ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Το City Unity College με την υποστήριξη του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης

τη συνεργασία της Αραβικής Ακαδημίας Επιστημών, Τεχνολογίας και Θαλάσσιων Μεταφορών (A.A.S.T.M.T) και του Αραβικού Συνδέσμου (Arab League) των 22 Αραβικών Κρατών ανακοίνωσε το Μάϊο του  2017 την ίδρυση της Ελληνο-Αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας (Hellenic Arab Maritime Academy).

Ελληνο-Αραβική Ναυτική Ακαδημία

Το City Unity College με την υποστήριξη του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης

τη συνεργασία της Αραβικής Ακαδημίας Επιστημών, Τεχνολογίας και Θαλάσσιων Μεταφορών (A.A.S.T.M.T) και του Αραβικού Συνδέσμου (Arab League) των 22 Αραβικών Κρατών ανακοίνωσε το Μάϊο του  2017 την ίδρυση της Ελληνο-Αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας (Hellenic Arab Maritime Academy).

Η Ακαδημία λειτουργεί ως αυτόνομο τμήμα στην υπάρχουσα δομή του City Unity College, ενώ τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα ανήκουν και στις τρεις βαθμίδες της Aνώτατης Ναυτικής και Nαυτιλιακής εκπαίδευσης:

Προπτυχιακά (BSc),  Μεταπτυχιακά (MSc) και  Διδακτορικά (Doctorate).

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική και στα προγράμματα γίνονται δεκτοί  υποψήφιοι από όλον τον κόσμο.

Η Ελληνο-Αραβική Ναυτική Ακαδημία προσφέρει μέσω του City Unity College τετραετή προπτυχιακά προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

  • BSc in Maritime Transport Technology + 2nd Mate COC – Τμήμα Πλοιάρχων
  • BSc in Marine Engineering Technology +3rd Engineer COC – Τμήμα Μηχανικών
  • BSc in Marine Electrical Technology ΕΤΟ COC – Τμήμα Ηλεκτροτεχνιτών

 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές αποκτούν Άδεια Ανθυποπλοιάρχου,3ου Μηχανικού και Ηλεκτροτεχνίτη αντίστοιχα.

Οι Ανθυποπλοίαρχοι και οι 3οι Μηχανικοί μπορούν να αναβαθμίσουν τα πτυχία τους έως το ανώτερο επίπεδο στην ιεραρχία των εμπορικών πλοίων, μέχρι δηλαδή να γίνουν Πλοίαρχοι και Πρώτοι Μηχανικοί αντίστοιχα.

Εκτός από τα προπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται διετή Μεταπτυχιακά προγράμματα σε:

  • MSc in Ship Operation & Marine Safety
  • MSc in Hydrographic Surveying

 Η θεωρητική εκπαίδευση ενισχύεται με πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται σε σύγχρονους προσομοιωτές γέφυρας (Bridge Simulator) και σε πιστοποιημένα Μηχανουργεία.

Το εκπαιδευτικό πλοίο AIDA IV, παρέχει σε δόκιμους Πλοιάρχους και Μηχανικούς «Guided Sea Training» σε πραγματικούς χρόνους. Είναι επανδρωμένο με Αξιωματικούς Γέφυρας, Μηχανοστασίου, κατώτερο πλήρωμα και με Καθηγητές της Αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας.Οι δόκιμοι αποκτούν εν πλω,θεωρητική και πρακτική γνώση στη ναυτική τεχνολογία, μηχανολογία, ηλεκτρική μηχανολογία, πλοήγηση, ασφάλεια, διαχείριση φορτίου, διοίκηση και διαχείριση.

Διαπιστεύσεις & Διεθνείς Πιστοποιήσεις

Κοινή χρήση με

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ