδακτική, μέθοδοι διδασκαλίας, ατομικά και ομαδικά αθλήματα κτλ.). Τα υπόλοιπα μαθήματα χωρίζονται σε τρείς (3) κατηγορίες. Μία κατηγορία μαθημάτων αποτελούν οι Ξένες Γλώσσες και άλλη μια τα αθλήματα επιλογής που μελετώνται κυρίως λόγω της εφαρμογής τους στο επίπεδο της σχολικής εκπαίδευσης. Η τελευταία κατηγορία μαθημάτων αποτελείται από μαθήματα που αναπτύσσουν μεθοδολογικές γνώσεις για εργασία με συγκεκριμένες ομάδες (ατόμων προσχολικής ηλικίας, ηλικιωμένων ατόμων, ατόμων με ειδικές δυνατότητες) και συγκεκριμένες συνθήκες (καλοκαιρινές και χειμερινές δραστηριότητες και φύση, δημιουργικές αθλητικές εκδηλώσεις).
 • Οι μέθοδοι διδασκαλίας και εκμάθησης σχεδιάζονται ώστε να συνδυάζουν τη θεωρία και την πρακτική, συμπεριλαμβανομένων σεμιναρίων, διαλέξεων, εργαστηρίων και υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι σπουδαστές θα αξιολογηθούν μέσω της πρακτικής αξιολόγησης, της εργασίας και των εξετάσεων.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά όλες τις ειδικότητες του καθηγητή φυσικής αγωγής και αθλητισμού και είναι σε θέση να εφαρμόσει γνώσεις σχετικά με τις σωματικές δραστηριότητες στα προγράμματα σπουδών φυσικής αγωγής και Αθλητισμού.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College, στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10561, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανελληνίου Γ.Σ. στο Πεδίο του Άρεως, καθώς και σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Οι κυριότερες δυνατότητες απασχόλησης είναι στους ακόλουθους τομείς:Οι κυριότερες δυνατότητες απασχόλησης είναι στους ακόλουθους τομείς:

 • Γυμναστήρια
 • Προπονητές σε αθλητικές ενώσεις
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Ιδιωτικά Αθλητικά Σωματεία
 • Προγράμματα Άσκησης και Υγείας
 • Κατασκηνώσεις κ.α

Τυπική αποδοχή ενός σπουδαστή στο πρόγραμμα γίνεται μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών και την επιτυχή ολοκλήρωση των Αθλητικών δοκιμασιών.

 • Δύο (2) επικυρωμένα αντίγραφα Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή ισοδύναμο του εξωτερικού Ιατρική βεβαίωση υγείας από καρδιολόγο
 • Δύο (2) επικυρωμένα αντίγραφα Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή ισοδύναμο του εξωτερικού Ιατρική βεβαίωση υγείας από καρδιολόγο 
 • Ιατρική βεβαίωση υγείας από δερματολόγο και παθολόγο (για το μάθημα της Κολύμβησης) 
 • Πιστοποίηση αθλητικής εμπειρίας (Φωτ. Αθλ. Δελτίου)
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές του σχολείου ή προπονητές (έντυπο του Κολλεγίου)5. Δύο (2) Πιστοποιητικά Γεννήσεως
 • Έξι (6) φωτογραφίες
 • Δύο (2) επικυρωμένα αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας

Αθλητικές Δοκιμασίες

 • Κολύμβηση 50μ
 • Δρόμος 50μ.
 • Τεστ Φυσικής Κατάστασης 

 

Edit
Edit
Edit
Edit
Edit
Edit
Edit
Edit
Edit
Edit
Click here to add content.
Edit
 • Στο City Unity College σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το οποίο προσφέρει στους φοιτητές τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να έχουν μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία
 • Το πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν ΚΡΑΤΙΚΟ πτυχίο αναγνωρισμένο εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του City Unity College στελεχώνεται από καταξιωμένους στο αντικείμενό τους καθηγητές και ερευνητές
 • Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εκπαιδεύονται και ενημερώνονται ανελλιπώς για τις ανάγκες του επαγγέλματός τους, εξοικειώνονται με την έρευνα συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και διαμορφώνουν ουσιαστική επαγγελματική ταυτότητα.
 • Στους αποφοίτους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικής διατριβής σε όποιο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού επιθυμούν.
 • Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του City Unity College, στην καρδιά της Αθήνας, και η πρακτική εξάσκηση γίνεται σε έναν από τους μεγαλύτερους αθλητικούς συλλόγους της χώρας, τον Γ.Σ. Πανελληνίο καθώς και σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις που πληρούν τις προδιαγραφές.
 • Τα σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να εργάζεται σε ατομικό υπολογιστή, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εκμάθηση της στατιστικής επιστήμης.
 • Η διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου Αθλητικών Επιστημών καθώς και ειδικών σε θέματα Άθλησης και Υγείας ημερίδων και εργαστηρίων από το City Unity College, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με δημοσιεύσεις, ώστε να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στον εργασιακό στίβο.
 • Ο απόφοιτος θα μπορεί να αναγνωρίζει και να εφαρμόζει τις επιστημονικές πληροφορίες και τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών, που αφορούν σωματικά προβλήματα και λειτουργίες, οι οποίες αναπτύσσονται και αλλάζουν κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης και να οργανώνει τα ανάλογα προγράμματα.
 • Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν δίπλα σε Έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς με πολλά χρόνια εμπειρίας στο χώρο του Αθλητισμού, της Υγείας και της έρευνας καθώς και στη διδασκαλία ενηλίκων.

Photo Gallery

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Συμπληρώστε τη φόρμα για πληροφορίες

  Το μήνυμα σας:

  Μη διστάσετε να κάνετε μια ερώτηση ή απλώς να αφήσετε ένα σχόλιο.


  ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

  Κοινή χρήση με