fbpx

Physical Education and Sport - Πάτρα

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για τις αθλητικές επιστήμες, προσφέροντας σπουδές σε 4 διαφορετικές κατευθύνσεις : εκπαίδευση και φυσική αγωγή, αθλητική προπονητική, προσαρμοσμένη φυσική αγωγή και υγεία, διοίκηση αθλητισμού.

 • Το ΤΕΦΑΑ διαθέτει

  διαθέτει επίσης ένα από τα πιο σύγχρονα προπονητικά κέντρα της Ευρώπης (Centre de l’Expertise de laPerformance- Gil Cometti), το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ομάδες και αθλητές υψηλού επιπέδου.

 • Το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστήμιου

  Βουργουνδίας συγκαταλέγεται στα 2 καλύτερα σε όλη τη Γαλλία (Classement de Shanghai).

Τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών είναι υψηλού  επιπέδου και υποστηρίζονται από το διεθνές αναγνωρισμένο εργαστήριο (CognitionAction et Plasticité SensorimotriceINSERM 1093), το οποίο εκτός από την πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδείας της  Γαλλίας έχει και την πιστοποίηση από  το υψηλού κύρους Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (Institut National de Santé et de Reherche MédicaleINSERM).

Η ETC αναπτύσσει τις δράσεις της στον τομέα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προπονητών, με τη συνεργασία, του City Unity College, Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Γαλλικό Πανεπιστήμιο της Dijon, στον κλάδο της αθλητικής επιστήμης….

Η ETC αναλαμβάνει την ειδικότητα της προπονητικής στην αντισφαίριση και στα 4 έτη που προβλέπεται η φοίτηση στο κολλέγιο, υλοποιώντας το πρόγραμμα σπουδών που έχει καταρτίσει το Γαλλικό Πανεπιστήμιο…..

Η συνεργασία περιλαμβάνει και άλλες επιμορφωτικές κ εκπαιδευτικές δράσεις όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω λίστα με σχετικές ανακοινώσεις.

evolvingtenniscoaching.gr

H έναρξη του προγράμματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται στις αρχές Οκτωβρίου και η διάρκεια σπουδών ανέρχεται στα 4 έτη. Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα που το κάθε ένα έχει διάρκεια 14 εβδομάδες διδασκαλίας και 8 εβδομάδες εξετάσεων καθώς και 4 εβδομάδες επαναληπτικών εξετάσεων σε περίπτωση αποτυχίας.

 • α υποχρεωτικά μαθήματα καλύπτουν ουσιαστικούς τομείς στους οποίους είναι βασισμένη η σύγχρονη φυσική αγωγή. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν: (α) τα μαθήματα συμπληρωματικών επιστημονικών κλάδων (π.χ. λειτουργική ανατομία, φυσιολογία, βιομηχανική, παιδαγωγική ψυχολογία), (β) τα μαθήματα που εξοικειώνουν το φοιτητή με βασικά εργαλεία μεθοδολογίας (π.χ. Στατιστική) καθώς και (γ) τα μαθήματα που σχετίζονται με την τελειοποίηση δεξιοτήτων που αφορούν την εφαρμογή θεωρίας (ανθρωποκινητική, παιδαγωγική διδακτική, μέθοδοι διδασκαλίας, ατομικά και ομαδικά αθλήματα κτλ.). Τα υπόλοιπα μαθήματα χωρίζονται σε τρείς (3) κατηγορίες. Μία κατηγορία μαθημάτων αποτελούν οι Ξένες Γλώσσες και άλλη μια τα αθλήματα επιλογής που μελετώνται κυρίως λόγω της εφαρμογής τους στο επίπεδο της σχολικής εκπαίδευσης. Η τελευταία κατηγορία μαθημάτων αποτελείται από μαθήματα που αναπτύσσουν μεθοδολογικές γνώσεις για εργασία με συγκεκριμένες ομάδες (ατόμων προσχολικής ηλικίας, ηλικιωμένων ατόμων, ατόμων με ειδικές δυνατότητες) και συγκεκριμένες συνθήκες (καλοκαιρινές και χειμερινές δραστηριότητες και φύση, δημιουργικές αθλητικές εκδηλώσεις).
 • Οι μέθοδοι διδασκαλίας και εκμάθησης σχεδιάζονται ώστε να συνδυάζουν τη θεωρία και την πρακτική, συμπεριλαμβανομένων σεμιναρίων, διαλέξεων, εργαστηρίων και υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι σπουδαστές θα αξιολογηθούν μέσω της πρακτικής αξιολόγησης, της εργασίας και των εξετάσεων.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά όλες τις ειδικότητες του καθηγητή φυσικής αγωγής και αθλητισμού και είναι σε θέση να εφαρμόσει γνώσεις σχετικά με τις σωματικές δραστηριότητες στα προγράμματα σπουδών φυσικής αγωγής και Αθλητισμού.
Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College, στο κέντρο της Πάτρας, Μαιζώνος 5, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πατρέων καθώς και σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Οι κυριότερες δυνατότητες απασχόλησης είναι στους ακόλουθους τομείς:Οι κυριότερες δυνατότητες απασχόλησης είναι στους ακόλουθους τομείς:

 • Γυμναστήρια
 • Προπονητές σε αθλητικές ενώσεις
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Ιδιωτικά Αθλητικά Σωματεία
 • Προγράμματα Άσκησης και Υγείας
 • Κατασκηνώσεις κ.α

Τυπική αποδοχή ενός σπουδαστή στο πρόγραμμα γίνεται μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών και την επιτυχή ολοκλήρωση των Αθλητικών δοκιμασιών.

 • Δύο (2) επικυρωμένα αντίγραφα Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή ισοδύναμο του εξωτερικού Ιατρική βεβαίωση υγείας από καρδιολόγο
 • Δύο (2) επικυρωμένα αντίγραφα Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή ισοδύναμο του εξωτερικού Ιατρική βεβαίωση υγείας από καρδιολόγο 
 • Ιατρική βεβαίωση υγείας από δερματολόγο και παθολόγο (για το μάθημα της Κολύμβησης) 
 • Πιστοποίηση αθλητικής εμπειρίας (Φωτ. Αθλ. Δελτίου)
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές του σχολείου ή προπονητές (έντυπο του Κολλεγίου)5. Δύο (2) Πιστοποιητικά Γεννήσεως
 • Έξι (6) φωτογραφίες
 • Δύο (2) επικυρωμένα αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας

Αθλητικές Δοκιμασίες

 • Κολύμβηση 50μ
 • Δρόμος 50μ.
 • Τεστ Φυσικής Κατάστασης