fbpx

1. Αρχικό πτυχίο που έχει χορηγηθεί από άλλο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (2:2 ή υψηλότερο)

Η

2. Μη-πτυχιακή πιστοποίηση ή προσόν που θεωρείται ότι καλύπτει ικανοποιητικά τις προϋποθέσεις εγγραφής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Οι σπουδαστές που δεν διαθέτουν αυτές τις προϋποθέσεις και προσόντα θα αξιολογούνται ως προς την καταλληλόλητά τους μέσω συνέντευξης και, όπου απαιτείται, μέσα από συστάσεις.

Οι μη πτυχιούχοι που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (δηλαδή: ελάχιστα λιγότερα προσόντα από τα απαιτούμενα για να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής) θα πρέπει να τα αντισταθμίζουν με τη σχετική επαγγελματική τους πείρα, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι αυτοί κατείχαν, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, υπεύθυνη θέση που είναι σχετική με το μεταπτυχιακό δίπλωμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης της ποιότητας σε επίπεδο προγράμματος, σχολής και ιδρύματος για να διασφαλιστεί ότι τα στάνταρντ τηρούνται με συνέπεια.