Ε.Η.Ε Εuropa Hochschule EurAka CH

Το E.H.E. ιδιωτικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EurAka, είναι ένα από τα πιο αξιόλογα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Ελβετίας. Τα Ελβετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατέχουν υψηλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Το E.H.E. EurAka έχει δύο εγκαταστάσεις, μία στην Ελβετία και μία στη Γερμανία. Και τα δύο campuses πλαισιώνονται από διάφορα εξειδικευμένα κέντρα σπουδών, τα οποία λειτουργούν ως ερευνητικά ,για ειδικά πεδία γνώσεων. 

Το E.H.E. EurAka επιλέγει με αυστηρά κριτήρια τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και Κολλέγια στην Αφρική, Ασία και Ευρώπη για να διασφαλίσει ότι η Ελβετική Ανώτατη Εκπαίδευση είναι προσβάσιμη και προσιτή για τους πολλούς ενδιαφερόμενους φοιτητές, γιατί η μόρφωση δεν έχει σύνορα.

Το E.H.E. EurAka παρέχει επίσημα αναγνωρισμένους Ελβετικούς πτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών.

  • Πιστοποίηση και Αναγνώριση

    Είναι ο επίσημος συνεργάτης του QS Zurich AG (Ελβετική Υπηρεσία Πιστοποίησης) για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικής εξάσκησης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δημόσια Διοίκηση, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Μονάδες).

  • Είναι ο επίσημος συνεργάτης του Deuzert, ιδρυτικού μέλους του IFCES, με ISO 29990 στην εκπαίδευση, όσον αφορά τη διαχείριση εκπαιδευτικής ποιότητας για την ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Έρευνα – Επιστήμες- Καινοτομία

Στο τομέα της έρευνας το E.H.E. EurAka συνεργάζεται επίσης με αναγνωρισμένου κύρους Ινστιτούτα άλλων Πανεπιστημίων όπως το Erlaugeu στη Γερμανία.

Το E.H.E. EurAka συμμετέχει επίσης στο επίσημο Γερμανικό project “Industry 4.0” και έχει τη δική του βιομηχανική εταιρεία, την DBIC International.

Οι έρευνες της DBIC συχνά διενεργούνται σε συνεργασία με τη GAME (το Global Alliance for Management Education), η οποία εκπροσωπεί την Παγκόσμια Ενωση 35 Ινστιτούτων και Πανεπιστημίων στις πέντε Ηπείρους.

Διεθνή προνόμια για τους σπουδαστές

Κοινή χρήση με