fbpx

Bachelor in Business Administration – Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το City Unity College σε συνεργασία με αγγλικό πανεπιστήμιο προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Η ενσωμάτωση τέτοιων γνώσεων σε ένα πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενισχύει τις πιθανότητες απασχόλησης και επιτυχούς σταδιοδρομίας των αποφοίτων, στην επιχειρηματική αγορά.

 • Στόχος του προγράμματος

  Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν ως επιτυχημένα στελέχη και managers, εντός του συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου της σύγχρονης Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 • Διάρκεια φοίτησης

  3 έτη σπουδών (χωρίς πρακτική) ή 4 έτη με πρακτική άσκηση (προαιρετικά)

 • Γλώσσα διδασκαλίας

  Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα.

Οι σύγχρονοι επαγγελματίες πρέπει να τηρούν υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και ηθικής, που είναι απαραίτητα στοιχεία για τη βιώσιμη διαχείριση της επιχείρησης, καθώς και για τις πολλαπλές προκλήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας.

Στο σημερινό σύνθετο περιβάλλον, τα στελέχη θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’όψιν τους τη δυναμικότητα των «εμπλεκομένων» σε μια επιχείρηση και να προσπαθούν να αντιλαμβάνονται σύνθετα προβλήματα που προκύπτουν από τη δυναμική των ομάδων αυτών. Η θεματολογία και η ύλη του κάθε μαθήματος, καλύπτει τις απαιτητικές γνώσεις που χρειάζεται ένα στέλεχος προκειμένου να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων παρέχει στους υποψηφίους επικαιροποιημένες γνώσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται σε εθνικό επίπεδο αλλά αντίθετα αφορούν την παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 έτη πλήρους φοίτησης (fulltime) ή 6 έτη (parttime). Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει απόκτηση 180 ECTS πιστωτικών μονάδων (credits) για τα τρία έτη ή 240 ECTS credits για τα τέσσερα έτη. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο οπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολείς και H/Y σε υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η δια ζώσης διδασκαλία είναι πολύ σημαντική για την εις βάθος κατανόηση των διαφόρων θεματικών ενοτήτων. Σε περιπτώσεις όμως αδυναμίας του φοιτητή να παρακολουθήσει κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα E-learning του City Unity College, του παρέχει τη δυνατότητα να κατεβάζει και να μελετά από το σπίτι όλες τις διαλέξεις των καθηγητών του και να ενημερώνεται για όλη την απαραίτητη βιβλιογραφία και τις εργασίες/εξετάσεις που πρέπει να παραδώσει πριν το τέλος του εξαμήνου.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή να συμμετέχει σε εβδομαδιαίες ωριαίες συναντήσεις μέσω Skype με όλους τους καθηγητές του, για να εκφράζει τυχόν απορίες του και να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις ενώ μπορεί να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλους τους καθηγητές και με τον Ακαδημαϊκά υπεύθυνο του Τμήματος ,για να κανονίσει μαζί τους συναντήσεις και εποπτείες .

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική άσκηση και περιλαμβάνει:

 • ανάλυση περιπτώσεων
 • βιωματικές και ομαδικές ασκήσεις
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης
 • διαλέξεις από Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων
 • δυνατότητες εκπαιδευτικών επισκέψεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς

Σημείωση: Η ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ  διευκολύνουν τις σπουδές του φοιτητή/ της φοιτήτριας.

Οι απόφοιτοι της Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορούν να απασχοληθούν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Τα πιο συνήθη επαγγέλματα που απαιτούν πτυχίο Διοίκησης συμπεριλαμβάνουν θέσεις σε λογιστικά και χρηματοοικονομικά τμήματα, που απορροφούν μεγάλο αριθμό αποφοίτων.

Άλλοι τομείς με μεγάλη ζήτηση για αποφοίτους Διοίκησης Επιχειρήσεων, είναι το μάρκετινγκ και η διαφήμιση, καθώς επίσης και το λιανικό εμπόριο, οι πωλήσεις, οι ανθρώπινοι πόροι και η συμβουλευτική επιχειρήσεων.

Προκειμένου να εγγραφούν οι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία απολυτηρίου λυκείου (επικυρωμένη)
 • Αίτηση αγγλικού Πανεπιστημίου
 • Αίτηση City Unity College
 • Πιστοποίηση αγγλομάθειας (εάν υφίσταται)

Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο αγγλικό πανεπιστήμιο. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή αποστέλλεται στους εγγεγραμμένους φοιτητές η φοιτητική τους κάρτα.

Βάσει του ΠΔ 38/2010, Ν. 3696/2008, Ν. 4093/2012 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν αναγνώρισης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας.

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.