Edit

Μεταπτυχιακό στη Ψυχολογία της Υγείας (Αναγνωρισμένο από το Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων)

Το City Unity College, σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University, προσφέρει ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Ψυχολογία της Υγείας, που είναι το μοναδικό με την πιστοποίηση του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων (British Psychological Society) εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Ψυχολογία της Υγείας αφορά την εξάσκηση και εφαρμογή της ψυχολογικής έρευνας, που σχετίζεται με την υγεία, την ασθένεια και την υγειονομική περίθαλψη.

Εξετάζει:

 • Τους ρόλους των περιβαλλοντικών, ψυχοκοινωνικών και κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων που μπορούν να συμβάλουν στην ασθένεια ή την πρόληψή της.

 • Συμπεριφορικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση, θεραπεία ή αποκατάσταση ατόμων που έχουν σωματικές διαταραχές.

 • Τεχνικές που θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο ασθενειών τροποποιώντας τις πεποιθήσεις, τις στάσεις ή τις συμπεριφορές στην υγεία.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ευρεία και ολοκληρωμένη κατανόηση του ρόλου και του σκοπού ενός ασκούμενου ψυχολόγου της υγείας και να εξοπλίσει τους αποφοίτους με εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους αποφοίτους του να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί στο πλαίσιο αυτού του ρόλου.

 • Στόχος του προγράμματος

  Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στο ρόλο βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων στην προαγωγή της υγείας και στην πρόληψη της ασθένειας, βασικούς στόχους κάθε κυβερνητικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τη τροποποίηση συμπεριφορών υγείας. Το πρόγραμμα προετοιμάζει υψηλού επιπέδου απόφοιτους που μπορούν να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα πλαισίων, όπως νοσοκομεία, εκπαιδευτικές δομές, εταιρίες, ερευνητικά κέντρα, κέντρα απεξάρτησης κ.α., χρησιμοποιώντας τις γνώσεις ψυχολογίας με στόχο τη προαγωγή της υγείας και του ευ ζην.

 • Το πρόγραμμα έχει τη πιστοποίηση του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων και αναγνωρίζεται από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ‘ΑΤΕΕΝ’, του Υπουργείου Παιδείας γεγονός που το καθιστά αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό και για τον ιδιωτικό αλλά και το δημόσιο τομέα.

 • Το μεταπτυχιακό είναι ειδικά σχεδιασμένο για απόφοιτους τμημάτων ψυχολογίας, νοσηλευτές, γιατρούς, διατροφολόγους, φυσικοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας.

 • Στο μεταπτυχιακό μας δημιουργούμε απόφοιτους που έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες, οι οποίες αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν μια υψηλή θέση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το μεταπτυχιακό έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς τη συνεχή προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη των φοιτητών και απόφοιτοι μας έχουν προχωρήσει σε σπουδές διδακτορικού επιπέδου και εγγραφή ως επαγγελματίες ψυχολόγοι υγείας στο Συμβούλιο Επαγγελμάτων Υγείας (Health & Care Professions Council) του Ηνωμένου Βασιλείου και ως Τακτικά Μέλη (Chartered Psychologists).στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων.

 • Διάρκεια

  1 χρόνος full-time ή 2 χρόνια part-time

 • Γλώσσα Διδασκαλίας

  Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε ένα ημερολογιακό έτος πλήρους παρακολούθησης (full time) ή έως 2 έτη μερικής φοίτησης (part time). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων που ισοδυναμούν με 180 credits και η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολείς και H/Y. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Η ύλη για όλα τα μαθήματα ανά ενότητα με τις παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται στο μάθημα καθώς και αντίστοιχη βιβλιογραφία, είναι αναρτημένη στην διαδικτυακή πλατφόρμα δίνοντας τη δυνατότητα στο φοιτητή να μελετά όλα τα μαθήματα ακόμη και εάν δεν είναι στην τάξη δια ζώσης.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον καθηγητή και μπορούν να κάνουν εποπτεία από κοντά μετά από ραντεβού έως μία διδακτική ώρα για κάθε μάθημα.

 • Διαλέξεις : Είναι η κύρια μέθοδος διδασκαλίας του αντικειμένου. Όλοι οι υπεύθυνοι μαθημάτων και οι λέκτορες έχουν τις διαλέξεις τους διαθέσιμες στο εικονικό περιβάλλον μάθησης του City Unity που ονομάζεται Moodle και οι μαθητές είναι σε θέση να κατεβάσουν το υλικό όταν είναι απαραίτητο, αν και το Moodle δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο της παρακολούθησης στην τάξη. Οι διαλέξεις παρέχουν την ευκαιρία παρουσίασης μια ευρείας επισκόπησης ενός θέματος και αποτελούν έναυσμα περαιτέρω έρευνας και μελέτης από τους μαθητές για σεμινάρια και ιδιωτική μελέτη.
 • Καθοδηγούμενη ανάγνωση : Οι μαθητές αναμένεται να έχουν σημαντική ύλη με καθοδηγούμενη ανάγνωση σε όλες τις πτυχές του προγράμματος. Όλοι οι σπουδαστές του Cardiff Met, συμπεριλαμβανομένων όσων σπουδάζουν σε ένα συνεργαζόμενο ίδρυμα, έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς πόρους του Πανεπιστημίου. Οι οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση σε αυτούς τους διατίθενται στη διεύθυνση: https://tsr.cardiffmet.ac.uk/Learning/Library/eleclib/Pages/default.aspx
 • Εκπαιδευτικές προσωπικές συνεδρίες : χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της διδακτικής ύλης που έχει διδαχθεί με άλλες μεθόδους και για την διευκρίνιση πιθανών παρανοήσεων. Οι συνεδρίες επιτρέπουν στους φοιτητές να αναπτύξουν την κατανόηση του θέματος που αποκτήθηκε μέσω διαλέξεων και προπαρασκευαστικών αναγνώσεων. Οι συνεδρίες παρέχουν επίσης ένα περιβάλλον στο οποίο είστε σε θέση να διευκρινίσετε απορίες και να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με διάφορα διδακτικά θέματα. Είναι επίσης πιθανό να σας ζητηθεί να προετοιμάσετε παρουσιάσεις και θα λάβετε αναλυτικό σχολιασμό σχετικά με αξιολογημένες δραστηριότητες.
 • Μελέτες περιπτώσεων (Case Studies) : παρουσιάζουν ρεαλιστικά παραδείγματα και από τη μελέτη, την έρευνα και τη συζήτηση των περιπτώσεων οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις για τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσουν.
 • Σεμινάρια : Γίνονται για να συζητηθούν με κριτική ματιά θέματα και ζητήματα που ερευνήθηκαν στα τμήματα εικονικής μάθησης.
 • Εργαστήρια : στον τομέα των στατιστικών γίνεται χρήση των εργαστηρίων ηλεκτρονικών υπολογιστών και των προγραμμάτων στατιστικής.
 • Αξιολόγηση : Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται μέσω γραπτών εργασιών και παρουσιάσεων.

Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, καλύπτει:

 •  Μελέτη βιολογικών (& νευρολογικών), ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων και πως επιδρούνε στην υγεία και το ευ ζην
 • Σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων τροποποίησης συμπεριφοράς υγείας (π.χ. διακοπή καπνίσματος) σε ατομικό και κοινωνικό (π.χ. κυβερνητικά προγράμματα) επίπεδο
 • Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και τρόποι στήριξη ασθενών και φροντιστών
 •  Διάγνωση και παρέμβαση σε ασθενείς με χρόνιο πόνο 
 • Εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και δεξιοτήτων (π.χ. CBT, τεχνικές χαλάρωσης, τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς, coaching, τεχνικές διαχείρισης πόνου, συμβουλευτικές δεξιότητες, εκπαίδευση στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων κ.α.)
 • Εκπαίδευση στο σχεδιασμό, εκτέλεση και πραγματοποίηση ολοκληρωμένων ερευνητικών προγραμμάτων με τη χρήση SPSS και N-Vivo, τα οποία παρέχονται δωρεάν στους φοιτητές από το πανεπιστήμιο του Cardiff Met. 

Απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού της Ψυχολογίας της Υγείας μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα στα ακόλουθα πλαίσια:

 • Σε νοσοκομεία και κλινικές, σε συνεργασία με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
 • Σε νευρολογικές κλινικές και ψυχιατρεία (μετά από κατάλληλη μετεκπαίδευση)
 • Σε εκπαιδευτικές δομές, σχεδιάζοντας και διεξάγοντας προγράμματα προαγωγής της υγείας σε παιδιά
 • Σε εταιρίες, ως σύμβουλοι (consultants) για βελτίωση της υγείας του προσωπικού με δευτερεύοντα στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας της εταιρείας
 • Σε κέντρα απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης (π.χ. Κ.Ε.Θ.Ε.Α.)
 • Στο χώρο του αθλητισμού, π.χ. coaching σε αθλητές
 • Στο σχεδιασμό κυβερνητικών προγραμμάτων προαγωγής της δημόσιας υγείας/ πρόληψη ασθένειας
 • Στην επικοινωνία της υγείας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
 • Σε ερευνητικά κέντρα, χρησιμοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις στην έρευνα που έχουν αποκτήσει από το μεταπτυχιακό
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών (π.χ. διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, διαχείριση  στρες/ άγχους, διαχείριση χρόνιου πόνου, συμβουλευτική, τροποποίηση συμπεριφοράς, διαχείριση πένθους, ψυχολογική υποστήριξη κ.α.).

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

 • Αντίγραφο Πτυχίου & Αναλυτικής Βαθμολογίας (επικυρωμένα αντίγραφα)
 • Αντίγραφο Πτυχίου & Αναλυτικής Βαθμολογίας μεταφρασμένο στα Αγγλικά.

*(Tα πτυχία που είναι από Βρετανικά Πανεπιστήμια πρέπει να είναι το λιγότερο σε Second Division , Second Class 2.2)

 • (2) Συστατικές Επιστολές στα Αγγλικά.
 • Ένα Βιογραφικό Σημείωμα στα Αγγλικά.
 •  Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή (IELTS International English Language Testing System 5.5). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος τίτλος Αγγλικής Γλωσσομάθειας διεξάγεται ηλεκτρονικό/διαδικτυακό τεστ που οργανώνεται από το Τμήμα Εγγραφών
 • Personal Statement στα Αγγλικά. (3 παράγραφοι όπου γίνεται μια μικρή παρουσίαση του εαυτού τους & για ποιο λόγο θα ξεκινήσουν το εν λόγω πρόγραμμα).
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητα και από τις 2 όψεις.
 • Έγχρωμη Φωτογραφία.

Σύμφωνα με το νόμο 4393/12 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ‘ΑΤΕΕΝ’, του Υπουργείου Παιδείας.

Edit
Edit
Edit
Edit
Click here to add content.
Edit
 • Βαθμολογημένο ως Silver στο Teaching Excellence Framework Rating (HEFCE 2017)
 • Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται συνεχώς στις κορυφαίες λίστες αξιολόγησης Βρετανικών Πανεπιστημίων (The Times Good University Guide, The Sunday Times University Guide, The Guardian University Guide, The Independent Complete University Guide)
 • Το Πανεπιστήμιο έχει κορυφαία επίδοση για την υποστήριξη ξένων φοιτητών τα τελευταία 6 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο (ISB 2010-2015)
 • Το CMET είναι το Πανεπιστήμιο με την μεγαλύτερη βελτίωση στη φοιτητική εμπειρία (Times Higher Education Awards 2014)
 • Το 2015 το CMET βρέθηκε στην 3η θέση των πιο ανεπτυγμένων Πανεπιστημίων στο Ηνωμένο Βασίλειο (Complete University Guide, 2015)
 • Το 95% των αποφοίτων εξασφαλίζουν εργασία ή συνεχίζουν περαιτέρω σπουδές εντός έξι μηνών από την αποφοίτηση (DLHE 2016)
 • Στο City Unity College σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε το MSc Health Psychology, το οποίο προσφέρει στους φοιτητές τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να έχουν μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία
 • Το πρόγραμμα MSc Health Psychology είναι σύμφωνο με τα κριτήρια και τις συστάσεις της Έκθεσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και είναι πιστοποιημένο από το British Psychological Society (BPS)
 • Το Τμήμα Ψυχολογίας του City Unity College στελεχώνεται από καταξιωμένους στο αντικείμενό τους καθηγητές και ερευνητές
 • Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους: εκπαιδεύονται και ενημερώνονται ανελλιπώς για τις ανάγκες του επαγγέλματός τους, εξοικειώνονται με την έρευνα συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και διαμορφώνουν ουσιαστική επαγγελματική ταυτότητα.
 • To πρόγραμμα είναι το πρώτο και μοναδικό αυτή τη στιγμή μεταπτυχιακό Ψυχολογίας της Υγείας που πιστοποιείται από το Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS) εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.
 • Αναγνωρίζεται από το ΑΤΕΕΝ με αποτέλεσμα να αποτελεί ιδανική επιλογή για δημοσίους υπαλλήλους που δεν μπορούν να επιλεγούν σε δημόσια μεταπτυχιακά προγράμματα
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Βρετανίας, το Cardiff Metropolitan University, και παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέρος των μαθημάτων στην Ουαλία.
 • Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι ψυχολόγοι παίρνουν αυτόματα το Stage 1 από τo BPS και μπορούν να συνεχίσουν στο Stage 2, που τους δίνει την άδεια να εργαστούν σε όλη την Ευρώπη όπως και σε πολλές άλλες χώρες, καθώς η εγγραφή στη BPS αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που ζητούν σε κάθε πρόσληψη οι μεγαλύτερες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές και εταιρίες που προσλαμβάνουν ψυχολόγους.
 • Στους αποφοίτους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής στο Cardiff Metropolitan University.
 • Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του City Unity College στην καρδιά της Αθήνας, όπου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο σύγχρονο εργαστήριο ψυχομετρίας του κολλεγίου.
 • Τα σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να εργάζεται σε ατομικό υπολογιστή, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εκμάθηση της στατιστικής επιστήμης.
 • Το μεταπτυχιακό έχει αναπτύξει συνεργασία με μεγάλα νοσοκομεία και ΜΚΟ στα οποία οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την πρακτική τους, όπως και να εκπονήσουν την πτυχιακή τους διατριβή υπό επίβλεψη.
 • Οι ημερίδες και το ετήσιο συμπόσιο Ψυχολογίας Υγείας, που διοργανώνεται από το City Unity College με συμμετοχή του Cardiff Metropolitan University, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με δημοσιεύσεις, ώστε να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στον εργασιακό στίβο.
 • Οι φοιτητές, στα πλαίσια του προγράμματος, εκπαιδεύονται σε γνωσιακές συμπεριφορικές τεχνικές, σε τεχνικές διαχείρισης του στρες, σε δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής, καθώς και στη δημιουργία, χορήγηση και αξιολόγηση ψυχομετρικών κλιμάκων.
 • Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν δίπλα σε Έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς με πολλά χρόνια εμπειρίας στο χώρο της Ψυχολογίας, της Ψυχολογίας της Υγείας και της έρευνας καθώς και στη διδασκαλία ενηλίκων.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Συμπληρώστε τη φόρμα για πληροφορίες

  Το μήνυμα σας:

  Μη διστάσετε να κάνετε μια ερώτηση ή απλώς να αφήσετε ένα σχόλιο.


  ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

  Κοινή χρήση με