Edit

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Τεχνολογία Χρηματοοικονομικών - FinTech

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά το χρηματοοικονομικό περιβάλλον που ζούμε, προσφέροντας επαναστατικές ευκαιρίες για νέες επιχειρήσεις.  Σύγχρονες εταιρείες Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας, οι αποκαλούμενες FinTech, χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη, Αυτοματοποιημένες Διαδικασίες, Ανάλυση Δεδομένων, Αλυσίδες από Τμήματα Δεδομένων (Blockchain), Γρήγορο Ίντερνετ και άλλες τεχνολογικές λύσεις για την υλοποίηση Χρηματοοικονομικών εφαρμογών με επίκεντρο τον πελάτη, με πολλές διευκολύνσεις που δεν μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί ακόμα και στο πιο πρόσφατο παρελθόν.

Διαταράσσουν την παραδοσιακή τραπεζική πρακτική και κερδίζουν σημαντικό μερίδιο αγοράς προσφέροντας νέα και εναλλακτικά Χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ευρισκόμενα σε φθίνουσα κατάσταση, υφίστανται σημαντικούς μετασχηματισμούς κλείνοντας πολλά από τα υποκαταστήματά τους και ελαχιστοποιώντας το προσωπικό τους. Μερικά από αυτά, σπεύδουν να υιοθετήσουν τεχνολογικές λύσεις για να ανταγωνιστούν τις FinTech εταιρείες. Το νέο οικονομικό τοπίο, που δημιουργείται έτσι, δεν είναι σταθερό, αλλά εξελίσσεται διαρκώς σύμφωνα με τον επιταχυνόμενο ρυθμό της Τεχνολογίας.

Σε αυτό το γεμάτο προκλήσεις Χρηματοοικονομικό περιβάλλον, έχουν δημιουργηθεί ήδη νέες θέσεις εργασίας, νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και αναμένονται ακόμη περισσότερες, ως εκ τούτου:

 • Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για επαγγελματίες που έχουν γνώσεις σε Χρηματοοικονομικά ζητήματα σε συνδυασμό με την επιστήμη των δεδομένων, τα μαθηματικά και τον προγραμματισμό, προκειμένου αυτοί να αυξήσουν την αποδοτικότητα των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να τα υποστηρίξουν έναντι της απειλής που δέχονται από τις εταιρείες FinTech, νεοσύστατες ή και μεγάλες.

 • Αυτή η ζήτηση για επαγγελματίες Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας πηγάζει από την επιθυμία των παραδοσιακών ιδρυμάτων να αυτοματοποιήσουν πολλές από τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες τους με ηλεκτρονικό τρόπο, να μειώσουν το λειτουργικό κόστος, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να προσφέρουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες βασιζόμενα επί των νέων τεχνολογιών, προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των επιχειρήσεων FinTech νεοσύστατων ή και μεγάλων.

 • Εργαζόμενοι των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων πιστεύουν ότι οι θέσεις εργασίας που κατέχουν, θα μπορούσαν να απειληθούν ένεκα των τεχνολογικών αλλαγών που συμβαίνουν και προκειμένου να τις διατηρήσουν επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε θέσεις με ειδίκευση FinTech. Για τον σκοπό αυτό αρχίζουν να εκπαιδεύονται.

 • Οι εταιρείες FinTech και οι επενδυτές τους ενδιαφέρονται για εκπαιδευμένο προσωπικό στην Χρηματοοικονομική Τεχνολογία που να κατέχει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να υλοποιήσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό να ανταγωνιστούν τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά ιδρύματα.

 • Ο χώρος της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες στους ερευνητές επειδή είναι νέος, συναρπαστικός και με ανοιχτούς ορίζοντες. Οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαν να επινοήσουν και να σχεδιάσουν καινοτόμα ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία θα μπορούν να υλοποιηθούν από νεοσύστατες ή και μεγάλες εταιρείες FinTech.

 • Οι άνθρωποι, που έχουν καινοτόμο ή/και επιχειρηματικό πνεύμα, εμφανίζουν προθυμία για την διερεύνηση ευκαιριών στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας προκειμένου να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση.

Το City Unity College, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Coventry του Ηνωμένου Βασιλείου, προσφέρει ένα πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα Σπουδών στην Χρηματοοικονομική Τεχνολογία – FinTech, για πρώτη φορά στην Ιδιωτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. 

Αυτό το πρόγραμμα συνδυάζει την Τεχνολογία με τα Χρηματοοικονομικά και τις επιχειρήσεις. Δεν περιέχει μόνο Τεχνολογικές και Χρηματοοικονομικές γνώσεις, αλλά περιλαμβάνει επίσης επιχειρηματικότητα και Χρηματοοικονομικούς κανονισμούς.

Κάθε φοιτητής που επιθυμεί να ακολουθήσει μια ελκυστική και πρωτότυπη καριέρα που προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης και ο οποίος έχει γνωστικό υπόβαθρο σε θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, επιχειρήσεις ή οικονομία μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα.

Μήνυμα από τον Διευθυντή Ακαδημαϊκών Σπουδών στην Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και τις Καινοτόμες Τεχνολογίες

Στο City Unity College σε συνεργασία με το Coventry University London του Ηνωμένου Βασιλείου, παρέχουμε το πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Χρηματοοικονομική Τεχνολογία – FinTech. Πρόκειται για πρόγραμμα υψηλής ποιότητας το οποίο έχει σχεδιαστεί για φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε επαναστατικό και καινοτόμο επαγγελματικό και επιστημονικό χώρο που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για επιχειρήσεις καθώς και για εργασία και εξέλιξη. 

 

Τα επτά βασικά στοιχεία της επιτυχίας μας είναι:

 

 • Το πρόγραμμα διαμορφώνεται από ένα από τα πιο αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στον κόσμο, το Coventry University London του Ηνωμένου Βασιλείου το οποίο ειδικεύεται τόσο στους τομείς των Χρηματοοικονομικών όσο και της Τεχνολογίας.

 

 • Το πρόγραμμα σπουδών είναι συγκεκριμένο και ακριβές, καλύπτει τη θεωρία, την πρακτική και κυρίως την πλήρη κατανόηση του νεοεμφανιζομένου τοπίου της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας – FinTech. Το αντικείμενο παρέχει στους μελλοντικούς επαγγελματίες, διοικητικά στελέχη και επιχειρηματίες γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των επαγγελματικών επιδιώξεών τους.

 

 • Το διδακτικό προσωπικό είναι προσεκτικά επιλεγμένο ώστε να συνδυάζει επιστημονική γνώση μαζί με ερευνητική και εργασιακή εμπειρία. Οι καθηγητές μας έχουν αποκτήσει υψηλού επιπέδου μόρφωση σε διακεκριμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Είμαστε υπερήφανοι που μας τιμούν με την συνεργασία τους.

 

 • Οι Διδακτικές διαδικασίες και η διδακτική ύλη βασίζονται τόσο στην έρευνα όσο και στην πρακτική, ακολουθώντας τις καλύτερες σχετικές Ακαδημαϊκές μεθόδους, οι οποίες διασφαλίζουν την πλήρη συμμετοχή των μαθητών κατά την διάρκεια του μαθήματος καθώς και το υψηλό επίπεδο γνώσης που θα αποκτήσουν.

 

 • Η Διεθνής Μάθηση δια της Συνεργασίας μέσω Διαδικτυακής Σύνδεσης είναι ενσωματωμένη ως μαθησιακή μέθοδος στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών και παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αλληλοεπιδρούν και να συνεργάζονται με άλλους συνομηλίκους σπουδαστές Διεθνών Πανεπιστημίων. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουν διαπολιτισμικές ικανότητες, τεχνολογικές δεξιότητες, πνεύμα συνεργασίας. Τα αντικείμενα συνεργασίας είναι κυρίως έργα (projects) αλλά και εξειδικευμένες μαθησιακές δραστηριότητες. 

 

 • Διεπιστημονική προσέγγιση εφαρμόζεται για τον συνδυασμό των Επιστημών μαζί με μεθόδους ολοκλήρωσης τους σε ένα ενιαίο σύνολο. Χρησιμοποιούνται εργαλεία και τεχνικές Ανάλυσης.

 

 • Δίδεται έμφαση, για τους φοιτητές, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες πραγματικής ζωής, οι οποίες απαιτούνται από μελλοντικούς εργοδότες ή χρειάζονται για την οργάνωση και τη λειτουργία πιθανών δικών τους επιχειρήσεων. Επιδιώκεται η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο πεδίο της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας.

 

Επωφελούμενοι από αυτά τα στοιχεία επιτυχίας, σας καλώ να εξερευνήσετε τις ιστοσελίδες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Χρηματοοικονομική Τεχνολογία – FinTech για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα, για να σας δώσουμε μια πλήρη εικόνα του προγράμματος σπουδών καθώς και για τα οφέλη που θα αποκομίσετε ως φοιτητές και μελλοντικοί επαγγελματίες.

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης εκπονούνται εκ μέρους των φοιτητών εργασίες που τα θέματά τους έχουν ληφθεί και απαιτούν λύσεις από την πραγματική ζωή, έχοντας ταυτοχρόνως τις βάσεις τους σε ισχυρό θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο. Προσφέρονται τεχνικές γνώσεις σε Γλώσσες Προγραμματισμού, Τεχνητή Νοημοσύνη - AI, Ανάλυση Δεδομένων, Αλγορίθμους και Χρηματοοικονομικά. Η τεχνική εμπειρία και οι θεωρητικές γνώσεις που θα αποκτηθούν είναι ζωτικής σημασίας για την μελλοντική επαγγελματική πορεία των φοιτητών.

 • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Χρηματοοικονομική Τεχνολογία - FinTech απευθύνεται ειδικά σε φοιτητές ή επαγγελματίες που επιθυμούν να κατευθύνουν και να αναπτύξουν την καριέρα τους, μέσω της απόκτησης των απαιτουμένων γνώσεων και ικανοτήτων, προς τον Χρηματοοικονομικό Τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει παραδοσιακούς Χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και σύγχρονες εταιρείες που υιοθετούν τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις. Η εκπαίδευση εστιάζεται επί της πρακτικής με το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπική επαγγελματική εξέλιξη ενός εκάστου των σπουδαστών.

 

 • Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει όχι μόνο τις βασικές γνώσεις των συνδυαζομένων τομέων των Χρηματοοικονομικών και της Τεχνολογίας, αλλά και την κατανόηση των αλλαγών που προκαλούνται από τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και του νέου Χρηματοοικονομικού τοπίου που δημιουργείται. Δίδεται έμφαση στην καινοτομία και στο σημαντικό ρόλο που αυτή παίζει ως οδηγός των αναδυομένων επιχειρηματικών μοντέλων Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας. Πολλές από τις διδακτικές ενότητες αξιοποιούν μεθόδους μάθησης που βασίζονται στην λύση προβλημάτων τα οποία απαιτούν απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετιζόμενες με στρατηγικές αποφάσεις επιχειρησιακών ζητημάτων του κλάδου.Ο κύριος στόχος είναι να οικοδομηθούν  επί των γνώσεων που θα αποκτηθούν από τους συμμετέχοντες, οι πιο κάτω ικανότητες: 

 

 • Κριτική σκέψη επί κάθε ζητήματος Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας.
 • Αντιμετώπιση όλων των ασαφών προβλημάτων Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας.
 • Αναζήτηση ριζοσπαστικών λύσεων σε παραδοσιακά Χρηματοοικονομικά σύνθετα προβλήματα.
 • Καινοτόμες και στρατηγικές σκέψεις και ενέργειες όταν πρόκειται για επιχειρηματικές αποφάσεις Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας
 • Η εκπαίδευση διαρκεί τυπικά ένα έτος με πλήρη απασχόληση, ολοκληρώνεται όμως σε 3 εξάμηνα συνυπολογιζομένου ενός προσθέτου εξαμήνου για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας - ΜΔΕ. Υπάρχει η δυνατότητα μερικής απασχόλησης, η οποία αυξάνει την διάρκεια σε 5 συνολικά εξάμηνα, με τυπική διάρκεια τα δύο έτη συν ένα εξάμηνο η ΜΔΕ.
 • Ο συνολικός αριθμός των διδακτικών ενοτήτων είναι οκτώ συν την ΜΔΕ.
 • Έξι διδακτικές ενότητες είναι υποχρεωτικές, οι υπόλοιπες επιλέγονται. 
 • Υπάρχουν δύο κατ’ επιλογή διαδρομές με δύο διδακτικές ενότητες η κάθε μία.
 • Κάθε διαδρομή περιλαμβάνει επιπλέον στο τέλος την σχετική με αυτήν ΜΔΕ.

 

Τα επόμενα διαγράμματα συνοψίζουν τον σχεδιασμό του μαθήματος:

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις μας στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Edit
Edit
Edit
Edit
Click here to add content.
Edit

1. Πανεπιστήμιο της χρονιάς όσον αφορά τη φοιτητική εμπειρία

Οι Times και οι Sunday Times Good University Guide 2019 ονόμασαν το Coventry ως το Πανεπιστήμιο της Χρονιάς όσον αφορά τη Φοιτητική Εμπειρία.

2. Ονομάστηκε ως το κορυφαίο σύγχρονο πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου για επτά συνεχόμενα χρόνια

Το Coventry έχει επίσης χαρακτηριστεί ως το κορυφαίο σύγχρονο πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου για επτά συνεχόμενα χρόνια από τον Guardian University Guide. Ο Αντι-Καγκελάριος, John Latham δήλωσε για αυτό το επίτευγμα:

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικά στη διδακτική και μαθησιακή δραστηριότητα και στις εγκαταστάσεις και είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε αυτήν την επένδυση, να αντικατοπτρίζεται σε μια τόσο ισχυρή θέση σε πολλούς θεματικούς τομείς και τη γενική ανατροφοδότηση των μαθητών σήμερα. Η διατήρηση του κορυφαίου σύγχρονου πανεπιστημιακού μας καθεστώτος για έβδομο έτος, και η αύξηση του αριθμού των μεταπτυχιακών/πτυχιακών τίτλων, για τα οποία εμφανιζόμαστε στα κορυφαία 10 της σημερινής κατάταξης είναι κάτι για το οποίο είμαστε όλοι υπερήφανοι ».

3. Κατατάχθηκε στο 15ο στο Ηνωμένο Βασίλειο
Το Coventry έχει τοποθετηθεί στα κορυφαία 15 όλων των πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου για πέντε συνεχόμενα χρόνια τώρα από τον The Guardian University Guide.

4. Μεγάλη μεταπτυχιακή απασχόληση
Το 97%των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Coventry απασχολούνται ή βρίσκονται σε περαιτέρω μελέτη έξι μήνες μετά την αποφοίτησή τους (Έρευνα DLHE 2015/16).
Το Πανεπιστήμιο Coventry είναι ένα παγκόσμιο, σύγχρονο πανεπιστήμιο με αποστολή του την Δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Ιδρύθηκε από επιχειρηματίες και βιομήχανους το 1843 ως Coventry School of Design και συνεχίζει να έχει ισχυρούς δεσμούς με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, παρέχοντας αποφοίτους έτοιμους για εργασία με δεξιότητες και δημιουργική σκέψη για τη βελτίωση των κοινοτήτων τους.
Με μια παράδοση καινοτόμου διδασκαλίας και μάθησης, το Πανεπιστήμιο του Coventry διαθέτει εγκαταστάσεις πανεπιστημιούπολης παγκόσμιας κλάσης, το πρώτο αυτόνομο δίκτυο 5G του Ηνωμένου Βασιλείου και μια ψηφιακή κοινότητα μάθησης. Οι μαθητές του είναι μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου που έχει 50.000 μαθητές που σπουδάζουν πτυχία του Πανεπιστημίου του Coventry σε περισσότερες από 40 διαφορετικές χώρες και συνεργασίες με 150 παρόχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως.
Έχει αυξήσει σημαντικά την ερευνητική ικανότητα με έμφαση στην έρευνα που παρέχεται για και με συνεργάτες, για την αντιμετώπιση των πραγματικών προκλήσεων και την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των κοινοτήτων για ανάπτυξη και εξέλιξη.
Πάνω από δύο αιώνες, έχει ανθίσει στο Coventry και ο Όμιλος Πανεπιστημίου Coventry προσφέρει πρόσβαση στη γκάμα υπηρεσιών και συνεργασιών υψηλής ποιότητας μέσω των συνεργασιών στο Λονδίνο, το Scarborough, το Βέλγιο, την Πολωνία, την Αίγυπτο, το Ντουμπάι, τη Σιγκαπούρη και την Αφρική.
Τα τελευταία χρόνια, έχει κερδίσει πολλά βραβεία και βελτίωσε σημαντικά τις βαθμολογίες του στους πίνακες κατάταξης, που έχουν σημασία για τους μαθητές - αλλά αυτό που έχει σημασία για το Coventry είναι η εξέλιξη για τους μαθητές, τους συνεργάτες και τις κοινότητές μας σε όλο τον κόσμο.

Shortlisted for University of the Year
The Times and Sunday Times Good University Guide 2021

No.3 in UK for students overseas
Based on in-person delivery of Coventry TNE programmes with an overseas insitutuion, HESA 2019/20

5 QS Stars Overall Rating
QS Star University Rankings

Among top 100 in world for "International Outlook"
Times Higher Education World University Rankings 2022

 • Συνεργασία με υψηλής ποιότητας British Award - Winning University - Coventry. Προσφορά αναγνωρισμένων προγραμμάτων ανώτερης ποιότητας.
 • Το πρόγραμμα  αναγνωρίζεται  από  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ‘Α.Τ.Ε.Ε.Ν.’, του Υπουργείου Παιδείας.
 • Παρέχουμε στους μαθητές μας την καλύτερη δυνατή εμπειρία.
 • Επενδύουμε τόσο στις εγκαταστάσεις μας όσο και στην καινοτόμο προσέγγισή μας στην εκπαίδευση.
 • Οι μαθητές μας επωφελούνται από τη σχετική με τη αγορά εργασίας διδασκαλία. Προσφέρουμε τους πόρους και την υποστήριξη που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να επιτύχουν τους στόχους τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη σύγχρονη βιβλιοθήκη και τον σύγχρονο μηχανογραφικό εξοπλισμό και εργαλεία καθώς και ειδικές συμβουλές σταδιοδρομίας.
 • Τα προγράμματα διδάσκονται στα αγγλικά με υποστήριξη στην αγγλική γλώσσα εάν είναι απαραίτητο.
 • Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές που έχουν πολύ καλές συνδέσεις στην αγορά εργασίας
 • Πολύ ανταγωνιστικά δίδακτρα - καλή σχέση ποιότητας τιμής. Ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη αύξηση των διδάκτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του Brexit.
 • Τα μαθήματα είναι ένας συνδυασμός θεωρίας και πρακτικών σπουδών, με ενεργή συμμετοχή μαθητών
 • Πολυπολιτισμικό περιβάλλον που δίνει στους μαθητές την ευκαιρία για διεθνή δικτύωση
 • Το Κολλέγιο διοργανώνει εργαστήρια και σεμινάρια με προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές από τον κλάδο της Πληροφορικής, παρέχοντας μεγάλα κίνητρα στους μαθητές
 • Οι απόφοιτοι του  City Unity College  είναι μια δυναμική  ομάδα για τη δημιουργία και την ανάπτυξη αμοιβαίων διαπροσωπικών συνδέσεων και δικτύωσης.
 • Διεπιστημονικές συνέργειες με άλλα τμήματα του City Unity (Ψυχολογία, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά) σε διάφορα έργα και έρευνες
 • Στενή συνεργασία μεταξύ του Coventry University και του City Unity College μέσα από μια περίτεχνη διαδικασία που διασφαλίζει την ορθότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης.
 • Εξαιρετική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτών και μαθητών μέσω της πλατφόρμας Intranet e-class που παρέχει έγκαιρα όλο το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή για τυχόν απορίες και συμμετοχής σε συζητήσεις με άλλους συμμαθητές.
 • Οι απόφοιτοι έχουν μεγάλη ζήτηση από την αγορά εργασίας
 • Δυνατότητα Ψυχολογικής υποστήριξης σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας, σε όλους τους φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
 • Επαγγελματική καθοδήγηση μέσω ειδικά σχεδιασμένου εξειδικευμένου τεστ

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Συμπληρώστε τη φόρμα για πληροφορίες

  Το μήνυμα σας:

  Μη διστάσετε να κάνετε μια ερώτηση ή απλώς να αφήσετε ένα σχόλιο.


  ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

  Κοινή χρήση με