fbpx

Πτυχίο στην Ορθόδοξη Θεολογία και τις Ανθρωπιστικές Σπουδές

Το City Unity College σε συνεργασία με αγγλικό πανεπιστήμιο προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ορθόδοξη Θεολογία και τις Ανθρωπιστικές Σπουδές.

 • Στόχος του προγράμματος

  Να αποκτήσουν οι φοιτητές σφαιρική θεολογική παιδεία και συγκροτημένη επιστημονική κατάρτιση.

 • Διάρκεια φοίτησης

  4 έτη πλήρους παρακολούθησης (fulltime).

 • Γλώσσα διδασκαλίας

  Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

Γιατί να επιλέξετε το πρόγραμμα

 • Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν δίπλα σε καθηγητές εξειδικευμένους στο αντικείμενο της διδασκαλίας τους.

 • Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από πτυχιακή εργασία στο τελευταίο έτος σπουδών, βοηθώντας τους φοιτητές να ασκηθούν στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεών τους, σύμφωνα με τη δεοντολογία της ακαδημαϊκής συγγραφής.

 • Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του City Unity College, στην καρδιά της Αθήνας, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν χώρα και πρακτικά μαθήματα (π.χ. βυζαντινής μουσικής).

 • Τα σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών του Κολλεγίου δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να αξιοποιεί την τεχνολογία της εποχής μας για τις ανάγκες έρευνας και μάθησης της θεολογίας. Κάθε φοιτητής εργάζεται σε ατομικό υπολογιστή.

 • Στους αποφοίτους απονέμεται πτυχίο στην Ορθόδοξη Θεολογία και τις Ανθρωπιστικές Σπουδές (BSc in Theology and Human Studies).

 • Οι απόφοιτοι μπορούν επαγγελματικά να εργαστούν στον χώρο της Εκκλησίας και της κοινωνίας γενικότερα, ώστε με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους να είναι σε θέση να ασκούν υπεύθυνο εκκλησιαστικό έργο και να προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες στον ευρύ χώρο των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων.

 • Στους αποφοίτους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικής διατριβής σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

H έναρξη του προγράμματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται κατά τον μήνα Οκτώβριο και η διάρκεια σπουδών ανέρχεται στα τέσσερα (4) έτη. Κάθε ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο (2) εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό αντίστοιχα. Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής περιόδου κάθε εξαμήνου, ακολουθεί η περίοδος εξετάσεων επί των μαθημάτων του εξαμήνου.

 • Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ορθόδοξων Θεολογικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών περιλαμβάνει τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη. Κάθε ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο (2) εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό αντίστοιχα. Στα πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές διδάσκονται κυρίως μαθήματα εισαγωγικά, ενώ στα επόμενα εξάμηνα οδηγούνται σε βαθύτερες θεολογικές έννοιες και ασκούνται στην εμπέδωση της γνώσης, στην έρευνα και την έμπρακτη εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων και εννοιών μέσω των πρακτικών μαθημάτων.
 • Τα μαθήματα έχουν ως έρεισμα ουσιαστικούς τομείς των Ορθόδοξων Θεολογικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και καλύπτουν τους εξής ακαδημαϊκούς κλάδους:
 1. Πρακτικό
 2. Συστηματικό
 3. Ερμηνευτικό
 4. Ιστορικό
 5. Ανθρωπιστικό
 • Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από τη διδασκαλία της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να μελετούν και να αξιοποιούν τις πηγές της θεολογίας, καθώς και να εκφράζονται με άρτιο και τεκμηριωμένο επιστημονικό λόγο.
 • Πέρα από τα μαθήματα του κλάδου της θεολογίας και των εν γένει ανθρωπιστικών επιστημών, οι φοιτητές καλούνται να εντρυφήσουν στις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης. Περαιτέρω, οι φοιτητές διδάσκονται τη μεθοδολογία διδακτικής του μαθήματος των θρησκευτικών, ενώ στη συνέχεια των σπουδών τους καλούνται ως τελειόφοιτοι να προβούν σε πρακτική παρουσίαση του τρόπου διδασκαλίας μίας ενότητας των θρησκευτικών. Η θεωρία της διδασκαλίας τελεί σε άμεση σύνδεση με την εμπέδωση των γνώσεων και την εφαρμογή των διδαχθέντων αντικειμένων, μέσω ανάλογων πρακτικών ασκήσεων.
 • Εκτός από την παροχή γνώσεων, ζητούμενο του προγράμματος έναντι των φοιτητών είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων σχετικών με την ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων, την κριτική σκέψη, τη συνδυαστική ικανότητα, την επιθυμία δια βίου μάθησης και την αναζήτηση τρόπων έμπρακτης εφαρμογής του ευαγγελικού μηνύματος και της εκκλησιαστικής παράδοσης στο σύγχρονο γίγνεσθαι. Προς την κατεύθυνση αυτή συνεπικουρούν σημαντικά διδακτέα αντικείμενα του προγράμματος όπως η «Ποιμαντική Ψυχολογία», η «Κοινωνική διάσταση της θεολογίας», η «Ιεραποστολή» και η «Σύγχρονη χριστιανική συμβουλευτική».
 • Η εμβάθυνση των φοιτητών στα μαθήματα των Ορθόδοξων Θεολογικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών γίνεται σταδιακά, ώστε οι ίδιοι να είναι σε θέση αφενός μεν να αφομοιώνουν ομαλά το γνωστικό αντικείμενο, αφετέρου δε να έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο για την υποδοχή και κατανόηση της εκάστοτε νέας, εξειδικευμένης διδασκαλίας. Τα μαθήματα που είναι συναφή μεταξύ τους χαρακτηρίζονται ως «αλυσίδες». Οι φοιτητές χρειάζεται να περατώσουν επιτυχώς τη φοίτησή τους σε κάθε μάθημα-αλυσίδα, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο επόμενο μάθημα της συγκεκριμένης ΄΄γνωστικής΄΄ αλυσίδας.
 • Η πτυχιακή εργασία των τελειόφοιτων είναι υποχρεωτική και χρειάζεται να πληροί τους κανόνες και τη δεοντολογία της επιστημονικής συγγραφής.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Προκειμένου να εγγραφούν οι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση αγγλικού Πανεπιστημίου
 • Αίτηση City Unity College
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Τίτλου Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου, ισότιμου και ισάξιου Τίτλου Σπουδών από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
 • Μία (1) συστατική επιστολή από ιερέα της ενορίας ή τον πνευματικό των υποψηφίων

Βάσει του ΠΔ 38/2010, Ν. 3696/2008, Ν. 4093/2012 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας.