News

CUC-HAMA: Δυναμική συμμετοχή στο «1st Maritime Educational Forum»

Η τεράστια σημασία της ναυτικής εκπαίδευσης στην ελληνική και την παγκόσμια οικονομία και οι ευκαιρίες απασχόλησης που παρουσιάζονται στη νέα γενιά μέσω ενός εκπαιδευτικού συστήματος υψηλών προδιαγραφών συζητήθηκαν στο 1st Maritime Educational Forum που διοργάνωσε το Institute of Maritime and Economic Strategy (IMES), την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου, στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, με θέμα «Shipping, a Sea of Opportunities for the Young».

Η παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Φώτη Κουβέλη δίπλα σε δεκάδες πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων, σημαντικές προσωπικότητες του ναυτιλιακού εκπαιδευτικού τομέα και διακεκριμένους επαγγελματίες σε διάφορους τομείς της ναυτιλίας, κατέδειξε ότι η ναυτιλιακή εκπαίδευση είναι προτεραιότητα για την κορυφαία στον κόσμο ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.

Ο υπουργός Ναυτιλίας συνόψισε αυτό το συναίσθημα λέγοντας ότι «Η ναυτιλία είναι ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και πρέπει να της δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, όπως και στις προοπτικές που ανοίγονται στον τομέα της ναυτιλίας. Προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των πληρωμάτων μας, καθώς οι ναυτιλιακές τεχνολογίες εκσυγχρονίζονται και οι κανονισμοί για ασφάλεια στη θάλασσα συνεχώς εξελίσσονται. Μια ακόμη σημαντική προϋπόθεση είναι η παροχή σύγχρονων γνώσεων σε όλους τους τομείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας.»

«Η ναυτιλία αποτελεί διέξοδο για τους νέους κατά τη διάρκεια της κρίσης;» Το θέμα της πρώτης συνεδρίασης αποτέλεσε επίσης το καίριο ερώτημα χιλιάδων νέων, οι οποίοι, μέσω των σπουδών τους στις ναυτικές ακαδημίες, αναζητούν τους ανοιχτούς νέους ορίζοντες στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

 Το City Unity College, το οποίο μέσω της Ελληνο-Αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας (HAMA) προσφέρει τη δυνατότητα στους νέους να αποκτήσουν ναυτική εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου, συμμετείχε στο φόρουμ ως πλατινένιος χορηγός.

Ο κ. Χάρης Γερονικόλας, Πρόεδρος του Arab-Hellenic Chamber of Commerce & Development και Πρόεδρος του City Unity Educational Group, μετά την πρώτη συνεδρίαση παρουσίασε τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα της HAMA και τις λαμπρές προοπτικές που ανοίγει η ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια παρουσίασε τον Dr. Mohamed Dawood, αντιπρόεδρο της Arab Academy for Science Technology & Maritime Transport (AASTMT), ο οποίος μίλησε για τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, τις κορυφαίες εγκαταστάσεις, το άριστο προσωπικό, καθώς και για την επαγγελματική αναγνώριση και τις διεθνείς διαπιστεύσεις της AASTMT κατά τη διάρκεια των 45 χρόνων της λειτουργίας της. Ακολούθησε η ομιλία του επίτιμου ομιλητή της εκδήλωσης, Dr. Ahmed Youssef, Director of International Forum for Maritime Transport – AASTMT, ο οποίος παρουσίασε το θέμα «Maritime Human Element”.  H AASTMΤ, η δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη ναυτική ακαδημία, διατηρεί συνεχή και σταθερή ακαδημαϊκή συνεργασία με την HAMA.

Ένα άλλο θέμα του φόρουμ, “Career in international shipping”, παρουσιάστηκε από εκπροσώπους των ναυτιλιακών εταιρειών, ενώ η εκπαίδευση σε ειδικά μαθήματα αποτέλεσε σημαντικό μέρος της συζήτησης για το μέλλον της ναυτιλίας και την εξειδικευμένη γνώση που χρειάζονται οι σπουδαστές και οι επαγγελματίες του ναυτιλιακού τομέα.

Μετά το πέρας του συνεδρίου, η Ελληνο Αραβική Ναυτική Ακαδημία παρέθεσε cocktail party σε όλους τους συμμετέχοντες και χορηγούς του φόρουμ, στο ξενοδοχείο Athenian Riviera Hotel, στη Βουλιαγμένη.

[English context]

CUC and ΗΑΜΑ at the 1st Maritime Educational Forum: A strong academic presence and dynamic participation as platinum sponsor

The enormous importance of maritime education in Greek and World economy and the job opportunities presented to a young generation through a top-quality educational institution were discussed at the 1st Maritime Educational Forum, organized by the Institute of Maritime and Economic Studies (IMES) on Thursday, September 13, at the War Museum in Athens, with its subject «Shipping, a Sea of Opportunities for the Young».

The presence of the Shipping minister, Mr. Fotis Kouvelis, along with dozens of well-known ship owners and ship managers, plus hundreds of influential personalities from the maritime educational sector, and distinguished professionals in various fields of shipping was evidence of the significance maritime education has for the Greek shipping community.

The Shipping minister summed up this sentiment, saying “Shipping is one of the most important comparative advantages of our country and we have to pay particular attention to this and to the prospects opened in this sector. Prerequisites for achieving this goal is the constant updating and training of our crews, as shipping technologies and maritime safety are constantly evolving. One more, is providing up-to-date knowledge in all sectors of the shipping industry.”

«Is shipping an outlet for young people during the crisis?» The subject of the first session is also the burning question of thousands of young people who, through their studies at maritime academies, seek the open new horizons in their professional career.

City Unity College, which through the Hellenic-Arab Maritime Academy (HAMA) offers the opportunity to young people to study a wide range of maritime subjects, couldn’t be missing from such a great gathering of minds as it participated in the forum as a platinum sponsor.

The President of City Unity College and the Arab-Hellenic Chamber for Co-operation & Development, Mr. Haris Geronikolas, immediately after the first session made a presentation of HAMA’s educational achievements and the bright prospects of the maritime academy in Greece, and then introduced the Arab Academy for Science Technology & Maritime Transport (AASTMT)’s vice president Dr. Mohamed Dawood, who spoke on the academic achievements, the top-notch facilities and staff, as well about the professional recognition and accreditations of AASTMT during its 45 years of operation, followed by the keynote speaker of the event, Dr. Captain Ahmed Youssef, Director of International Forum for Maritime Transport, Arab Academy for Science Technology & Maritime Transport, who presented his speech on the «Maritime Human Element”. AASTMT, the world’s second ranked maritime academy, maintains a continuous and consistent academic cooperation with HAMA.

Another topic, “Career in international shipping” was presented by shipping company representatives, while special training was an important part of discussion on the future of shipping and the specialized knowledge that students and professionals need in the maritime sector.

At the end of the Forum, the Hellenic-Arab Maritime Academy offered a cocktail party at the Athenian Riviera Hotel, in Vouliagmeni, to all attendees and sponsors of the event.