Μεγάλος διαγωνισμός του City Unity College σε συνεργασία με τον Χρυσό Ολυμπιονίκη μας στο Τόκιο, τον Στέφανο Ντούσκο, με πλούσια δώρα!

To City Unity College έχει την τιμή να ανακοινώσει ότι σε συνεργασία με τον Χρυσό Ολυμπιονίκη μας στο Τόκιο, τον Στέφανο Ντούσκο,  διοργανώνει μεγάλο διαγωνισμό κληρώνοντας για τρεις (2) τυχερούς, τα παρακάτω δώρα.

 1. Μια (1) ολοκληρωμένη υποτροφία εκπαίδευσης για φοίτηση στο City Unity College, σε ένα από τα αναγνωρισμένα προπτυχιακά προγράμματα (Bachelors) του Κολλεγίου, της επιλογής του νικητή, αξίας έως 30,000€.
 2.  Μια (1) ολοκληρωμένη υποτροφία εκπαίδευσης για φοίτηση στα αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα (Masters) του Κολλεγίου, της επιλογής του νικητή, αξίας έως και 10,000€

Σε όλους όσοι συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού, τους παρέχεται επιδότηση 30% στα δίδακτρα των προπτυχιακών προγραμμάτων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Για τις Υποτροφίες Σπουδών
 • Η υποτροφία εκπαίδευσης για φοίτηση σε ένα από τα προπτυχιακά προγράμματα του City Unity College, αφορά στα δίδακτρα του πρώτου έτους σπουδών του νικητή και βάσει καλών ακαδημαϊκών επιδόσεων (Μ.Ο Βαθμολογίας 65%), δύναται να ισχύει και στα επόμενα έτη φοίτησης.
 • Από την προσφορά της υποτροφίας εκπαίδευσης, εξαιρούνται τα fees τoυ συνεργαζόμενου Βρετανικού Πανεπιστήμιου, τα application fees, τα fees αποφοίτησης όπως και πάσης φύσεως άλλο τέλος.
 • Η υποτροφία εκπαίδευσης ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
 • Προϋπόθεση για τη χρήση της υποτροφίας για φοίτηση στα προγράμματα σπουδών του City Unity College, είναι ο νικητής να πληροί τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτό.
 • Η υποτροφία είναι προσωπική και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή της.
 
 1. Για τις επιδοτήσεις στα δίδακτρα
 • Οι επιδοτήσεις στα προγράμματα του City Unity College, αφορούν στα δίδακτρα του πρώτου έτους σπουδών και βάσει καλών ακαδημαϊκών επιδόσεων (Μ.Ο Βαθμολογίας 60%), δύναται να ισχύει η ίδια επιδότηση και στα επόμενα έτη φοίτησης.
 • Οι επιδοτήσεις αφορούν στα δίδακτρα του του City Unity College. Εξαιρούνται τα fees του συνεργαζόμενου Βρετανικού Πανεπιστήμιου, τα application fees, τα fees Αποφοίτησης όπως και πάσης φύσεως άλλο τέλος.
 • Οι επιδοτήσεις ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
 • Οι επιδοτήσεις είναι προσωπικές και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

 

Ρητά διευκρινίζεται ότι:

 • Ως διάρκεια για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021.
 • Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί live τη Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021.
 • Από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, εξαιρούνται οι υπάλληλοι του City Unity College, οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους, οι φοιτητές του City Unity College, που έχουν ήδη εγγραφεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα των εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, άτομα.
 • Η επικοινωνία με τους νικητές για τη χρήση και παραλαβή των δώρων θα γίνει τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή sms από το City Unity College, στα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν δηλώσει.
 • Εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ή δεν αποδεχτούν τα δώρα εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα τους γνωστοποιηθεί ότι κέρδισαν, μέσω email ή τηλεφωνικά, θα επιλεχθούν άλλοι νικητές.
 • Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης ή συντόμευσης της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού ή αλλαγής των δώρων του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής των νικητών, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, και η συμμετοχή τους εν γένει αντίκειται με οποιοδήποτε τρόπο στην ισχύουσα νομοθεσία, στην καλή πίστη, στα συναλλακτικά ήθη και στους όρους συμμετοχής, ή/και προσβάλλει την εικόνα του Διοργανωτή τρίτων, φυσικών ή/και νομικών προσώπων, ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα, κ.λ.π.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για την επίλυση κάθε σχετικής με τον διαγωνισμό διαφοράς, αναφορικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή οιουδήποτε όρου του διαγωνισμού και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τον διαγωνισμό, είτε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του είτε και μετά την λήξη του, συμπεριλαμβανομένων και των δικών σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την εκτέλεση, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.