• Duration 365 week
 • Lectures 0
 • Skill level beginner
 • Quizzes 0
 • Pass parcentages 80
 • Certificate No
 • User Avatar

  Konstantinos Zioris

 • Category:

  Pearson Assured Programs & Πιστοποιημένα Διπλώματα Σπουδών & Τμήμα Ψυχολογίας

Free
 • 50 enrolled students
 • english

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και του συμβουλευόμενου για την προσέγγιση ποικίλων θεμάτων.

Δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και του συμβουλευόμενου για την προσέγγιση ποικίλων θεμάτων προς διερεύνηση (κοινωνικά, πολιτισμικά, οικονομικά και συναισθηματικά).

 • Βασικός στόχος

  Της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στον συμβουλευόμενο την ευκαιρία να επεξεργαστεί τα θέματα που τον απασχολούν με τη βοήθεια του συμβούλου, προκειμένου να τα διαχειριστεί και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του

 • Επίτευξη στόχων

  Η Συμβουλευτική βασίζεται σε ποικίλες επιστημονικές προσεγγίσεις (με τις επιμέρους θεωρίες και τεχνικές τους), οι οποίες διευκολύνουν τη συμβουλευτική σχέση και διαδικασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε παραδοσιακές και νεότερες προσεγγίσεις, όπως είναι οι: Γνωστική-Συμπεριφορική, Ψυχοδυναμική, Συστημική-Οικογενειακή, Πρoσωποκεντρική, Εστιασμένη στο Συναίσθημα, Marte Meo.

 • Πιστοποιημένο από την Pearson

  Το πιστοποιημένο από την Pearson Δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν και να εκπαιδευτούν θεωρητικά και βιωματικά σε παραδοσιακές και νεότερες προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής, αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση θεμάτων της καθημερινότητας.

Το πιστοποιημένο από την Pearson Δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν και να εκπαιδευτούν θεωρητικά και βιωματικά σε παραδοσιακές και νεότερες προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής, αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση θεμάτων της καθημερινότητας.

Περιγραφή Προγράμματος:

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες και τελειόφοιτους/μεταπτυχιακούς φοιτητές διαφόρων κλάδων, οι οποίοι επιθυμούν να προσεγγίσουν και να εκπαιδευτούν θεωρητικά και βιωματικά σε παραδοσιακές και νεότερες προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής, αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση θεμάτων της καθημερινότητας.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες και τελειόφοιτους/μεταπτυχιακούς φοιτητές Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Παιδαγωγικών, Ιατρικής και Νοσηλευτικής, Νομικών Σπουδών, στελέχη επιχειρήσεων κ.ά.

Πρόσθετες παροχές συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα έχουν πρόσθετες παροχές, όπως εξειδικευμένο Εργαστήριο Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας, συναντήσεις με την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη για την προσωπική/επαγγελματική τους εξέλιξη, πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του City Unity, δωρεάν συμμετοχή στο Συνέδριο Ψυχολογίας του City Unity, όπως και ειδική έκπτωση για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα του City Unity.

Επίσης, οι ενεργοί φοιτητές του City Unity έχουν προνομιακή τιμή για την παρακολούθηση του Διπλώματος στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται και με τη μέθοδο του Live Streaming.

Σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε το ΒSc in Marine Engineering Technology and COC 3rd Engineerτο οποίο προσφέρει στους φοιτητές τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να έχουν μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία στο χώρο της Διεθνούς Εμπορικής Ναυτιλίας.

Οι απόφοιτοι, έχοντας αποκτήσει τίτλους σπουδών ισότιμους με παγκοσμίου φήμης Aκαδημίες σύμφωναμε τα διεθνή πρότυπα για την άσκηση του ναυτικού επαγγέλματος, έτσι όπως αυτά ορίζονται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως στελέχη στην βιομηχανία της ναυτιλίας, σε πλοία (on board) ή στη στεριά (ashore).

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται  σε 4 έτη και η εκπαίδευση είναι θεωρητική και πρακτική. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε σύγχρονα πιστοποιημένα Mηχανουργεία, αλλά και κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού εκπαιδευτικού ταξιδιού στο 5ο ακαδημαϊκό εξάμηνο (υποχρεωτική 6μηνη θαλάσσια υπηρεσία).

Τα προβλεπόμενα εκπαιδευτικά ταξίδια πραγματοποιούνται είτε σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού, είτε στο εκπαιδευτικό πλοίο AIDAIV* της AASTMT.

 • Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα.
 • Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται κάθε Οκτώβριο.
 • Οι ώρες παρακολούθησης είναι πρωινές και απογευματινές.
 • Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η αγγλική.

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να:

 • Είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου
 • Πληρούν τις προϋποθέσεις για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα (Επίπεδο Β2)
 • Κάνουν ιατρικές εξετάσεις σε εξειδικευμένο διαγνωστικό κέντρο στον Πειραιά για την απόκτηση ιατρικής κάρτας.

*Σημείωση: Η κατάθεση των δικαιολογητικών και της αίτησης εγγραφής υποβάλλονται πριν την έναρξη του προγράμματος έως και 30 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους το αργότερο.

Το Ελληνικό Κέντρο Ναυτικής Σταδιοδρομίας (HMCC) της Ελληνοαραβικής Ναυτικής Ακαδημίας (HAMA) έχει ως στόχο να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε δοκίμους καθώς και σε αποφοίτους της Ακαδημίας, προσφέροντας τους υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Με βάση το σύνθημά μας Θεωρία-Πρακτική-Θεωρία, εστιάζουμε στην εδραίωση  της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των φοιτητών και αποφοίτων σε εμπορικά πλοία ή σε ναυτιλιακές / ναυτικές εταιρείες.

Το έμπειρο επαγγελματικό προσωπικό βοηθά τους σπουδαστές να προετοιμάσουν τα βιογραφικά τους και οργανώνει συνεντεύξεις με εταιρείες της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας.

Το Ελληνικό Κέντρο Ναυτικής Σταδιοδρομίας (HMCC), μέσω συνεργασιών με διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες ,έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι της Ακαδημίας θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια λαμπρή καριέρα στον τομέα της  επιλογής τους.

 

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στο κέντρο της Αθήνας Θησέως 15-17, Σύνταγμα.

Σύμφωνα με το νόμο 4393/12 τα πτυχία πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Provided on-campus technical support for personnel, instructors and students as well as an on-line help-desk services. Solving PC and laptop software and hardware problems ,printer and routing problems . Solving issues with Windows, Linux, and Mac operating systems.

Main Content