Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών

Δείτε τα διδακτορικά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από το City Unity College

 Ελληνοαραβική Ναυτική Ακαδημία
 Τμήμα Πληροφορικής
 Τμήμα Νομικής
 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 Τμήμα Ψυχολογίας
 Τμήμα Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών
 Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
 Τμήμα Θεολογίας
 Πιστοποιημένα Διπλώματα Σπουδών

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ