Edit

MSc in Integrative Psychotherapy

Το City Unity College σε συνεργασία με το European University EurAka – Switzerland προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συνθετικής Ψυχοθεραπείαςέχει σχεδιαστεί για αποφοίτους ψυχολογίας ή ανθρωπιστικών επιστημών που επιθυμούν να εξειδικεύσουν τη γνώση τους στην συνθετική προσέγγιση και να εργαστούν στον ευρύτερο χώρο της ψυχικής υγείας.

 • Στόχος του Προγράμματος

  Το μεταπτυχιακό στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία εξοπλίζει τους φοιτητές με τα πιο σύγχρονα μοντέλα σύνθεσης, ώστε να προετοιμαστούν για τις πολυεπίπεδες απαιτήσεις του σημερινού θεραπευόμενου.

 • Διάρκεια φοίτησης

  2 έτη πλήρους παρακολούθησης (full-time) ή 4 έτη μερικής παρακολούθησης (part-time).

 • Γλώσσα Διδασκαλίας

  Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

Η Συνθετική μέθοδος καλείται να ανταποκριθεί στην πολυπλοκότητα των σημερινών σχέσεων του ατόμου, τόσο με άλλα άτομα όσο και με το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον. Η Σύνθεση πραγματώνεται από θεραπευτικά εργαλεία διαφορετικών προσεγγίσεων όπως η CBT, η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, ψυχοδυναμικά μοντέλα και προσωποκεντρικές πρακτικές.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο (2) ημερολογιακά έτη πλήρους παρακολούθησης (full-time) ή σε 4 έτη μερικής παρακολούθησης (parttime). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων που ισοδυναμούν με 120 ECTS, η ολοκλήρωση εποπτευόμενης πρακτικής άσκηση και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο οπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολές, H/Y και διαδραστικοί πίνακες. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Η ύλη για όλα τα μαθήματα ανά ενότητα με τις παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται στο μάθημα καθώς και αντίστοιχη βιβλιογραφία είναι αναρτημένη στην διαδικτυακή πλατφόρμα δίνοντας τη δυνατότητα στο φοιτητή να μελετά όλα τα μαθήματα ακόμη και εάν δεν είναι στην τάξη δια ζώσης.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον καθηγητή και μπορούν να κάνουν εποπτεία από κοντά μετά από ραντεβού έως μία διδακτική ώρα για κάθε μάθημα.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή να συμμετέχει σε εβδομαδιαίες ωριαίες συναντήσεις μέσω Skype meeting με όλους τους καθηγητές του και να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να κανονίσει μαζί τους συναντήσεις και εποπτείες, με την έγκριση του ακαδημαϊκά υπεύθυνου του τμήματος.

 • Διαλέξεις : Η κύρια μέθοδος διδασκαλίας που δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να κατανοήσει εις βάθος μια θεματική ενότητα, να υποβάλλει ερωτήσεις και να ξεκινήσει περαιτέρω ιδιωτική μελέτη. Οι υπεύθυνοι μαθημάτων προετοιμάζουν τις διαλέξεις τους σε μορφή παρουσιάσεων, οι οποίες είναι διαθέσιμες, από την επόμενη κιόλας μέρα της παράδοσης, στην πλατφόρμα E-learningτου City Unity College για να τις κατεβάσουν και να τις μελετήσουν οι φοιτητές.
 • Μελέτες περιπτώσεων (case studies) : Αποτελεί τον πιο επιτυχημένο τρόπο παραδείγματος, ειδικά στον τομέα της Ψυχολογίας, για να μπορέσει ο φοιτητής να κατανοήσει την θεωρία στην πράξη και για να είναι προετοιμασμένος για περιπτώσεις που μπορεί να του τύχουν στην επαγγελματική του πορεία.
 • Εκπαιδευτικές προσωπικές συνεδρίες : Χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του φοιτητή σε ακαδημαϊκά αλλά και σε προσωπικά ζητήματα που αφορούν σε πιθανές αναζητήσεις και απορίες του φοιτητή για την εξέλιξη των σπουδών του και την επαγγελματική του πορεία
 • Εργαστήρια : Αποτελεί την κύρια μέθοδο διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα που απαιτούν στατιστικές αναλύσεις και προγράμματα. Τα μαθήματα αυτά διδάσκονται στα εργαστήρια υπολογιστών του City Unity College που είναι εξοπλισμένα με τα ειδικά προγράμματα στατιστικής που χρησιμοποιούνται στη Ψυχολογία. Ο φοιτητής μαθαίνει παράλληλα με τη θεωρία και τη χρήση αυτών των προγραμμάτων που είναι απαραίτητα για την έρευνα.
 • Ομαδικά σεμινάρια και συμμετοχή σε συνέδρια : Είναι πολύ σημαντικό για τον φοιτητή της Ψυχολογίας να συμμετέχει σε σεμινάρια και διαλέξεις ώστε να κατανοήσει τη σημασία της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης πάνω στα διάφορα ζητήματα της ψυχολογικής έρευνας. Η συμμετοχή του ξεκινάει από τον πρώτο κιόλας χρόνο των σπουδών του με την ενεργή συμμετοχή του στην διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων της Ψυχολογίας και συνεχίζεται για το επόμενο έτος των σπουδών του με την ενεργή συμμετοχή του σε αυτά μέσω δημιουργίας posterή μικρών παρουσιάσεων.
 • Αξιολόγηση : Η αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου γίνεται με γραπτές εξετάσεις, εργασίες και παρουσιάσεις.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Προκειμένου να γίνουν δεκτοί οι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Πανεπιστημίου EurAka
 • Πτυχίο & Αναλυτική Βαθμολογία-επικυρωμένα αντίγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • (2) Συστατικές Επιστολές Εργοδότη/Ακαδημαϊκού Υπευθύνου
 • Αντίγραφο Ταυτότητας/ Διαβατηρίου
 • (1) Έγχρωμη Φωτογραφία

Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο European University EurAka Switzerland. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή αποστέλλεται στους εγγεγραμμένους φοιτητές η φοιτητική τους κάρτα.

*Σημείωση 1 :  δεκτοί γίνονται υποψήφιοι χωρίς πτυχίο, αλλά με προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών κατόπιν συνέντευξης με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος.

*Σημείωση 2: να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ

Σύμφωνα με το νόμο 4393/12 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας.

Edit
Edit
Edit
Edit
Edit
Edit
Click here to add content.
Edit
 • Η ελβετική πανεπιστημιακή/τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κορυφαία με εξαιρετική παγκόσμια φήμη για την αριστεία της. Σύμφωνα με το « Universitas 21 (U21) Ranking of National Higher Education Systems between 2012 and 2018», η Ελβετική εκπαίδευση σε σχέση με την Αμερικάνικη και την Βρετανική κατέχει την 2η θέση κατάταξης ανάμεσα σε 50 χώρες.
 • Είναι ο επίσημος συνεργάτης του QS Zurich AG (Ελβετική Υπηρεσία Πιστοποίησης) για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικής άσκηση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δημόσια Διοίκηση, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Μονάδες).
 • Είναι ο επίσημος συνεργάτης του DeuZert, ιδρυτικού μέλους του IFCES, με ISO 29990 στην Εκπαίδευση, όσον αφορά τη διαχείριση εκπαιδευτικής ποιότητας για την ανώτατη/ πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
 • Το European University EurAka εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια στην επιλογή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και Κολεγίων ανά τον κόσμο για να διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν οι υψηλές προδιαγραφές εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης που θέτει το Ελβετικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και αναγκαίες δεξιότητες, ώστε οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου να έχουν πρόσβαση σε ελκυστικές ευκαιρίες εργασίας/ απασχόλησης σε όλο τον κόσμο
 • Προσφέρει τη δυνατότητα πιστοποίησης “Student Value +”, της προαιρετικής προσωπικής πιστοποίησης ISO 17024, ως ολοκληρωμένο μέρος διαφόρων προγραμμάτων σπουδών
 • Πρωτοπορεί στην επιστημονική έρευνα εφαρμόζοντας ολιστικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς
 • Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρέχονται ελβετικά πιστοποιημένα προγράμματα, τα οποία προσφέρουν την ποιότητα της ελβετικής εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα.
 • Το Τμήμα Ψυχολογίας του CUC αποτελείται από άρτια καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, καταξιωμένους επαγγελματίες ψυχολόγους με πολύχρονη ερευνητική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν.
 • Το City Unity College δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και αποφοίτους του τμήματος Ψυχολογίας να συμμετέχουν σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, στο ετήσιο συνέδριο Ψυχολογίας του Τμήματος, σε ειδικές ημερίδες Ψυχολογίας και βιωματικών εργαστηρίων, ώστε να ενισχύσουν τις ακαδημαϊκές γνώσεις και την ερευνητική τους δραστηριότητα.
 • Το Κολλέγιο σε συνεργασία με το «Δίκτυο Διερεύνησης Συμπεριφοράς» (diktioathens.gr) παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής ενδυνάμωσης στους φοιτητές του, ενώ παρέχεται δωρεάν υποστήριξη για ακαδημαϊκά ζητήματα (tutoring).
 • Προσφέρεται η δυνατότητα για επαγγελματική άσκηση σε διάφορους συνεργαζόμενους φορείς σε όποιον φοιτητή το επιθυμεί.
 • Προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, με στόχο τη δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά μέσω του Research Center του City Unity College.
 • Το Κολλέγιο διαθέτει“Counseling Center” για την προσωπική εξέλιξη και ευημερία των φοιτητών και των αποφοίτων του τμήματος, ενώ μέσω της συνεργασίας με το “Δίκτυο Διερεύνησης Συμπεριφοράς”προσφέρει δωρεάν Tutoring για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Συμπληρώστε τη φόρμα για πληροφορίες

  Το μήνυμα σας:

  Μη διστάσετε να κάνετε μια ερώτηση ή απλώς να αφήσετε ένα σχόλιο.


  ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

  Κοινή χρήση με