Μεγάλος διαγωνισμός του City Unity College σε συνεργασία με τον Giorgo Porfiri, με πλούσια δώρα!

Το City Unity College σε συνεργασία με τον γνωστό chef από το MasterChef, τον Giorgo Porfiri,  διοργανώνει μεγάλο διαγωνισμό κληρώνοντας για τρεις (3) τυχερούς, τα παρακάτω δώρα.

 1. Μια (1) ολοκληρωμένη υποτροφία εκπαίδευσης για φοίτηση στο City Unity College, στο Swiss Alpine Diploma in Culinary Arts Management, αξίας έως 16,000€.
 2. Μια (1) ολοκληρωμένη υποτροφία εκπαίδευσης για φοίτηση στο Bachelor in International Hospitality & Tourism Management, αξίας έως και 28,000€
 3. Δυο (2) συλλεκτικά μαχαίρια Wüsthof AEON, αξίας 1,000€

Σε όλους όσοι συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού, τους παρέχεται επιδότηση 30% στα δίδακτρα των προπτυχιακών προγραμμάτων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Για τις Υποτροφίες Σπουδών
 • Η υποτροφία εκπαίδευσης για φοίτηση σε ένα από τα προπτυχιακά προγράμματα του City Unity College, αφορά στα δίδακτρα του πρώτου έτους σπουδών του νικητή και βάσει καλών ακαδημαϊκών επιδόσεων (Μ.Ο Βαθμολογίας 65%), δύναται να ισχύει και στα επόμενα έτη φοίτησης.
 • Από την προσφορά της υποτροφίας εκπαίδευσης, εξαιρούνται τα fees του Ελβετικού Alpine Center καθώς και του Βρετανικού Πανεπιστήμιου, τα application fees, τα fees αποφοίτησης όπως και πάσης φύσεως άλλο τέλος.
 • Η υποτροφία εκπαίδευσης ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
 • Προϋπόθεση για τη χρήση της υποτροφίας για φοίτηση στα προγράμματα σπουδών του City Unity College, είναι ο νικητής να πληροί τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτό.
 • Η υποτροφία είναι προσωπική και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή της.

    2. Για τις επιδοτήσεις στα δίδακτρα

 • Οι επιδοτήσεις στα προγράμματα του City Unity College, αφορούν στα δίδακτρα του πρώτου έτους σπουδών και βάσει καλών ακαδημαϊκών επιδόσεων (Μ.Ο Βαθμολογίας 60%), δύναται να ισχύει η ίδια επιδότηση και στα επόμενα έτη φοίτησης.
 • Οι επιδοτήσεις αφορούν στα δίδακτρα του του City Unity College. Εξαιρούνται τα fees του Ελβετικού Alpine Center καθώς και του Βρετανικού Πανεπιστήμιου, τα application fees, τα fees Αποφοίτησης όπως και πάσης φύσεως άλλο τέλος.
 • Οι επιδοτήσεις ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
 • Οι επιδοτήσεις είναι προσωπικές και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
 

    3. Για τα 2 συλλεκτικά μαχαίρια Wüsthof AEON, αξίας 1,000€

 • Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του.
 • Το δώρο, που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους, παρέχεται στην κατάσταση, την οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, και το City Unity College δε φέρει ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα και η δε υποχρέωση του Κολλεγίου εξαντλείται στην παράδοση αυτού.
 • Η ευθύνη του City Unity College περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του καθορισμένου ως άνω δώρου και δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο και τη χρήση του ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Ρητά διευκρινίζεται ότι:

 • Ως διάρκεια για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021.
 • Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί live τη Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021.
 • Από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, εξαιρούνται οι υπάλληλοι του City Unity College, οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους, οι φοιτητές του City Unity College, που έχουν ήδη εγγραφεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα των εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, άτομα.
 • Η επικοινωνία με τους νικητές για τη χρήση και παραλαβή των δώρων θα γίνει τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή sms από το City Unity College, στα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν δηλώσει.
 • Εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ή δεν αποδεχτούν τα δώρα εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα τους γνωστοποιηθεί ότι κέρδισαν, μέσω email ή τηλεφωνικά, θα επιλεχθούν άλλοι νικητές.
 • Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης ή συντόμευσης της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού ή αλλαγής των δώρων του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής των νικητών, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, και η συμμετοχή τους εν γένει αντίκειται με οποιοδήποτε τρόπο στην ισχύουσα νομοθεσία, στην καλή πίστη, στα συναλλακτικά ήθη και στους όρους συμμετοχής, ή/και προσβάλλει την εικόνα του Διοργανωτή τρίτων, φυσικών ή/και νομικών προσώπων, ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα, κ.λ.π.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.