Edit

Το ΜΟΝΟ ακαδημαϊκό πρόγραμμα στην Ελλάδα στον συγκεκριμένο τομέα, που βασίζεται στην τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Coventry στους τομείς της Πολιτικής και των Διεθνών Σχέσεων.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται τόσο στις τοπικές όσο και στις παγκόσμιες πτυχές της τρομοκρατίας, του διεθνούς εγκλήματος και της παγκόσμιας ασφάλειας. Έχει σχεδιαστεί για να λαμβάνει υπόψη τους τρόπους με τους οποίους η φύση της μελέτης των Διεθνών Σχέσεων έχει αλλάξει στον εικοστό πρώτο αιώνα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την έμφαση στον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» και την εμφάνιση του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος ως βασικής απειλής για τη σταθερότητα της κοινωνίας, παράλληλα με έναν αυξανόμενο αριθμό παραγόντων που απειλούν την παγκόσμια ασφάλεια (όπως πανδημίες, οικονομικές ανισότητα, φτώχεια, ρύπανση του περιβάλλοντος, ασθένειες, φυσικές καταστροφές, κατάρρευση του κράτους και επανεμφάνιση φυλετικών και θρησκευτικών εντάσεων).

Το πρόγραμμα εξετάζει αυτά τα βασικά ζητήματα με θεματικό τρόπο μέσω των τριών υποχρεωτικών μαθημάτων: Διεθνές οργανωμένο έγκλημα, διεθνής τρομοκρατία και απειλές για την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτή η θεματική προσέγγιση συμπληρώνεται από άλλα μαθήματα που αφορούν μεμονωμένες μελέτες περιπτώσεων που εστιάζουν στην εμπορία ανθρώπων, τη διακυβέρνηση στον αναπτυσσόμενο κόσμο και τη φύση του πολέμου. Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό αυτού του προγράμματος είναι η συμπερίληψη ενός μαθήματος για την ανάλυση κοινωνικών δικτύων (SNA), το οποίο παρέχει μια επισκόπηση των βασικών θεωριών και μετρήσεων δικτύου με έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές SNA σε διάφορους τομείς όπως ανάλυση εγκληματικής νοημοσύνης, εθνική ασφάλεια και διαχείριση κινδύνων ασφαλείας.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

1.Ολοκληρωμένη μελέτη της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της παγκόσμιας ασφάλειας·

2.Ερευνητική διδασκαλία που παρέχεται από πολλούς ειδικούς στην εξωτερική πολιτική, την εγκληματικότητα, την ασφάλεια και την αστυνόμευση.

3.Συνδυασμός ακαδημαϊκής γνώσης από κορυφαίους πανεπιστημιακούς που συμπληρώνεται από τη συμβολή διεθνών επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας (Ένοπλες Δυνάμεις, FRONTEX, Πρεσβείες κ.λπ.).

4.Συνδυασμός θεωρίας και πράξης με εξειδικευμένα σεμινάρια και workshops από τους παραπάνω επαγγελματίες των αντικειμένων.

Διάρκεια: 1 έτος - Πλήρης φοίτηση, 2 χρόνια - Μερική φοίτηση

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιδιώκει να παρέχει μια μεταπτυχιακή εκπαίδευση που καλύπτει τις κύριες θεωρητικές και πρακτικές πτυχές του τομέα. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι:

1.να προσφέρει ενημερωμένες γνώσεις και μια κριτική κατανόηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και των σημερινών απειλών για την παγκόσμια ασφάλεια

2.να αναπτύξει ικανότητες ανάλυσης και κρίσης των φοιτητών με έμφαση στο διεθνές οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και τις τρέχουσες απειλές για την παγκόσμια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των κοινωνικών δικτύων·

3.να δώσει ένα δημιουργικό, καινοτόμο ακαδημαϊκό πρόγραμμα που είναι προσβάσιμο σε φοιτητές από διάφορα εκπαιδευτικά υπόβαθρα.

4.να προσφέρει ένα ενθαρρυντικό μαθησιακό περιβάλλον, με ισχυρές διεθνείς και διαπολιτισμικές προοπτικές, όπου οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλους πόρους και διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια που τους επιτρέπουν να εργάζονται τόσο ανεξάρτητα όσο και σε ομάδες.

(1) Αντίγραφο Πτυχίου & Αναλυτικής Βαθμολογίας (επικυρωμένα αντίγραφα και μεταφρασμένα στα Αγγλικά)

* (Tα πτυχία που είναι από Βρετανικά Πανεπιστήμια πρέπει να είναι το  λιγότερο σε Second Division , Second Class 2.2)

(2) Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή (IELTS International English Language Testing System 6.5 ή αντίστοιχο πτυχίο). Όσοι έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στα Αγγλικά εξαιρούνται. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος τίτλος Αγγλικής Γλωσσομάθειας διεξάγεται ηλεκτρονικό/διαδικτυακό τεστ που οργανώνεται από το Τμήμα Εγγραφών.

(3) Έγγραφα

 • Δύο συστατικές επιστολές στα Αγγλικά
 • Ένα βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά
 • Personal Statement στα Αγγλικά (3 παράγραφοι όπου γίνεται μία  μικρή παρουσίαση του εαυτού τους & για ποιο λόγο θα ξεκινήσουν το εν λόγω πρόγραμμα).
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και από τις 2 όψεις.
 • Έγχρωμη φωτογραφία.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρώτο πτυχίο αλλά συναφείς επαγγελματική εμπειρία (μπορεί να απαιτηθεί συνέντευξη ή συγγραφή ενός κειμένου συναφούς θέματος).

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, παρέχονται εντατικά μαθήματα Αγγλικών στο City Unity College, ανάλογα με το επίπεδο του κάθε υποψήφιου φοιτητή.

Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Coventry University.

Edit
Edit
Edit
Click here to add content.
Edit

1. Πανεπιστήμιο της χρονιάς όσον αφορά τη φοιτητική εμπειρία

Οι Times και οι Sunday Times Good University Guide 2019 ονόμασαν το Coventry ως το Πανεπιστήμιο της Χρονιάς όσον αφορά τη Φοιτητική Εμπειρία.

2. Ονομάστηκε ως το κορυφαίο σύγχρονο πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου για επτά συνεχόμενα χρόνια

Το Coventry έχει επίσης χαρακτηριστεί ως το κορυφαίο σύγχρονο πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου για επτά συνεχόμενα χρόνια από τον Guardian University Guide. Ο Αντι-Καγκελάριος, John Latham δήλωσε για αυτό το επίτευγμα:

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικά στη διδακτική και μαθησιακή δραστηριότητα και στις εγκαταστάσεις και είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε αυτήν την επένδυση, να αντικατοπτρίζεται σε μια τόσο ισχυρή θέση σε πολλούς θεματικούς τομείς και τη γενική ανατροφοδότηση των μαθητών σήμερα. Η διατήρηση του κορυφαίου σύγχρονου πανεπιστημιακού μας καθεστώτος για έβδομο έτος, και η αύξηση του αριθμού των μεταπτυχιακών/πτυχιακών τίτλων, για τα οποία εμφανιζόμαστε στα κορυφαία 10 της σημερινής κατάταξης είναι κάτι για το οποίο είμαστε όλοι υπερήφανοι ».

3. Κατατάχθηκε στο 15ο στο Ηνωμένο Βασίλειο
Το Coventry έχει τοποθετηθεί στα κορυφαία 15 όλων των πανεπιστημίων του Ηνωμένου Βασιλείου για πέντε συνεχόμενα χρόνια τώρα από τον The Guardian University Guide.

4. Μεγάλη μεταπτυχιακή απασχόληση
Το 97%των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Coventry απασχολούνται ή βρίσκονται σε περαιτέρω μελέτη έξι μήνες μετά την αποφοίτησή τους (Έρευνα DLHE 2015/16).
Το Πανεπιστήμιο Coventry είναι ένα παγκόσμιο, σύγχρονο πανεπιστήμιο με αποστολή του την Δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Ιδρύθηκε από επιχειρηματίες και βιομήχανους το 1843 ως Coventry School of Design και συνεχίζει να έχει ισχυρούς δεσμούς με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, παρέχοντας αποφοίτους έτοιμους για εργασία με δεξιότητες και δημιουργική σκέψη για τη βελτίωση των κοινοτήτων τους.
Με μια παράδοση καινοτόμου διδασκαλίας και μάθησης, το Πανεπιστήμιο του Coventry διαθέτει εγκαταστάσεις πανεπιστημιούπολης παγκόσμιας κλάσης, το πρώτο αυτόνομο δίκτυο 5G του Ηνωμένου Βασιλείου και μια ψηφιακή κοινότητα μάθησης. Οι μαθητές του είναι μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου που έχει 50.000 μαθητές που σπουδάζουν πτυχία του Πανεπιστημίου του Coventry σε περισσότερες από 40 διαφορετικές χώρες και συνεργασίες με 150 παρόχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως.
Έχει αυξήσει σημαντικά την ερευνητική ικανότητα με έμφαση στην έρευνα που παρέχεται για και με συνεργάτες, για την αντιμετώπιση των πραγματικών προκλήσεων και την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των κοινοτήτων για ανάπτυξη και εξέλιξη.
Πάνω από δύο αιώνες, έχει ανθίσει στο Coventry και ο Όμιλος Πανεπιστημίου Coventry προσφέρει πρόσβαση στη γκάμα υπηρεσιών και συνεργασιών υψηλής ποιότητας μέσω των συνεργασιών στο Λονδίνο, το Scarborough, το Βέλγιο, την Πολωνία, την Αίγυπτο, το Ντουμπάι, τη Σιγκαπούρη και την Αφρική.
Τα τελευταία χρόνια, έχει κερδίσει πολλά βραβεία και βελτίωσε σημαντικά τις βαθμολογίες του στους πίνακες κατάταξης, που έχουν σημασία για τους μαθητές - αλλά αυτό που έχει σημασία για το Coventry είναι η εξέλιξη για τους μαθητές, τους συνεργάτες και τις κοινότητές μας σε όλο τον κόσμο.

Shortlisted for University of the Year
The Times and Sunday Times Good University Guide 2021

No.3 in UK for students overseas
Based on in-person delivery of Coventry TNE programmes with an overseas insitutuion, HESA 2019/20

5 QS Stars Overall Rating
QS Star University Rankings

Among top 100 in world for "International Outlook"
Times Higher Education World University Rankings 2022

 • Συνεργασία με υψηλής ποιότητας British Award - Winning University - Coventry. Προσφορά αναγνωρισμένων προγραμμάτων ανώτερης ποιότητας.
 • Το πρόγραμμα  αναγνωρίζεται  από  το  Αυτοτελές  Τμήμα  Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ‘Α.Τ.Ε.Ε.Ν.’, του Υπουργείου Παιδείας.
 • Παρέχουμε στους μαθητές μας την καλύτερη δυνατή εμπειρία.
 • Επενδύουμε τόσο στις εγκαταστάσεις μας όσο και στην καινοτόμο προσέγγισή μας στην εκπαίδευση.
 • Οι μαθητές μας επωφελούνται από τη σχετική με τη αγορά εργασίας διδασκαλία. Προσφέρουμε τους πόρους και την υποστήριξη που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να επιτύχουν τους στόχους τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη σύγχρονη βιβλιοθήκη και τον σύγχρονο μηχανογραφικό εξοπλισμό και εργαλεία καθώς και ειδικές συμβουλές σταδιοδρομίας.
 • Τα προγράμματα διδάσκονται στα αγγλικά με υποστήριξη στην αγγλική γλώσσα εάν είναι απαραίτητο.
 • Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές που έχουν πολύ καλές συνδέσεις στην αγορά εργασίας
 • Πολύ ανταγωνιστικά δίδακτρα - καλή σχέση ποιότητας τιμής. Ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη αύξηση των διδάκτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω του Brexit.
 • Τα μαθήματα είναι ένας συνδυασμός θεωρίας και πρακτικών σπουδών, με ενεργή συμμετοχή μαθητών
 • Πολυπολιτισμικό περιβάλλον που δίνει στους μαθητές την ευκαιρία για διεθνή δικτύωση
 • Το Κολλέγιο διοργανώνει εργαστήρια και σεμινάρια με προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές από τον κλάδο της Πληροφορικής, παρέχοντας μεγάλα κίνητρα στους μαθητές
 • Οι απόφοιτοι του  City Unity College  είναι μια δυναμική  ομάδα για τη δημιουργία και την ανάπτυξη αμοιβαίων διαπροσωπικών συνδέσεων και δικτύωσης.
 • Διεπιστημονικές συνέργειες με άλλα τμήματα του City Unity (Ψυχολογία, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά) σε διάφορα έργα και έρευνες
 • Στενή συνεργασία μεταξύ του Coventry University και του City Unity College μέσα από μια περίτεχνη διαδικασία που διασφαλίζει την ορθότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης.
 • Εξαιρετική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτών και μαθητών μέσω της πλατφόρμας Intranet e-class που παρέχει έγκαιρα όλο το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή για τυχόν απορίες και συμμετοχής σε συζητήσεις με άλλους συμμαθητές.
 • Οι απόφοιτοι έχουν μεγάλη ζήτηση από την αγορά εργασίας
 • Δυνατότητα Ψυχολογικής υποστήριξης σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας, σε όλους τους φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
 • Επαγγελματική καθοδήγηση μέσω ειδικά σχεδιασμένου εξειδικευμένου τεστ

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Συμπληρώστε τη φόρμα για πληροφορίες

  Το μήνυμα σας:

  Μη διστάσετε να κάνετε μια ερώτηση ή απλώς να αφήσετε ένα σχόλιο.


  ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

  Κοινή χρήση με