Ελληνο-Αραβική Ναυτική Ακαδημία

Το City Unity College με την υποστήριξη του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης

τη συνεργασία της Αραβικής Ακαδημίας Επιστημών, Τεχνολογίας και Θαλάσσιων Μεταφορών (A.A.S.T.M.T) και του Αραβικού Συνδέσμου (Arab League) των 22 Αραβικών Κρατών ανακοίνωσε το Μάϊο του  2017 την ίδρυση της Ελληνο-Αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας (Hellenic Arab Maritime Academy).

Ελληνο-Αραβική Ναυτική Ακαδημία

Το City Unity College με την υποστήριξη του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης

τη συνεργασία της Αραβικής Ακαδημίας Επιστημών, Τεχνολογίας και Θαλάσσιων Μεταφορών (A.A.S.T.M.T) και του Αραβικού Συνδέσμου (Arab League) των 22 Αραβικών Κρατών ανακοίνωσε το Μάϊο του  2017 την ίδρυση της Ελληνο-Αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας (Hellenic Arab Maritime Academy).

Η Ακαδημία λειτουργεί ως αυτόνομο τμήμα στην υπάρχουσα δομή του City Unity College, ενώ τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα ανήκουν και στις τρεις βαθμίδες της Aνώτατης Ναυτικής και Nαυτιλιακής εκπαίδευσης:

Προπτυχιακά (BSc),  Μεταπτυχιακά (MSc) και  Διδακτορικά (Doctorate).

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική και στα προγράμματα γίνονται δεκτοί  υποψήφιοι από όλον τον κόσμο.

Η Ελληνο-Αραβική Ναυτική Ακαδημία προσφέρει μέσω του City Unity College τετραετή προπτυχιακά προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

  • BSc in Maritime Transport Technology + 2nd Mate COC – Τμήμα Πλοιάρχων
  • BSc in Marine Engineering Technology +3rd Engineer COC – Τμήμα Μηχανικών
  • BSc in Marine Electrical Technology ΕΤΟ COC – Τμήμα Ηλεκτροτεχνιτών

 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές αποκτούν Άδεια Ανθυποπλοιάρχου,3ου Μηχανικού και Ηλεκτροτεχνίτη αντίστοιχα.

Οι Ανθυποπλοίαρχοι και οι 3οι Μηχανικοί μπορούν να αναβαθμίσουν τα πτυχία τους έως το ανώτερο επίπεδο στην ιεραρχία των εμπορικών πλοίων, μέχρι δηλαδή να γίνουν Πλοίαρχοι και Πρώτοι Μηχανικοί αντίστοιχα.

Εκτός από τα προπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται διετή Μεταπτυχιακά προγράμματα σε:

  • MSc in Ship Operation & Marine Safety
  • MSc in Hydrographic Surveying

 Η θεωρητική εκπαίδευση ενισχύεται με πρακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται σε σύγχρονους προσομοιωτές γέφυρας (Bridge Simulator) και σε πιστοποιημένα Μηχανουργεία.

Το εκπαιδευτικό πλοίο AIDA IV, παρέχει σε δόκιμους Πλοιάρχους και Μηχανικούς «Guided Sea Training» σε πραγματικούς χρόνους. Είναι επανδρωμένο με Αξιωματικούς Γέφυρας, Μηχανοστασίου, κατώτερο πλήρωμα και με Καθηγητές της Αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας.Οι δόκιμοι αποκτούν εν πλω,θεωρητική και πρακτική γνώση στη ναυτική τεχνολογία, μηχανολογία, ηλεκτρική μηχανολογία, πλοήγηση, ασφάλεια, διαχείριση φορτίου, διοίκηση και διαχείριση.

Διαπιστεύσεις & Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Κοινή χρήση με

Blue Career Center

The Blue Career Center at the Hellenic Arab Maritime Academy is dedicated to help deck / engine cadets and maritime alumni by offering an array of services and resources to aid in all facets of career planning and recruiting.

The Blue Career Center (BCC) seeks to bridge students and graduates from their roles as maritime academic learners to their roles as productive graduates with fulfilling shipping industry careers. We put our academic motto, Learn-Do-Learn, into practice by focusing on shipping and offshore career development.

Experienced Staff is available to assist candidates in Resume Building, Interview Skills and ensure their continued development through Career Development Workshops.

The ΒCC, aims through partnerships with Shipping Companies and Career Services, to ensure that all students and graduates of the Academy are provided with the opportunity to experience a brilliant career in the field of shipping.