fbpx
 • Στους φοιτητές που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα των τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών επιτυχώς, απονέμεται πτυχίο στην Ορθόδοξη Θεολογία και τις Ανθρωπιστικές Σπουδές (BSc in Theology and Human Studies).
 • Εξαιρετική σχέση ποιότητας προγράμματος με ετήσια δίδακτρα παρακολούθησης.
 • Διοργάνωση σεμιναρίων/ημερίδων με προσκεκλημένους ομιλητές εγνωσμένου κύρους, προσφέροντας ισχυρά κίνητρα και σημαντικές εμπειρίες στους φοιτητές.
 • Τα μαθήματα αποτελούν έναν άρτιο συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής, με τους φοιτητές να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.
 • Διαρκής συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτών και φοιτητών μέσω ενός εσωτερικού δικτύου (e-platform), το οποίο παρέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε οι φοιτητές να μπορούν με άνεση και μεθοδικότητα να προγραμματίσουν τον χρόνο και τον τρόπο μελέτης τους.
 • Το πρόγραμμα Ορθόδοξων Θεολογικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών στελεχώνεται από καταξιωμένους στο αντικείμενό τους καθηγητές και ερευνητές με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
 • Παρέχεται σφαιρική εκπαίδευση σε συνδυασμό με παράλληλη ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, ώστε οι απόφοιτοι να ενταχθούν άμεσα στο επαγγελματικό περιβάλλον που ανήκουν.
 • Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους γνωρίζουν σε βάθος τη διδασκαλία της Ορθόδοξης θεολογίας, καθώς και το πώς η ίδια ανταποκρίνεται τόσο στις διαχρονικές αναζητήσεις του ανθρώπου, όσο και στις ανάγκες της σύγχρονης πολυπολιτισμικής και παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας.
 • Η ελβετική πανεπιστημιακή/τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κορυφαία με εξαιρετική παγκόσμια φήμη για την αριστεία της. Σύμφωνα με το « Universitas 21 (U21) Ranking of National Higher Education Systems between 2012 and 2018», η Ελβετική εκπαίδευση σε σχέση με την Αμερικάνικη και την Βρετανική κατέχει την 2η θέση κατάταξης ανάμεσα σε 50 χώρες.
 • Είναι ο επίσημος συνεργάτης του QS Zurich AG (Ελβετική Υπηρεσία Πιστοποίησης) για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικής άσκηση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δημόσια Διοίκηση, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Μονάδες).
 • Είναι ο επίσημος συνεργάτης του DeuZert, ιδρυτικού μέλους του IFCES, με ISO 29990 στην Εκπαίδευση, όσον αφορά τη διαχείριση εκπαιδευτικής ποιότητας για την ανώτατη/ πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
 • Το European University EurAka εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια στην επιλογή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και Κολεγίων ανά τον κόσμο για να διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν οι υψηλές προδιαγραφές εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης που θέτει το Ελβετικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και αναγκαίες δεξιότητες, ώστε οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου να έχουν πρόσβαση σε ελκυστικές ευκαιρίες εργασίας/ απασχόλησης σε όλο τον κόσμο.
 • Προσφέρει τη δυνατότητα πιστοποίησης “Student Value +”, της προαιρετικής προσωπικής πιστοποίησης ISO 17024, ως ολοκληρωμένο μέρος διαφόρων προγραμμάτων σπουδών.
 • Πρωτοπορεί στην επιστημονική έρευνα εφαρμόζοντας ολιστικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.
 • Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχονται ελβετικά πιστοποιημένα προγράμματα, τα οποία προσφέρουν την ποιότητα της ελβετικής εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα.
 • Στους φοιτητές που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα των τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών επιτυχώς, απονέμεται πτυχίο στην Ορθόδοξη Θεολογία και τις Ανθρωπιστικές Σπουδές (BSc in Theology and Human Studies).
 • Εξαιρετική σχέση ποιότητας προγράμματος με ετήσια δίδακτρα παρακολούθησης.
 • Διοργάνωση σεμιναρίων/ημερίδων με προσκεκλημένους ομιλητές εγνωσμένου κύρους, προσφέροντας ισχυρά κίνητρα και σημαντικές εμπειρίες στους φοιτητές.
 • Τα μαθήματα αποτελούν έναν άρτιο συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής, με τους φοιτητές να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.
 • Διαρκής συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτών και φοιτητών μέσω ενός εσωτερικού δικτύου (e-platform), το οποίο παρέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε οι φοιτητές να μπορούν με άνεση και μεθοδικότητα να προγραμματίσουν τον χρόνο και τον τρόπο μελέτης τους.
 • Το πρόγραμμα Ορθόδοξων Θεολογικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών στελεχώνεται από καταξιωμένους στο αντικείμενό τους καθηγητές και ερευνητές με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
 • Παρέχεται σφαιρική εκπαίδευση σε συνδυασμό με παράλληλη ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, ώστε οι απόφοιτοι να ενταχθούν άμεσα στο επαγγελματικό περιβάλλον που ανήκουν.
 • Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους γνωρίζουν σε βάθος τη διδασκαλία της Ορθόδοξης θεολογίας, καθώς και το πώς η ίδια ανταποκρίνεται τόσο στις διαχρονικές αναζητήσεις του ανθρώπου, όσο και στις ανάγκες της σύγχρονης πολυπολιτισμικής και παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας.