fbpx

MSc in Systemic Psychotherapy – Μεταπτυχιακό στην Συστημική Ψυχοθεραπεία

Το City Unity College σε συνεργασία με αγγλικό πανεπιστήμιο προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Συστημική Ψυχοθεραπεία στην Ελληνική γλώσσα.

 • Στόχος του προγράμματος

  Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις εξειδικευμένες γνώσεις και τη βιωματική εμπειρία ώστε να είναι άρτια προετοιμασμένοι τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο.

 • Διάρκεια φοίτησης

  2 έτη πλήρους παρακολούθησης (full time).

 • Γλώσσα διδασκαλίας

  Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συστημικής Ψυχοθεραπείας έχει σχεδιαστεί για αποφοίτους ψυχολογίας ή ανθρωπιστικών επιστημών που επιθυμούν να εξειδικεύσουν τη γνώση τους στη συστημική προσέγγιση και να εργαστούν στον ευρύτερο χώρο της ψυχικής υγείας.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο (2) ημερολογιακά έτη πλήρους παρακολούθησης (full-time). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων που ισοδυναμούν με 120 ECTS, η εποπτευόμενη πρακτική άσκηση και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο οπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολές, H/Y και διαδραστικοί πίνακες. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η παρουσία στην τάξη είναι πολύ σημαντική για την εις βάθος κατανόηση των διαφόρων θεματικών ενοτήτων και την εκπαιδευτική ζύμωση. Σε περιπτώσεις, όμως, αδυναμίας του φοιτητή να παρακολουθήσει κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα E-learning του City Unity College παρέχει την δυνατότητα να κατεβάζει και να μελετά από το σπίτι όλες τις διαλέξεις των καθηγητών του και να ενημερώνεται για όλη την απαραίτητη βιβλιογραφία και τις εργασίες/εξετάσεις που πρέπει να παραδώσει πριν το τέλος του εξαμήνου.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στον φοιτητή να οργανώνει εβδομαδιαίες ωριαίες συναντήσεις μέσω Skype meeting με όλους τους καθηγητές του για να εκφράζει απορίες του και να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις. Για την οργάνωση αυτών των συναντήσεων θα πρέπει να είναι από την αρχή ενήμερος ο υπεύθυνος του Τμήματος ώστε να μπορεί να παρακολουθεί στενά την πορεία του φοιτητή και να ενημερώνεται για την εξέλιξή του.

Τέλος, ο φοιτητής μπορεί να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλους τους καθηγητές και με τον υπεύθυνο του Τμήματος για να κανονίσει μαζί τους συναντήσεις και εποπτείες όποτε το επιθυμεί.

Μέθοδοι διδασκαλίας
 • Διαλέξεις: Η κύρια μέθοδος διδασκαλίας που δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητή να κατανοήσει εις βάθος μια θεματική ενότητα, να υποβάλλει ερωτήσεις και να ξεκινήσει περαιτέρω ιδιωτική μελέτη. Οι υπεύθυνοι μαθημάτων προετοιμάζουν τις διαλέξεις τους σε μορφή παρουσιάσεων, οι οποίες είναι διαθέσιμες, από την επόμενη κιόλας μέρα της παράδοσης, στην πλατφόρμα E-learning του City Unity College για να τις κατεβάσουν και να τις μελετήσουν οι φοιτητές. Η δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει βέβαια να αντικαθιστά την ενεργητική παρακολούθηση του μαθήματος διότι έτσι ο φοιτητής χάνει την ευκαιρία διαδραστικής μάθησης.

 

 • Μελέτες περιπτώσεων (case studies): Αποτελεί τον πιο επιτυχημένο τρόπο παραδείγματος, ειδικά στον τομέα της Ψυχολογίας, για να μπορέσει ο φοιτητής να κατανοήσει την θεωρία στην πράξη και για να είναι προετοιμασμένος για περιπτώσεις που μπορεί να του τύχουν στην επαγγελματική του πορεία. Για τον λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό ο κάθε καθηγητής να είναι και ψυχολόγος ώστε να μπορέσει να προετοιμάσει εμπειρικά τον φοιτητή από το πρώτο κιόλας έτος του όσον αφορά στο επάγγελμα το οποίο έχει επιλέξει να ακολουθήσει.

 

 • Εκπαιδευτικές προσωπικές συνεδρίες: Χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του φοιτητή σε ακαδημαϊκά αλλά και σε προσωπικά ζητήματα που αφορούν σε πιθανές αναζητήσεις και απορίες του φοιτητή για την εξέλιξη των σπουδών του και την επαγγελματική του πορεία. Σε αυτές τις συνεδρίες του δίνεται η δυνατότητα να εκφράσει τις ανασφάλειες και τις αδυναμίες του, εάν υπάρχουν, σε κάποια μαθήματα και να αναζητήσει τις κατάλληλες λύσεις μαζί με τον προσωπικό του tutor. Με λίγα λόγια, οι εκπαιδευτικές προσωπικές συνεδρίες αποτελούν μια στενή, προσωπική παρακολούθηση του φοιτητή για να του προσφέρουν στήριξη και ασφάλεια σε κάθε βήμα του.

 

 • Εργαστήρια: Αποτελεί την κύρια μέθοδο διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα που απαιτούν στατιστικές αναλύσεις και προγράμματα. Τα μαθήματα αυτά διδάσκονται στα εργαστήρια υπολογιστών του City Unity College που είναι εξοπλισμένα με τα ειδικά προγράμματα στατιστικής που χρησιμοποιούνται στη Ψυχολογία. Ο φοιτητής μαθαίνει παράλληλα με τη θεωρία και τη χρήση αυτών των προγραμμάτων που είναι απαραίτητα για την έρευνα.

 

 • Ομαδικά σεμινάρια και συμμετοχή σε συνέδρια: Είναι πολύ σημαντικό για τον φοιτητή της Ψυχολογίας να συμμετέχει σε σεμινάρια και διαλέξεις ώστε να κατανοήσει τη σημασία της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης πάνω στα διάφορα ζητήματα της ψυχολογικής έρευνας. Η συμμετοχή του ξεκινάει από τον πρώτο κιόλας χρόνο των σπουδών του με την ενεργή συμμετοχή του στην διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων της Ψυχολογίας και συνεχίζεται για το επόμενο έτος των σπουδών του με την ενεργή συμμετοχή του σε αυτά μέσω δημιουργίας poster ή μικρών παρουσιάσεων. Οι ενέργειες αυτές εκτός του ότι του προσφέρουν εμπειρία και διασυνδέσεις στο μελλοντικό εργασιακό του χώρο, του εμπλουτίζουν παράλληλα και το βιογραφικό του ώστε με την αποφοίτηση του να έχει ήδη στο βιογραφικό του όσο το δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.

 

 • Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου γίνεται με γραπτές εξετάσεις, εργασίες και παρουσιάσεις. Η συγγραφή εργασιών και παρουσιάσεων επιτρέπει στο φοιτητή όχι μόνο να επιδείξει τις δικές του ιδέες και να κατανοήσει εις βάθος ένα θέμα αλλά και να προετοιμαστεί για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τέτοιου είδους εργασίες και παρουσιάσεις τόσο για την πτυχιακή του εργασία όσο και για τα συνέδρια στα οποία θα λαμβάνει μέρος σε όλη την διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Τομείς Επαγγελματικής Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή και τον δημόσιο τομέα στις ακόλουθες θέσεις:

 • Σε κλινικές
 • Σε προγράμματα προώθησης της δημόσιας υγείας
 • Στην διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας
 • Σε φορείς που ασχολούνται με την πρόληψη ψυχικής υγείας
 • Ως ειδικοί επιστήμονες σε θέματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά εντός «συστημάτων»
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πανεπιστημίων του εξωτερικού
 • δεκτοί γίνονται υποψήφιοι χωρίς πτυχίο αλλά με προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών και συναφές Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης (PMP Certificate κλπ) κατόπιν συνέντευξης με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος
 • να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ

Προκειμένου να εγγραφούν οι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του πανεπιστημίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποίηση αγγλομάθειας εάν υπάρχει
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • (2) Συστατικές Επιστολές

Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο αγγλικό πανεπιστήμιο. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή αποστέλλεται στους εγγεγραμμένους φοιτητές η φοιτητική τους κάρτα.