Edit

Μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογική Ψυχολογία

Το City Unity College, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Coventry, προσφέρει ένα πρωτοποριακό και αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογική Ψυχολογία.

Η Εγκληματολογική Ψυχολογία αφορά την πρακτική και την εφαρμογή ψυχολογικής έρευνας, που σχετίζεται με εγκληματολογικά περιβάλλοντα, όπως η αστυνομία, τα δικαστήρια, οι φυλακές και τα κέντρα αποκατάστασης δραστών. (Διαβάστε περισσότερα για την Εγκληματολογική Ψυχολογία)

Η Εγκληματολογική Ψυχολογία είναι η εφαρμογή της ψυχολογίας στο νομικό σύστημα, για τη δημιουργία ασφαλέστερων κοινοτήτων και για να βοηθήσει τους παραβάτες να βρουν έναν δρόμο μακριά από την εγκληματική συμπεριφορά. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι εγκληματολογικοί ψυχολόγοι αξιολογούν και κάνουν παρεμβάσεις σε εκείνους που επιδίδονται σε επιβλαβείς συμπεριφορές, με σκοπό τη διασφάλιση της κοινωνίας.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε και στην διαφοροποίηση της Εγκληματολογικής Ψυχολογίας, από την Εγκληματολογία. Μέσα στο πολιτισμικό στοιχείο της Ελλάδος, το ευρύ κοινό συγχέει συχνά την Εγκληματολογία με την Εγκληματολογική Ψυχολογία, με αποτέλεσμα να ταυτίζονται δύο διαφορετικές επιστήμες.

Η Εγκληματολογία είναι ένα κλάδος της κοινωνιολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη του εγκλήματος ως ένα κοινωνικό φαινόμενο, σε αντίθεση με την Εγκληματολογική Ψυχολογία που είναι ένας κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται:

 • Με τη συστηματική μελέτη (μέσω ερευνών) της εγκληματικής συμπεριφοράς, και
 • Με τη μελέτη ατομικών διαφορών, κοινωνικών αιτιών, και βιολογικών και οικογενειακών παραγόντων.

Για να καταλάβουμε καλύτερα τη μεγάλη διαφορά της Εγκληματολογικής Ψυχολογίας με την Εγκληματολογία, σας παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα, όσον αφορά δράστες διαρρήξεων στην Ελλάδα.

Η Εγκληματολογία θα εστιάσει στους κοινωνιολογικούς/οικονομικούς παράγοντες που μπορεί να βρίσκονται πίσω από την αύξηση διαρρήξεων στον Ελλαδικό χώρο ή σε μία συγκεκριμένη περιοχή (πχ γιατί αυξήθηκαν οι διαρρήξεις στα Βόρεια Προάστεια της Αθήνας).

Η Εγκληματολογική Ψυχολογία, θα εστιάσει τόσο στον εκάστοτε διαρρήκτη, όσο και στις ατομικές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ διαρρηκτών και του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να γίνει η εφαρμογή της «Γεωγραφικής Σκιαγράφησης» (Geographic Profiling), με σκοπό τον εντοπισμό του διαρρήκτη ή/και την αποτροπή μελλοντικών διαρρήξεων. Η Εγκληματολογική Ψυχολογία, θα χρησιμοποιήσει ένα κράμα θεωριών-ερευνών από την Ψυχολογία (πχ Περιβαλλοντική Ψυχολογία, Κοινωνικές Θεωρίες Εκμάθησης, Σκιαγράφηση Δραστών) με σκοπό να προστατέψει την Ελληνική κοινωνία από επιβλαβείς συμπεριφορές, όπως οι διαρρήξεις. Επίσης, η εφαρμογή της Εγκληματολογική Ψυχολογίας, μπορεί να επεκταθεί σε προγράμματα αποκατάστασης διαρρηκτών ή και στήριξης θυμάτων από διαρρήξεις. Τέλος, θα αναφερθεί άλλη μία εφαρμογή της Εγκληματολογικής Ψυχολογίας στα Δικαστήρια.

 • Το πρόγραμμα Εγκληματολογικής Ψυχολογίας έχει ως εκπαιδευτικό στόχο να:

  Αναπτύξει την κατανόηση του κλάδου και την απαραίτητη επαγγελματική αυτοπεποίθηση, καθώς και να αναπτύξει τις δεξιότητες των σπουδαστών που απαιτείται για να γίνουν Εγκληματολογικοί Ψυχολόγοι ή/και για να έχουν επαγγελματική απασχόληση σε συναφείς τομείς.

 • Αναπτύξει τις δεξιότητες και τις ικανότητες των σπουδαστών (π.χ. κριτικός προβληματισμός) που μπορούν να εφαρμοστούν σε μια σειρά από εγκληματολογικά περιβάλλοντα

 • Παρέχει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που επιτρέπει στους σπουδαστές, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη μελλοντική τους πρακτική σε εγκληματολογικά περιβάλλοντα, όπως η αστυνομία, τα δικαστήρια, τα σωφρονιστικά καταστήματα και τα ψυχιατρεία κρατουμένων.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ευρεία και ολιστική κατανόηση του ρόλου ενός εγκληματολογικού ψυχολόγου και να εξοπλίσει τους αποφοίτους με δεξιότητες που μπορούν να τους βοηθήσουν να εργαστούν αποτελεσματικά σε μια ευρεία ποικιλία πλαισίων που σχετίζονται με την εγκληματολογική ψυχολογία.

 • Στόχοι του Προγράμματος

  Το μεταπτυχιακό εγκληματολογικής ψυχολογίας στο City Unity College, θα προσφέρει στους σπουδαστές μια πλήρη θεμελίωση στη θεωρία, στα θέματα, στα ζητήματα και τις πρακτικές δεξιότητες, που είναι κεντρικά στην πρακτική και την εφαρμογή της εγκληματολογικής ψυχολογίας.

 • Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τη θεωρητική βάση της εγκληματολογικής ψυχολογίας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της ποινικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, από την εγκληματολογική έρευνα έως την τιμωρία και τη θεραπεία δραστών, καθώς και την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνου σεξουαλικών και βίαιων δραστών.

 • Στο μεταπτυχιακό μας, προσφέρουμε μία υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση, και οι απόφοιτοι μας μπορούν να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι φυλακές, τα δικαστήρια, τα αστυνομικά τμήματα, τα ψυχιατρικά ιδρύματα παραβατών, τα κέντρα αποκατάστασης, τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, τα ερευνητικά κέντρα κ.λπ.

 • Διάρκεια

  1 χρόνος full-time ή 2 χρόνια part-time (υπάρχει δυνατότητα εκίνησης σπουδών και τον Φεβρουάριο, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες).

 • Γλώσσα Διδασκαλίας

  Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσα.

1ο Εξάμηνο

CT7066PY - Offending Behaviour and the Criminal Justice System/ Παραβατική συμπεριφορά και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (20 credits)

Αυτό το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της  γνώσης και της συμβολής της ψυχολογίας στην κατανόηση της εγκληματικής συμπεριφοράς. Μια σειρά ψυχολογικών θεωριών θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν, ενώ βρίσκονται σε πραγματικές συνθήκες, με σκοπό την κατανόηση της εφαρμογής αυτών των θεωριών από τον εκάστοτε σπουδαστή. Επιπλέον, θα υπάρξει μια πλήρης θεμελίωση των ψυχολογικών θεωριών και ερευνών που έχουν εφαρμοστεί σε διαδικασίες εντός του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, από ερευνητικά περιβάλλοντα (π.χ. προφίλ δραστών και κατάθεση αυτόπτων μαρτύρων) έως τις νομικές διαδικασίες (π.χ. ένορκοι και δικαστικές αποφάσεις). Η ενότητα θα αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες παγκόσμιες εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα της εγκληματολογικής ψυχολογίας και οι σπουδαστές θα ενθαρρυνθούν να υιοθετήσουν μια κριτική και αξιολογική προσέγγιση στο έργο τους.

CT7000CLS - The Legal Process/ Η Νομική Διαδικασία (10 credits)

Αυτή η ενότητα επιδιώκει να παρέχει στους φοιτητές μια γενική ενημέρωση και κατανόηση του Ελληνικού Συνταγματικού Δικαίου.  Θα επιτρέψει στους σπουδαστές να αξιολογήσουν τη φύση και τις λειτουργίες των συστημάτων ποινικής και αστικής δικαιοσύνης, καθώς και τις διαφορές μεταξύ τους. Οι σπουδαστές θα εισαχθούν στη δομή των δικαστηρίων, στο νομικό επάγγελμα, μαζί με ένα περίγραμμα του δικονομικού δικαίου που εφαρμόζεται στις δίκες. Η ενότητα θα είναι δομημένη έτσι ώστε να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των εμπειρογνωμόνων στο ελληνικό νομικό σύστημα.

CT7106PY - Investigative Psychology/ Ερευνητική Ψυχολογία (10 credits)

Η ερευνητική ψυχολογία είναι η συστηματική επιστήμη που αναπτύχθηκε από την πρώιμη «συνεισφορά των δραστών» από ψυχολόγους και το FBI σε αστυνομικές έρευνες και δικαστικές υποθέσεις. Τα τελευταία χρόνια αυτός ο υπο-κλάδος έχει γίνει ένας ολοένα και πιο κυρίαρχος τομέας της εγκληματολογικής ψυχολογίας. Ορισμένα θέματα της Ερευνητικής Ψυχολογίας είναι:

- Ο Παραβάτης και γεωγραφικό προφίλ

- Η Ψυχολογία της Ομολογίας

- Τεχνικές ανάκρισης

- Τα Συμβόλαια Θανάτου

- Η Τρομοκρατία

- Η Απαγωγή

- Η Ανίχνευση ψέματος/εξαπάτησης

- Το Έγκλημα στον κυβερνοχώρο

 

CT7067PY - Intervention across different Client Groups/ Παρέμβαση σε διαφορετικές ομάδες δραστών (20 credits)

Σκοπός αυτού του μαθήματος, είναι να παρέχει στους φοιτητές, μια καλή κατανόηση των θεωριών, της έρευνας και της πρακτικής που σχετίζονται με την παρέμβαση σε διαφορετικές ομάδες δραστών, με ιδιαίτερη έμφαση στη βία και τη σεξουαλική παραβατικότητα. Αυτό θα περιλαμβάνει μια αξιολόγηση της συμβολής που έχει η ψυχολογία στην ανάπτυξη στρατηγικών αποκατάστασης δραστών, και στις παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση της παραβατικής συμπεριφοράς, μαζί με την υποστήριξη των ίδιων των θυμάτων

 

2ο Εξάμηνο

CT7057PY - Ethical Research and Methods in Forensic Psychology/ Ηθική Έρευνα και Μέθοδοι στην εγκληματολογική ψυχολογία (40 credits)

Το επίκεντρο του μαθήματος, είναι η άμεση πρακτική εμπειρία για τον τρόπο σχεδιασμού, διεξαγωγής και αναφοράς ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών στην εγκληματολογική ψυχολογία. Το μάθημα αυτό, θα παρέχει την κατανόηση των μεθόδων της έρευνας και το σχεδιασμού ερευνών, που θα οδηγήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν ερευνητικά ερωτήματα. Έτσι λοιπόν, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν τη γνώση και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αναλύσουν τα ευρήματα ερευνών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, αυτό το μάθημα, θα επιτρέψει στους σπουδαστές να προσδιορίσουν και να σχεδιάσουν ένα σχετικό θέμα για τη διατριβή τους.

 

CT7059PY - Risk Assessment and Management in Forensic Settings/ Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνου σε Εγκληματολογικά περιβάλλοντα (20 credits)

Αυτό το μάθημα, στοχεύει να προσφέρει στους σπουδαστές, την κατανόηση των θεωριών και των μεθόδων αξιολόγησης κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου, που χρησιμοποιούνται σε εγκληματολογικά περιβάλλοντα. Μια σειρά μεθόδων θα περιγραφεί και θα εξεταστεί κριτικά και θα περιγραφούν διαφορετικοί τύποι παραγόντων κινδύνου και προστατευτικών παραγόντων. Οι σπουδαστές θα αξιολογήσουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των εργαλείων αξιολόγησης. και θα συνδέσουν τις αξιολογήσεις κινδύνου με τις στρατηγικές διαχείρισης του κινδύνου. Η ενότητα παρέχει επίσης σημαντική προετοιμασία για την πρακτική, παρέχοντας στους σπουδαστές την ευκαιρία να εξασκηθούν πάνω σε αληθινές περιπτώσεις.

CT7068PY Professional Practice in Forensic Psychology/ Επαγγελματική Πρακτική στην Εγκληματολογική Ψυχολογία (20 credits)

Ο στόχος αυτού του μαθήματος, είναι να προσελκύσει τους σπουδαστές να εξετάσουν επαγγελματικά και πρακτικά ζητήματα στην εγκληματολογική ψυχολογία, που μπορεί να επηρεάζουν το έργο που εκτελείται από τους εγκληματολογικούς ψυχολόγους σε διάφορα περιβάλλοντα στα οποία εργάζονται. Το μάθημα θα εξετάσει μια σειρά ηθικών, νομικών, οργανωτικών και κοινωνικών θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της ψυχολογίας σε διαφορετικά εγκληματολογικά περιβάλλοντα, για να μπορέσουν οι σπουδαστές να τα αξιολογήσουν.

CT7058PY - Dissertation in Forensic Psychology/ Διατριβή στην εγκληματολογική ψυχολογία (40 credits)

Ο σκοπός της διατριβής ή διπλωματικής, είναι να εμπλέξει τους σπουδαστές σε εποπτευόμενη εμπειρική έρευνα (μετά από την επιτυχή έγκριση του Συμβουλίου Ηθικής του κολεγίου) σε προχωρημένο επίπεδο. Οι σπουδαστές, θα ενθαρρυνθούν να ενσωματώσουν και να εξασκήσουν τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να διερευνήσουν σε βάθος σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μια ερευνητική περιοχή που τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Επιπλέον, οι φοιτητές αναμένεται να επιδείξουν μια κριτική και αξιολογητική κατανόηση της ερευνητικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των ηθικών, θεωρητικών και μεθοδολογικών θεμάτων που σχετίζονται με την εμπειρική έρευνα στην εγκληματολογική ψυχολογία.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε ένα ημερολογιακό έτος πλήρους παρακολούθησης (full time) ή έως 2 έτη μερικής φοίτησης (part time). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων που ισοδυναμούν με 180 credits και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολείς και H/Y. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Η ύλη για όλα τα μαθήματα ανά ενότητα με τις παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται στο μάθημα καθώς και αντίστοιχη βιβλιογραφία, είναι αναρτημένη στην διαδικτυακή πλατφόρμα δίνοντας τη δυνατότητα στο φοιτητή να μελετά όλα τα μαθήματα ακόμη και εάν δεν είναι στην τάξη δια ζώσης.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον καθηγητή και μπορούν να κάνουν εποπτεία από κοντά μετά από ραντεβού έως μία διδακτική ώρα για κάθε μάθημα.

 • Διαλέξεις :Είναι η κύρια μέθοδος διδασκαλίας του αντικειμένου. Όλοι οι υπεύθυνοι μαθημάτων και οι λέκτορες έχουν τις διαλέξεις τους διαθέσιμες στο εικονικό περιβάλλον μάθησης του City Unity που ονομάζεται Moodle και οι μαθητές είναι σε θέση να κατεβάσουν το υλικό όταν είναι απαραίτητο, αν και το Moodle δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο της παρακολούθησης στην τάξη. Οι διαλέξεις παρέχουν την ευκαιρία παρουσίασης μια ευρείας επισκόπησης ενός θέματος και αποτελούν έναυσμα περαιτέρω έρευνας και μελέτης από τους μαθητές για σεμινάρια και ιδιωτική μελέτη.
 • Καθοδηγούμενη ανάγνωση :Οι μαθητές αναμένεται να έχουν σημαντική ύλη με καθοδηγούμενη ανάγνωση σε όλες τις πτυχές του προγράμματος. Όλοι οι σπουδαστές του Coventry University, συμπεριλαμβανομένων όσων σπουδάζουν σε ένα συνεργαζόμενο ίδρυμα, έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς πόρους του Πανεπιστημίου. Οι οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση σε αυτούς τους διατίθενται στη διεύθυνση: https://libguides.coventry.ac.uk/online_teaching
 • Εκπαιδευτικές προσωπικές συνεδρίες :χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της διδακτικής ύλης που έχει διδαχθεί με άλλες μεθόδους και για την διευκρίνιση πιθανών παρανοήσεων. Οι συνεδρίες επιτρέπουν στους φοιτητές να αναπτύξουν την κατανόηση του θέματος που αποκτήθηκε μέσω διαλέξεων και προπαρασκευαστικών αναγνώσεων. Οι συνεδρίες παρέχουν επίσης ένα περιβάλλον στο οποίο είστε σε θέση να διευκρινίσετε απορίες και να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με διάφορα διδακτικά θέματα. Είναι επίσης πιθανό να σας ζητηθεί να προετοιμάσετε παρουσιάσεις και θα λάβετε αναλυτικό σχολιασμό σχετικά με αξιολογημένες δραστηριότητες.
 • Μελέτες περιπτώσεων (Case Studies) : παρουσιάζουν ρεαλιστικά παραδείγματα και από τη μελέτη, την έρευνα και τη συζήτηση των περιπτώσεων οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις για τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσουν.
 • Σεμινάρια :Γίνονται για να συζητηθούν με κριτική ματιά θέματα και ζητήματα που ερευνήθηκαν στα τμήματα εικονικής μάθησης.
 • Εργαστήρια :στον τομέα των στατιστικών γίνεται χρήση των εργαστηρίων ηλεκτρονικών υπολογιστών και των προγραμμάτων στατιστικής.
 • Αξιολόγηση :Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται μέσω γραπτών εργασιών και παρουσιάσεων.

 

Ενδεικτικό περιεχόμενο του προγράμματος είναι:

 • Η μελέτη ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων, και ο αντίκτυπός τους στην εγκληματική συμπεριφορά.
 • Η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση, σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμών, με ιδιαίτερη έμφαση στους βίαιος και σεξουαλικούς δράστες.
 • Μια σειρά θεωριών ψυχολογίας, που θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν, πάνω σε αληθινές μελέτες περίπτωσης, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η κατανόηση των σπουδαστών για τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζονται αυτές οι θεωρίες.
 • Η εκπαίδευση σε εργαλεία αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιούνται σε εγκληματολογικά περιβάλλοντα.
 • Η επίγνωση και κατανόηση του ελληνικού νομικού συστήματος και του ελληνικού ποινικού κώδικα.
 • Η αντανάκλαση μιας σειράς σύγχρονων εξελίξεων, ζητημάτων και συζητήσεων στο πλαίσιο της αστυνομικής και ερευνητικής ψυχολογίας (όπως το προφίλ δράστη και συμβουλευτική συμπεριφορικής έρευνας) και διαδικασίες στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (όπως η κατάθεση αυτόπτων μαρτύρων, συνέντευξη και ταυτοποίηση δράστη, λήψη αποφάσεων των ενόρκων και η κατάθεση εμπειρογνωμόνων).

Απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού της Εγκληματολογικής Ψυχολογίας μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα στα ακόλουθα πλαίσια:

 

 • Φυλακές
 • Κέντρα Αποκατάστασης Παραβατών
 • Ψυχιατρικά Ιδρύματα με εγκληματολογικό πληθυσμό
 • Αστυνομία
 • Κέντρα Υποστήριξης Θυμάτων
 • Δικαστήρια
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Ιδιώτευση σε δικό σας γραφείο ως Εγκληματολογικοί Ψυχολόγοι
 • Ακαδημαϊκή Καριέρα

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Κριτήρια Εγγραφής

(1) Αντίγραφο Πτυχίου & Αναλυτικής Βαθμολογίας (επικυρωμένα αντίγραφα και μεταφρασμένα στα Αγγλικά)

*(Tα πτυχία που είναι από Βρετανικά Πανεπιστήμια πρέπει να είναι το λιγότερο σε Second Division , Second Class 2.2)

 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν κατά προτίμηση πτυχίο Ψυχολογίας, ή σε κάποιο άλλο παρεμφερή κλάδο, που θα έχει μαθήματα ψυχολογίας.
 • Οι ακόλουθοι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν πτυχίο στους παραπάνω κλάδους (αστυνομικοί, δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι, στρατιωτικοί, πυροσβέστες και άλλα εφάμιλλα επαγγέλματα), θα αξιολογηθούν ατομικά από το αρμόδιο προσωπικό του City Unity College.

(2) Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή (IELTS International English Language Testing System 6.5 ή αντίστοιχο πτυχίο). Όσοι έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στα Αγγλικά εξαιρούνται. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος τίτλος Αγγλικής Γλωσσομάθειας διεξάγεται ηλεκτρονικό/διαδικτυακό τεστ που οργανώνεται από το Τμήμα Εγγραφών.

(3) Έγγραφα

 • Δύο συστατικές επιστολές στα Αγγλικά
 • Ένα βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά
 • PersonalStatement στα Αγγλικά (3 παράγραφοι όπου γίνεται μία μικρή παρουσίαση του εαυτού τους & για ποιο λόγο θα ξεκινήσουν το εν λόγω πρόγραμμα).
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και από τις 2 όψεις.
 • Έγχρωμη φωτογραφία.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν από όλα τα κατάλληλα καταρτισμένα άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικών προτιμήσεων ή αναπηρίας. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εισαγωγής, συμμορφώνεται με την πολιτική του κολεγίου για ίσες ευκαιρίες.

Edit
Edit
Edit
Edit
Click here to add content.
Edit

Το Πανεπιστήμιο Coventry είναι ένα παγκόσμιο, σύγχρονο πανεπιστήμιο με αποστολή του την  Δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Ιδρύθηκε από επιχειρηματίες και βιομήχανους το 1843 ως Coventry School of Design και συνεχίζει να έχει ισχυρούς δεσμούς με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, παρέχοντας αποφοίτους έτοιμους για εργασία με δεξιότητες και δημιουργική σκέψη για τη βελτίωση των κοινοτήτων τους.

Με μια περήφανη παράδοση καινοτόμου διδασκαλίας και μάθησης, το Πανεπιστήμιο του Coventry διαθέτει εγκαταστάσεις πανεπιστημιούπολης παγκόσμιας κλάσης, το πρώτο αυτόνομο δίκτυο 5G του Ηνωμένου Βασιλείου και μια ψηφιακή κοινότητα μάθησης. Οι μαθητές του είναι μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου που έχει 50.000 μαθητές που σπουδάζουν πτυχία του Πανεπιστημίου του Coventry σε περισσότερες από 40 διαφορετικές χώρες και συνεργασίες με 150 παρόχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως.

Έχει αυξήσει σημαντικά την ερευνητική ικανότητα με έμφαση στην έρευνα που παρέχεται για και με συνεργάτες, για την αντιμετώπιση των πραγματικών προκλήσεων και την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των κοινοτήτων για ανάπτυξη και εξέλιξη.

Πάνω από δύο αιώνες, έχει ανθίσει στο Coventry και ο Όμιλος Πανεπιστημίου Coventry προσφέρει πρόσβαση στη γκάμα υπηρεσιών και συνεργασιών υψηλής ποιότητας μέσω των συνεργασιών στο Λονδίνο, το Scarborough, το Βέλγιο, την Πολωνία, την Αίγυπτο, το Ντουμπάι, τη Σιγκαπούρη και την Αφρική.

Τα τελευταία χρόνια, έχει κερδίσει πολλά βραβεία και βελτίωσε σημαντικά τις βαθμολογίες του στους πίνακες κατάταξης, που έχουν σημασία για τους μαθητές - αλλά αυτό που έχει σημασία για το Coventry είναι η εξέλιξη για τους μαθητές, τους συνεργάτες και τις κοινότητές μας σε όλο τον κόσμο.

Shortlisted for University of the Year
The Times and Sunday Times Good University Guide 2021

No.3 in UK for students overseas
Based on in-person delivery of Coventry TNE programmes with an overseas insitutuion, HESA 2019/20

5 QS Stars Overall Rating
QS Star University Rankings

Among top 100 in world for "International Outlook"
Times Higher Education World University Rankings 2022

 • Στο City Unity College σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε το MSc Forensic Psychology, το οποίο προσφέρει στους φοιτητές τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να έχουν μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία
 • Το Τμήμα Ψυχολογίας του City Unity College στελεχώνεται από καταξιωμένους στο αντικείμενό τους καθηγητές και ερευνητές
 • Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους: εκπαιδεύονται και ενημερώνονται ανελλιπώς για τις ανάγκες του επαγγέλματός τους, εξοικειώνονται με την έρευνα συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και διαμορφώνουν ουσιαστική επαγγελματική ταυτότητα.
 • Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εγκληματολογικής Ψυχολογίας του City Unity College είναι ένα μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην καρδιά της Αθήνας (Πλατεία Συντάγματος), το οποίο μπορεί να προσφέρει μεικτή μάθηση (τόσο σε απευθείας σύνδεση με κάμερα, όσο και σε διαλέξεις μέσα στην τάξη). Όλες οι διαλέξεις θα βιντεοσκοπηθούν και μπορούν να βοηθήσουν τους σπουδαστές με κινητικά προβλήματα.
 • Θα λάβετε ένα αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο, ενός από τα 15 κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου (Guardian University Guide)
 • Είναι το μοναδικό πρόγραμμα MSc στην Ελλάδα που εστιάζει στον τομέα της Ερευνητικής Ψυχολογίας (Investigative Psychology).
 • Επισκέψεις ομιλητών - Διαλέξεις από επαγγελματίες αστυνομικούς, εγκληματολογικούς γραφολόγους, ποινικολόγους κ.λπ.), που εστιάζουν πάνω σε αληθινές περιπτώσεις και εγκλήματα.
 • Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό είναι εξειδικευμένο στην Εγκληματολογική/Ερευνητική Ψυχολογία (διαφορετικό από άλλους κλάδους, όπως η κοινωνιολογία/εγκληματολογία – διαβάστε περισσότερα για την Εγκληματολογική Ψυχολογία).
 • Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους Εγκληματολόγους Ψυχολόγους με εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία στην αξιολόγηση κινδύνου στις φυλακές και στην πρόβλεψη βίαιης συμπεριφοράς.
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Coventry University, και παρέχει στους φοιτητές ευκαιρίες ανταλλαγής, όπως πιθανή συνεργατική διαδικτυακή διεθνή μάθηση ή θερινά σχολεία, με την πανεπιστημιούπολη Coventry.
 • Ενεργή συμμετοχή στο Ελληνικό Κέντρο Ερευνητικής Ψυχολογίας (G.I.P.R.C)

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Συμπληρώστε τη φόρμα για πληροφορίες

  Το μήνυμα σας:

  Μη διστάσετε να κάνετε μια ερώτηση ή απλώς να αφήσετε ένα σχόλιο.


  ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

  Κοινή χρήση με