Ναυτική Ακαδημία (Μάλτα)

που παρέχει πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από την Transport Malta και την Αραβική Ναυτική Ακαδημία (ΑΑSTMT) της Αιγύπτου.

Maritime MT

Maritime MT – εμπορική ονομασία του Ναυτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου MMRTC (ίδρυση 2010), για την διαρκή εκπαίδευση Στελεχών και Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού. Παρέχει θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, έρευνα και υποστήριξη επαγγελματικής εξέλιξης.

www.maritimemt.edu.mt

Transport Malta

TRANSPORT MALTA – Υπουργείο Μεταφορών (Χερσαίων και Θαλάσσιων) της Μάλτας.

www.transport.gov.mt

Scottish Qualification Authority (SQA)

The National accreditation and awarding body for Scotland Scottish Qualification Authority (SQA)

www.sqa.org.uk

Maritime MT

Maritime MT – εμπορική ονομασία του Ναυτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου MMRTC (ίδρυση 2010), για την διαρκή εκπαίδευση Στελεχών και Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού. Παρέχει θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, έρευνα και υποστήριξη επαγγελματικής εξέλιξης.

www.maritimemt.edu.mt

Transport Malta

TRANSPORT MALTA – Υπουργείο Μεταφορών (Χερσαίων και Θαλάσσιων) της Μάλτας.

www.transport.gov.mt

Scottish Qualification Authority (SQA)

The National accreditation and awarding body for Scotland Scottish Qualification Authority (SQA)

www.sqa.org.uk

Maritime MT

Maritime MT – εμπορική ονομασία του Ναυτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου MMRTC (ίδρυση 2010), για την διαρκή εκπαίδευση Στελεχών και Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού. Παρέχει θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, έρευνα και υποστήριξη επαγγελματικής εξέλιξης.

www.maritimemt.edu.mt

Transport Malta

TRANSPORT MALTA – Υπουργείο Μεταφορών (Χερσαίων και Θαλάσσιων) της Μάλτας.

www.transport.gov.mt

Scottish Qualification Authority (SQA)

The National accreditation and awarding body for Scotland Scottish Qualification Authority (SQA)

www.sqa.org.uk

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΑΛΤΑ)

Κοινή χρήση με

Ελληνο-Αραβική Ναυτική Ακαδημία

Το City Unity College με την υποστήριξη του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης

τη συνεργασία της Αραβικής Ακαδημίας Επιστημών, Τεχνολογίας και Θαλάσσιων Μεταφορών (A.A.S.T.M.T) και του Αραβικού Συνδέσμου (Arab League) των 22 Αραβικών Κρατών ανακοίνωσε το Μάϊο του  2017 την ίδρυση της Ελληνο-Αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας (Hellenic Arab Maritime Academy).

Ελληνο-Αραβική Ναυτική Ακαδημία

Το City Unity College με την υποστήριξη του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης

τη συνεργασία της Αραβικής Ακαδημίας Επιστημών, Τεχνολογίας και Θαλάσσιων Μεταφορών (A.A.S.T.M.T) και του Αραβικού Συνδέσμου (Arab League) των 22 Αραβικών Κρατών ανακοίνωσε το Μάϊο του  2017 την ίδρυση της Ελληνο-Αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας (Hellenic Arab Maritime Academy).