fbpx

MSc International Hospitality and Tourism Management

Το City Unity College σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University, προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διαχείριση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού.

  • Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί

    για να προσφέρει στους μελλοντικούς επαγγελματίες άρτιες γνώσεις για την επίλυση προβλημάτων καθώς και τις διαπροσωπικές δεξιότητες σε συνδυασμό με μια εις βάθος κατανόηση του κλάδου της φιλοξενίας. Τα μελλοντικά στελέχη θα είναι ικανά να λειτουργούν σε μια μεσαία, ανώτερη ή ανώτατη διοικητική θέση στη βιομηχανία της φιλοξενίας και στα πλαίσια της οργάνωσης και διοίκησης ξενοδοχείων, εστιατορίων καθώς και διάφορων μονάδων εταιρικής φιλοξενίας.

Οι φοιτητές παρακολουθούν έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα και μετά την ολοκλήρωσή τους παραδίδουν τη διπλωματική τους εργασία.

Το πρόγραμμα είναι πλήρους και μερικής φοίτησης, διάρκειας ενός (1) και δύο (2) ετών αντίστοιχα. Προκειμένου να αποκτήσει ο φοιτητής το Master of Science , θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 180 πιστωτικές μονάδες. Το πρόγραμμα αποτελείται από έξι (6) μαθήματα που αντιστοιχούν σε 20 πιστωτικές μονάδες το καθένα και τη διπλωματική εργασία η οποία ισοδυναμεί με 60 πιστωτικές μονάδες. Κάθε φοιτητής μελετά τρία (3) μαθήματα ανά εξάμηνο και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των έξι (6) μαθημάτων έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.

Το πρόγραμμα δεν προσφέρεται εξ' αποστάσεως και οι φοιτητές συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις. Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να οργανώσουν πρόσθετες συνεδριάσεις (φυσικά ή ηλεκτρονικά) με τους διδάσκοντες σε ώρες γραφείου ή μέσω email κλπ. Η αξιολόγηση του κάθε μαθήματος γίνεται από ένα συνδυασμό εξετάσεων, εργασιών, παρουσιάσεων. Όλοι οι φοιτητές συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις ή/και εργασίες ανάλογα με την περιγραφή του μαθήματος.

Η παράδοση του μαθήματος γίνεται κατά τρόπο που να ενθαρρύνει την ενεργό έρευνα και μάθηση προκειμένου να διευκολυνθεί η προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών μέσω μεθόδων διδασκαλίας και εκμάθησης που περιλαμβάνουν:

  • μελέτες περιπτώσεων
  • μεμονωμένες εργασίες
  • δημιουργία και παρουσίαση ενός στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου
  • επίσημες εξετάσεις και ολοκλήρωση μιας διατριβής 12-15,000 λέξεων

Το Hospitality Department στεγάζεται στο ιδιόκτητο πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων “Athenian Riviera Hotel” στη Βουλιαγμένη, Δανάης 7 & Αρμονίας - ένα πλεονέκτημα που δεν προσφέρει κανένα άλλο Κολέγιο Φιλοξενίας και Τουρισμού στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το νόμο 4093/12 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) του Υπουργείου Παιδείας.

Οι πτυχιούχοι του MSc International Hospitality & Tourism Management θα επισπεύσουν την προαγωγή τους σε διευθυντικές θέσεις στον κλάδο φιλοξενίας και τουρισμού. Οι θέσεις εργασίας σε αυτόν το χώρο αποτελούν συναρπαστικές επιλογές σταδιοδρομίας για επαγγελματίες που είναι εξαιρετικοί στις πωλήσεις και στο μάνατζμεντ και θέλουν να εργαστούν στην οικονομικά δραστήρια βιομηχανία φιλοξενίας. Από ξενοδοχεία και θέρετρα μέχρι κέντρα διασκέδασης και εστιατόρια, θα βρείτε πληθώρα θέσεων εργασίας στον κλάδο του Τουρισμού.

Οι συνηθισμένες/ ελάχιστες προϋποθέσεις για εγγραφή στο πρόγραμμα Master είναι:

αρχικό πτυχίο που έχει χορηγηθεί από άλλο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (2:2 ή υψηλότερο), ή μη-πτυχιακή πιστοποίηση ή προσόν που θεωρείται ότι καλύπτει ικανοποιητικά τις προϋποθέσεις εγγραφής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Οι σπουδαστές που δεν διαθέτουν αυτές τις προϋποθέσεις και προσόντα θα αξιολογούνται ως προς την καταλληλότητά τους μέσω συνέντευξης και, όπου απαιτείται, μέσα από συστάσεις.

Οι μη πτυχιούχοι που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (δηλαδή: ελάχιστα λιγότερα προσόντα από τα απαιτούμενα για να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής) θα πρέπει να τα αντισταθμίζουν με τη σχετική επαγγελματική τους πείρα, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι αυτοί κατείχαν, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, υπεύθυνη θέση που είναι σχετική με το μεταπτυχιακό δίπλωμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης της ποιότητας σε επίπεδο προγράμματος, σχολής και ιδρύματος για να διασφαλιστεί ότι τα στάνταρντ τηρούνται με συνέπεια.