fbpx

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διεθνή Φιλοξενία και Διαχείριση Τουρισμού

Το City Unity College, σε συνεργασία με το Coventry University London, προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διεθνή Φιλοξενία και Διαχείριση Τουρισμού.

 • Στόχος του Προγράμματος

  Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους σπουδαστές σφαιρική γνώση και στρατηγική προσέγγιση στον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού, ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν σε επιτυχημένα ανώτατα στελέχη και επιχειρηματίες. Παρέχει εξειδικευμένη γνώση και εφαρμοσμένα διοικητικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τα μελλοντικά στελέχη να πάρουν κατάλληλες αποφάσεις σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύπλοκο κλάδο.

 • Διάρκεια φοίτησης

  Το πρόγραμμα είναι πλήρους και μερικής φοίτησης, διάρκειας ενός (1) και δύο (2) ετών αντίστοιχα. και αποτελείται από οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.

 • Γλώσσα Διδασκαλίας

  Τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα, όσον αφορά στο υλικό, τη διδασκαλία και τις εργασίες.

Σύμφωνα με το νόμο 4093/12 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) του Υπουργείου Παιδείας.

Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Εξετάζει και αξιολογεί κριτικά τις έννοιες που σχετίζονται με το στρατηγικό σχεδιασμό, το εύρος εφαρμογής τους, το σκοπό και τα αποτελέσματά τους, ενώ παρέχει μια πρακτική προσέγγιση.

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Στόχος του μαθήματος είναι να ερευνήσει βασικές χρηματοοικονομικές πρακτικές και εργαλεία που σχετίζονται με την διαδικασία αποφάσεων σε οργανισμούς. Τα εργαλεία αυτά θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε τις στρατηγικές σας εναλλακτικές αποφάσεις.

Διαχείριση Λειτουργιών στη Φιλοξενία και τον Τουρισμό

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στις σπουδάστριες και τους σπουδαστές κριτική κατανόηση για τη φύση των επιμέρους λειτουργιών στους κλάδους προσφοράς υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα στους τομείς των ταξιδιωτικών, τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η γνώση λειτουργίας μιας οποιαδήποτε επιχειρήσεις είναι βασική για τη στρατηγική ανάπτυξη και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στρατηγικές Διεθνούς Διαχείρισης Ανθρώπινου δυναμικού

Το μάθημα αυτό λαμβάνει υπόψη πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που έχουν επίδραση στη διεθνή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τις εργασιακές σχέσεις. Θα μελετηθούν οι σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι διεθνείς οργανισμοί.

Διοίκηση Μάρκετινγκ και Εμπειρία Καταναλωτή

Ένα δυναμικό και ενδιαφέρον μάθημα που δεν μένει μόνο στις ακαδημαϊκές γνώσεις, αλλά δίνει και την πρακτική διάσταση του μάρκετινγκ όπως τη ζητούν οι εργοδότες στον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού. Οι σπουδαστές ενισχύουν τις πρακτικές τους δεξιότητες και εξετάζουν σε βάθος τη στενή σχέση μεταξύ μάρκετινγκ και εμπειρία καταναλωτή.

Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών

Το μάθημα αυτό αξιολογεί κριτικά τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην ανάπτυξη τουριστικών προορισμών τη σημερινή εποχή. Θα εξεταστούν λύσεις που έχουν δοθεί, καθώς και ευκαιρίες για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουρισμού.

Διαχείριση Έργων και Οργάνωση Εκδηλώσεων

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορείτε να εφαρμόσετε μια ποικιλία θεωρητικών εννοιών και μοντέλων, πάνω στα οποία βασίζεται το σύστημα διαχείρισης έργων. Θα χρησιμοποιείτε τεχνικές και εργαλεία για να σχεδιάσετε, οργανώσετε και αξιολογήσετε επιτυχημένες εκδηλώσεις και έργα.

Ερευνητικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Φιλοξενίας και Τουρισμού

Το μάθημα εισάγει του φοιτητές σε μια σειρά φιλοσοφικών προσεγγίσεων, τεχνικών και ερευνητικών μεθοδολογιών. Σκοπός είναι να αποκτήσουν σφαιρική γνώση και κατανόηση για την επιτυχή εκπόνηση ενός ερευνητικού έργου σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Πτυχιακή Εργασία στη Σύγχρονη Φιλοξενία και Διαχείριση Τουρισμού

Η πτυχιακή εργασία δίνει την ευκαιρία να αναπτύξετε περαιτέρω τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα, εστιάζοντας και ερευνώντας σε βάθος ένα θέμα που σχετίζεται με τον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Το πρόγραμμα είναι πλήρους και μερικής φοίτησης, διάρκειας ενός (1) και δύο (2) ετών αντίστοιχα. Προκειμένου να αποκτήσει ο φοιτητής το Master of Science, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 180 πιστωτικές μονάδες. Το πρόγραμμα αποτελείται από οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 15 πιστωτικές μονάδες το καθένα και τη διπλωματική εργασία η οποία ισοδυναμεί με 60 πιστωτικές μονάδες. Κάθε φοιτητής μελετά τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξάμηνο και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των οκτώ (8) μαθημάτων έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.

Οι φοιτητές συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις. Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να οργανώσουν πρόσθετες συνεδριάσεις (φυσικά ή ηλεκτρονικά) με τους διδάσκοντες σε ώρες γραφείου ή μέσω email κλπ. Η αξιολόγηση του κάθε μαθήματος γίνεται από ένα συνδυασμό εργασιών και παρουσιάσεων. Όλοι οι φοιτητές συμμετέχουν και ολοκληρώνουν υποχρεωτικά τις αντίστοιχες εργασίες ανάλογα με την περιγραφή του μαθήματος.

Η παράδοση του μαθήματος γίνεται κατά τρόπο που να ενθαρρύνει την ενεργό έρευνα και μάθηση προκειμένου να διευκολυνθεί η προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών, μέσω μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης που περιλαμβάνουν:

 • μελέτες περιπτώσεων
 • μεμονωμένες εργασίες
 • δημιουργία και παρουσίαση επιχειρηματικών αναφορών και σχεδίων
 • ολοκλήρωση μιας διατριβής 15,000 λέξεων

 

Πλεονεκτήματα Προγράμματος

 • Διδασκαλία σε ένα ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται σε κανονική λειτουργία
 • Διοργάνωση ετήσιων ημερών καριέρας και προσφορά ευκαιριών εργασίας με μεγάλα ξενοδοχεία ηγέτες του κλάδου, σε Ελλάδα και Εξωτερικό.
 • Επισκέψεις σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις τουρισμού, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εκθέσεις διεθνούς ενδιαφέροντος.
 • Συμμετοχή σε ακαδημαϊκές εκδηλώσεις και σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης και εργασιακών δεξιοτήτων.
 • Ενισχυμένη μαθησιακή εμπειρία από καθηγητές με ισχυρή επαγγελματική προϋπηρεσία.
 • Σεμιναριακές διαλέξεις από στελέχη και ειδικούς του κλάδου οι οποίοι μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρία τους και ενημερώνουν για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις νέες διοικητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές στον τουρισμό.
 • Συμμετοχή σε συνεργατικές εργασίες, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες με αντίστοιχους φοιτητές/φοιτήτριες που σπουδάζουν στο Coventry University London.
 • Δυνατοί επαγγελματικοί δεσμοί με ξενοδοχεία και επιχειρήσεις τουρισμού.
 • Συμβουλευτική για επαγγελματική ανάπτυξη και καριέρα.

Οι πτυχιούχοι του προγράμματος MSc International Hospitality & Tourism Management θα μπορούν να διεκδικήσουν υψηλόβαθμες θέσεις στον κλάδο της φιλοξενίας και του τουρισμού και να γίνουν επιτυχημένοι διευθυντές και επιχειρηματίες. Θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε έναν συναρπαστικό και δημιουργικό κλάδο και να χτίσουν μια σημαντική καριέρα σε ξενοδοχεία, αλυσίδες εστιατορίων, εταιρείες διαχείρισης προορισμών και διοργάνωσης εκδηλώσεων, μεγάλους τουριστικούς πράκτορες και πολλές άλλες. Είναι ένας κλάδος που αναπτύσσεται συνεχώς με ραγδαίους ρυθμούς, προσφέροντας πληθώρα θέσεων εργασίας και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι συνηθισμένες/ ελάχιστες προϋποθέσεις για εγγραφή στο πρόγραμμα Master είναι:

 • αρχικό πτυχίο που έχει χορηγηθεί από άλλο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (2:2 ή υψηλότερο), ή μη-πτυχιακή πιστοποίηση ή προσόν που θεωρείται ότι καλύπτει ικανοποιητικά τις προϋποθέσεις εγγραφής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
 • Μέσο όρο εξετάσεων IELTS5, με τουλάχιστον βαθμό 5.5 για κάθε επιμέρους εξεταζόμενο μέρος.

Οι σπουδαστές που δεν διαθέτουν αυτές τις προϋποθέσεις και προσόντα θα αξιολογούνται ως προς την καταλληλότητά τους μέσω συνέντευξης και, όπου απαιτείται, μέσα από συστάσεις.

Οι μη πτυχιούχοι που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (δηλαδή: ελάχιστα λιγότερα προσόντα από τα απαιτούμενα για να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής) θα πρέπει να τα αντισταθμίζουν με τη σχετική επαγγελματική τους πείρα, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι αυτοί κατείχαν, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, υπεύθυνη θέση που είναι σχετική με το μεταπτυχιακό δίπλωμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης της ποιότητας σε επίπεδο προγράμματος, σχολής και ιδρύματος για να διασφαλιστεί ότι οι απαραίτητες προδιαγραφές τηρούνται με συνέπεια.

Το Hospitality Department στεγάζεται στο ιδιόκτητο πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων “Athenian Riviera Hotel and Suites” στη Βουλιαγμένη, Δανάης 7 & Αρμονίας - ένα πλεονέκτημα που δεν προσφέρει κανένα άλλο Κολέγιο Φιλοξενίας και Τουρισμού στην Ελλάδα.

 • Τμήμα Ευρέσεως Εργασίας (Career Center)
 • Βιβλιοθήκη
 • Ακαδημαϊκή και τεχνική υποστήριξη
 • Κοινωνική συμμετοχή
 • Ηλεκτρονικοί πόροι