Pearson Assured Programs

Pearson Assured Programs

Η Pearson είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός πιστοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου που προσφέρει ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα που δίνουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους να εργαστούν σε σχολεία, σχολές, εργοδότες και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς.

Τα ακαδημαϊκά προσόντα περιλαμβάνουν πιστοποιήσεις:

  • GCSE
  • GCE (Α επίπεδο)
  • International GCSE (Πιστοποιητικό για το Ηνωμένο Βασίλειο στα δημόσια σχολεία)
  • NVQ
  • BTEC

Οι πιστοποιήσεις BTEC αναγνωρίζονται σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως και μετά το 2010 έχει πάνω από 1,1 εκατομμύρια σπουδαστές που έχουν κάνει εγγραφή.

 

Δείτε τα πιστοποιημένα Διπλώματα Σπουδών

Testimonials Φοιτητών