BA (Hons) in Accounting

Το City Unity College σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στους τομείς της Λογιστικής.

Το City Unity College σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα της Λογιστικής.

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι να αναπτύξουν οι φοιτητές βασικές γνώσεις, κατανόηση και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ξεκινήσουν την καριέρα ως λογιστές και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι. Παράλληλα το πρόγραμμα σπουδών παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για τους σπουδαστές να συνεχίσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών και επαγγελματικών τίτλων. Οι φοιτητές διδάσκονται τόσο το Αγγλικό όσο και το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο αφού σε αρκετές περιπτώσεις τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτουν τόσο τις διεθνείς πρακτικές όσο και τις τοπικές ανάγκες.

Γιατί να επιλέξετε το πρόγραμμα

 • Ο κλάδος της Λογιστικής είναι ένας δυναμικά εξελισσόμενος κλάδος
 • Αποτελεί προϊόν μεγάλης ζήτησης στις ανταγωνιστικές διεθνείς αγορές εργασίας: E.Ε., Η.Π.Α., Η.A.E., κλπ. Πολλοί φοιτητές εργάζονται ήδη στο εξωτερικό.
 • Συνδυάζονται πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις οι οποίες βοηθούν στην κατανόηση των σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων
 • Οι Καθηγητές προέρχονται από τον κλάδο των χρηματοοικονομικών και πολλοί κατέχουν επαγγελματικούς τίτλους πιστοποίησης (ACCA, CIA, κλπ).
 • Η ύλη του Προγράμματος καλύπτει εν μέρει την ύλη των παραπάνω διεθνών πιστοποιήσεων
Γιατί να επιλέξετε το Cardiff Metropolitan University
 • Βαθμολογημένο ως Silver στο Teaching Excellence Framework Rating (HEFCE 2017)
 • Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται συνεχώς στις κορυφαίες λίστες αξιολόγησης Βρετανικών Πανεπιστημίων (The Times Good University Guide, The Sunday Times University Guide, The Guardian University Guide, The Independent Complete University Guide)
 • Το Πανεπιστήμιο έχει κορυφαία επίδοση για την υποστήριξη ξένων φοιτητών τα τελευταία 6 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο (ISB 2010-2015)
 • Το CMET είναι το Πανεπιστήμιο με την μεγαλύτερη βελτίωση στη φοιτητική εμπειρία (Times Higher Education Awards 2014)
 • Το 2015 το CMET βρέθηκε στην 3η θέση των πιο ανεπτυγμένων Πανεπιστημίων στο Ηνωμένο Βασίλειο (Complete University Guide, 2015)
 • Το 95% των αποφοίτων εξασφαλίζουν εργασία ή συνεχίζουν περαιτέρω σπουδές εντός έξι μηνών από την αποφοίτηση (DLHE 2016)
Γιατί να σπουδάσετε στο City Unity College
 • Συνεργασία με βρετανικά πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας – από υψηλά βαθμονομημένα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου (CMET)
 • Η διδασκαλία των προγραμμάτων γίνεται στα αγγλικά.
 • Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές που δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό χώρο που έχουν πολύ καλή και άμεση σχέση με την αγορά
 • Ανταγωνιστικά δίδακτρα / με καλή σχέση ποιότητας-τιμής.
 • Τα μαθήματα είναι ένας συνδυασμός θεωρητικών και πρακτικών σπουδών / πρακτική διδασκαλία, με τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά
 • Πολυπολιτισμικό περιβάλλον που δίνει την ευκαιρία στους μαθητές για μια διεθνή δικτύωση
 • Το Κολέγιο διοργανώνει εργαστήρια και σεμινάρια με προσκεκλημένους ομιλητές από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, προσφέροντας σπουδαία κίνητρα στους φοιτητές
 • Το CUC Business Club είναι ένα δυναμικός φορέας αποφοίτων, όπου οι πτυχιούχοι αναπτύσσουν αμοιβαίες διαπροσωπικές σχέσεις και επαγγελματική δικτύωση
 • Διεπιστημονικές συνέργειες με τα άλλα τμήματα (Ψυχολογία, Πληροφορική) σε διάφορα έργα και έρευνες
 • Στενή συνεργασία μεταξύ CMET και CUC μέσα από μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης.
 • Εξαιρετική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτών και φοιτητών μέσω ενός Intranet, το οποίο παρέχει εγκαίρως όλο το εκπαιδευτικό υλικό, ώστε οι μαθητές να μπορούν να προγραμματίσουν το χρόνο μελέτης τους.
 • Ψυχολογική υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς του τμήματος Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχολογίας, προς τους φοιτητές σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
Διάρκεια & Μέθοδοι Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα προσφέρεται ως πλήρης ή μερική φοίτηση με διάρκεια 3 και 5 χρόνια αντίστοιχα. Σε κάθε επίπεδο πτυχίου, οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία 120 πιστωτικές μονάδες. Στον 1ο χρόνο (Level 4), οι φοιτητές λαμβάνουν ευρεία γνώση των θεμελιωδών εννοιών και μεθόδων λογιστικής, χρηματοοικονομικών και άλλων θεμάτων στα οποία οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν θεμελιώδεις γνώσεις και δεξιότητες. Αντίστοιχα στον 20 και 30 χρόνο φοίτησης (Level 5,6) το περιεχόμενο των σπουδών έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε οι φοιτητές να αναπτύξουν τη γνώση αυτών των εννοιών και των μεθόδων σε πιο προχωρημένο επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα:

1ος Έτος (Level 4): Στόχος του Προγράμματος τη δεδομένη στιγμή είναι να επιτρέψει στους μαθητές να αποκτήσουν μια βασική γνώση και κατανόηση της κύριας, τρέχουσας τεχνικής ορολογίας και των πρακτικών της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών. Βασικές δεξιότητες περιλαμβάνουν την κατανόηση βασικών αρχών λογιστικής με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων μαθηματικών, στατιστικής καθώς και την εμπειρία που θα αποκομίσουν μέσα από τη συνεργασία σε ομάδες και την ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικής παρουσίασης. Τέλος στον 1ο χρόνο σπουδών τους, οι φοιτητές θα κατανοήσουν το ρόλο της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών στο ευρύτερο διεθνές πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

2ο Έτος (Level 5): Στόχος του 2ου έτους είναι ο φοιτητής να αποκτήσει περισσότερες αναλυτικές δεξιότητες και να είναι σε θέση να αναλύει με περισσότερη ευκολία διάφορες χρηματοοικονομικές και λογιστικές πληροφορίες για την δημιουργία και ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δεικτών κ.α.

3ο Έτος (Level 6): Οι περιοχές μελέτης (φορολογία, ελεγκτική, κ.α.) αφορούν την τεχνική επάρκεια του φοιτητή, ο οποίος αναμένεται να επιδείξει μεγαλύτερες δεξιότητες ανάλυσης και σύνθεσης, καθώς και τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί κριτική και αναλυτική σκέψη, ανάλογα με την περίπτωση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο φοιτητής λαμβάνει τον τίτλο του BA (Hons) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, κατευθείαν από το Cardiff Metropolitan University.

Το πρόγραμμα δεν προσφέρεται ως εξ αποστάσεως και απαιτείται φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να οργανώσουν πρόσθετες συναντήσεις (φυσικά ή ηλεκτρονικά) με τους διδάσκοντες σε ώρες γραφείου ή μέσω email κλπ. Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να συμμετέχουν σε υποχρεωτικές εξετάσεις και εργασίες ανάλογα με την περιγραφή του μαθήματος.

Μαθήματα

'Ετος 1° :

 • Financial Accounting
 • Business in Global Context
 • Business Applications
 • Global Financial Services
 • Management Accounting
 • Digital Accounting
 • Quantitative Methods for Accountants

 

'Ετος 2° :

 • Corporate and Business Law
 • Financial Management
 • Financial Reporting
 • Taxation
 • Audit and Assurance
 • Performance Management

 

'Ετος 3° :

 • Strategic Management
 • Advanced Financial Management
 • Advanced Financial Reporting
 • Advanced Taxation
 • Audit and Corporate Governance
 • Advanced Performance Management
Μέθοδοι διδασκαλίας

Οι φοιτητές μπορούν να σχεδιάσουν με τη βοήθεια των Καθηγητών τους τον τρόπο μελέτης τους. Παράλληλα, η δομή μαθημάτων και οι διάφορες μέθοδοι διδασκαλίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίξουν την διαδικασία αυτή. Η μικροδιδασκαλία ενθαρρύνεται μέσω της χρήσης συγκεκριμένων διεθνών πρακτικών όπως οι μελέτες περίπτωσης, ενώ η πρακτική εξάσκηση συμπληρώνεται με τη χρήση των κατάλληλων υλικών, βίντεο, λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ.

Το διδακτικό υλικό διαχέεται μέσα από ένα μείγμα διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων.

Διαλέξεις: Οι διαλέξεις αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής της διδασκαλίας για το πρόγραμμα καθώς και ένα αποτελεσματικό τρόπο παροχής του εκπαιδευτικού υλικού, με διαδραστικό, αμφίδρομο τρόπο.

Εκπαιδευτικές συναντήσεις: Οι εκπαιδευτικές αυτές συναντήσεις έχουν σαν σκοπό να καλυφθούν θέματα τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν εντός εκπαιδευτικού ωραρίου και παρέχονται ενισχυτικά ώστε οι φοιτητές να λύσουν οποιαδήποτε απορία τους.

Οι συναντήσεις αυτές μπορούν να έχουν το χαρακτήρα:

 • Επίλυσης πρακτικών προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τη διδακτέα ύλη
 • Επίλυση αποριών
 • Σεμινάρια

Τα σεμινάρια μπορούν να αφορούν συναντήσεις ενός φοιτητή ή ομάδας φοιτητών με τους Καθηγητές τους προκειμένου να παρουσιαστεί ένα project ή μια εργασία στα πλαίσια ενός μαθήματος και που μπορούν να το παρακολουθήσουν και άλλοι φοιτητές από διαφορετικά έτη. Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται προκειμένου η διάχυση γνώσης να είναι ανοιχτή για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από το χρόνο φοίτησης τους, ενισχύοντας έτσι την μαθητοκεντρική προσέγγιση στην οποία το ακαδημαϊκό προσωπικό του City Unity College δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα..

Εργαστήρια: Τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται ευρέως σε μια σειρά ενοτήτων σε όλο το πρόγραμμα. Σε αυτές τις τάξεις οι μαθητές είναι σε θέση να εξασκηθούν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού. Τα εργαστήρια αποτελούν τη μετάβαση από τη θεωρία στην πρακτική.

Μελέτες περίπτωσης: Οι μελέτες περίπτωσης αποτελούν μια θεμελιώδη στρατηγική διδασκαλίας και εκμάθησης, καθώς και ένα εργαλείο αξιολόγησης, όπου οι φοιτητές παρουσιάζουν και αναπτύσσουν πραγματικά ή προσομοιωμένα σύνθετα προβλήματα, τα οποία υποχρεούνται να αναλύσουν λεπτομερώς και στη συνέχεια να συνθέσουν τη δική τους λύση γραπτώς ή προφορικώς.

Διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές: Κατά καιρούς προσκαλούνται άνθρωποι της αγοράς και των επιχειρήσεων προκειμένου οι φοιτητές να ενημερωθούν για τα τρέχοντα θέματα που άπτονται των σπουδών τους, αλλά και να αποκτήσουν μια πιο πρακτική προσέγγιση και διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Χώρος διεξαγωγής μαθημάτων

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Μετά το Κολέγιο

Σύμφωνα με το νόμο 4393/12 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας.

Με την αποφοίτηση τους οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και να λάβουν μέρος στις διεθνείς πιστοποιήσεις της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών (ACCA, CFA, CIA κλπ). Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως στελέχη σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, τράπεζες, οικονομικές υπηρεσίες μεγάλων εταιριών ή ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι σε εταιρίες συμβούλων κλπ. Η ζήτηση για τέτοια στελέχη σε συνδυασμό με ένα μεταπτυχιακό ή επαγγελματικό τίτλο είναι μεγάλη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Προϋποθέσεις και Διαδικασίες Εγγραφής

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις για τα προπτυχιακά προγράμματα:

 • Να κατέχουν απολυτήριο λυκείου (ή ισοδύναμο) με βαθμό τουλάχιστον 60% του ανώτερου βαθμού του σχολείου
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα απαιτηθεί συνέντευξη ή προπαρασκευαστικά μαθήματα ή εισαγωγικές εξετάσεις ή διαπίστευση προηγούμενης μάθησης σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο προγράμματος.
 • Να τηρούν τις προϋποθέσεις για επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα, που έχουν ως εξής:
  • Αποφοίτηση από λύκειο σε αγγλόφωνη χώρα όπου η γλώσσα διδασκαλίας ήταν τα Αγγλικά
  • Το IELTS (International English Language Testing System) 5.5 (Β2 Level)
  • Ενα ηλεκτρονικό/διαδικτυακό τεστ που θα οργανωθεί από το Τμήμα Εγγραφών

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;

Testimonials Φοιτητών

 • Testimonial
  Christos Gkertsos, MBA

  Το City Unity College αποτελεί για μένα μια εξαιρετική εμπειρία και σημείο αναφοράς αλλαγής της επαγγελματικής μου καριέρας. Μου έδωσε την ευκαιρία μέσω του προγράμματος MBA Cardiff Metropolitan University να έρθω σε επαφή με αξιόλογους καθηγητές του αντικειμένου και να γνωρίσω ανθρώπους από διάφορους κλάδους της αγοράς εργασίας από διαφορετικές εθνικότητες, ανταλλάσσοντας παράλληλα πολύτιμες εμπειρίες, γνώσεις και απόψεις στο κομμάτι των επιχειρήσεων σε ένα πολύ ευχάριστο και μοντέρνο περιβάλλον εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας. Το πολύ φιλικό και εξυπηρετικό προσωπικό του City Unity College σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης και τις μοντέρνες εγκαταστάσεις, καθιστά το Κολέγιο ως έναν εκπαιδευτικό φορέα που πληρεί υψηλά standards και δίνει έναν αέρα εξωτερικού σε όλους τους φοιτητές.

 • Testimonial
  Παρασκευή Κυριαζοπούλου, MBA

  Το City Unity College υπήρξε μια μεγάλη θαυμάσια εμπειρία για εμένα καθώς μου έδωσε την ευκαιρία να φοιτήσω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμά του (MBA) με κύριο στόχο την ανάπτυξη της γνώσης και σε νέους ορίζοντες. Μετά από μερικά χρόνια σπουδών σε δημόσιο πανεπιστήμιο βρέθηκα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον εντελώς διαφορετικό και φυσικά πιο σύγχρονο και πιο οργανωμένο, που μου έδωσε τις απαραίτητες δεξιότητες για τη μελλοντική μου καριέρα. Έζησα όμορφες στιγμές με τους συμφοιτητές μου, γνώρισα άτομα διαφορετικής κουλτούρας, εντυπωσιάστηκα από τη σχέση φοιτητών - καθηγητών και πιστεύω πως ήταν ένα θαυμάσιο μείγμα μάθησης και ευχάριστου χρόνου. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ευχαρίστησή μου τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο διοικητικό προσωπικό για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του.

 • Testimonial
  Πρέκα Ειρήνη, MBA

  Προερχόμενη από το ΕΚΠΑ (Μαθηματικός) αποφάσισα να συνεχίσω τις σπουδές μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στα Χρηματοοικονομικά. Κατόπιν έρευνας οδηγήθηκα στο City Unity. Το αντικείμενο των σπουδών είναι για εμένα κάτι το καινούργιο. Τόσο το επίπεδο των μαθημάτων, όσο και των ίδιων των συμφοιτητών μου είναι αρκετά υψηλό. Αυτό αποτέλεσε μια πρόκληση για μένα και με έκανε να προσπαθήσω περισσότερο για το καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί φιλοδοξία μου ήταν πάντα η απόκτηση νέων γνώσεων. Η επαφή τόσο με το διδακτικό, όσο και με το διοικητικό προσωπικό και η ανταπόκρισή τους στα προβλήματά μας είναι πάντοτε άμεση.Θέλω να ευχαριστήσω το City Unity για τη μοναδική εμπειρία γνώσεων που μου πρoσφέρει αλλά και τους φίλους που απέκτησα,συμπεριλαμβανομένων των καθηγητών,του διοικητικού προσωπικού και φυσικά των συμφοιτητών μου.

 • Testimonial
  Eka Avaliani, MBA

  H εμπειρία που κέρδισα στο Κολέγιο είναι αξέχαστη. 'Οταν αποφάσισα να κάνω ΜΒΑ ήξερα πολύ καλά ότι έπρεπε να πιέσω τον εαυτό μου. Δεν ήταν εύκολο, το ομολογώ. Οι διαλέξεις όμως ήταν ευχάριστες και αυτό έκανε τα πράγματα πιο εύκολα για μένα.

 • Testimonial
  Πάλλης Σιναπλίδης Γεώργιος, BA Business Management

  "Ονομάζομαι Γεώργιος Πάλλης Σιναπλίδης και είμαι φοιτητής του BA Business Management του Cardiff Metropolitan University. Βρίσκομαι στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών μου οπότε έχω την δυνατότητα να κάνω έναν απολογισμό των σπουδών μου και του κολλεγίου City Unity. Αρχικά, οι καθηγητές έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου τους και οχι μόνο. Φυσικά, ο τρόπος διδασκαλίας διαφέρει από καθηγητή σε καθηγητή αλλά όλοι είναι αποτελεσματικοί ώστε να μάθει ο φοιτητής και να κατανοήσει το μάθημα. Επιπλέον, όλοι οι καθηγητές είναι δίπλα στον φοιτητή είτε αυτός χρειαστεί κάποια εκπαιδευτική βοήθεια είτε κάποια συμβουλή σχετικά με το επαγγελματικό του μέλλον και προσανατολισμό. Τέλος, όλοι στο κτήριο από το Student Support μέχρι το λογιστήριο είναι διαθέσιμοι να σε βοηθήσουν για οποιοδήποτε θέμα."

 • Testimonial
  Ani Avsajanashvili , BA Business Management

  "Βρίσκομαι στο City Unity College εδώ και μερικούς μήνες και ομολογώ ότι είναι ένα πολύ οργανωμένο Κολέγιο, οι καθηγητές και το προσωπικό του οποίου είναι επαγγελματίες. Το CityU είναι το τελευταίο στάδιο για να ξεκινήσω την επαγγελματική μου καριέρα."

 • Testimonial
  Luka Bichikashvili, BA Business Management

  Από τις πρώτες μέρες έχω καταλάβει ότι το CityU είναι μια οικογένεια. 'Ολοι προσπαθούν να σε βοηθήσουν αν χρειαστείς οτιδήποτε, όλοι είναι φιλικοί και επαγγελματίες. Επιπλέον, οι καθηγητές κάνουν τα πάντα ώστε οι διαλέξεις τους να είναι κατανοητές για τους φοιτητές.

 • Testimonial
  Lika Dididze, BA Business Management

  Ήταν το όνειρό μου να σπουδάσω και το πραγματοποιώ αυτή τη στιγμή στο City Unity College. Είμαι άνθρωπος που δεν τα παρατά ποτέ και αυτό με βοήθησε ώστε να πάρω την απόφαση να συνδυάσω τις σπουδές με την εργασία μου. Φέτος, είμαι στο 2ο έτος του Bachelor της διοίκησης επιχειρήσεων και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για αυτό.

 • Testimonial
  Εμμανουήλ Σπύρος, MBA

  "After much thought and research on how best to advance my knowledge and expertise, I started my MBA with City University of Seattle. In retrospect, I believe that this was one of the best decisions I have made so far in my professional career. Throughout the 2-year duration of my MBA, I came to know professors, teachers, support staff and fellow students very well. The sense of generosity and assistance among all made my experience very rewarding. Throughout all the classes, tutorials and lectures all professors were very professional and helped put across all subjects taught in quite an understandable way and answered all questions I had with concise and helpful methods. The online subjects offered were very easy to undertake, mainly due to the materials provided which I found were very detailed, constructive and easy to use for all assignments that were needed for said courses. Upon the completion of my HR major, I feel that my goal was met, I reached a higher level of personal development and achievement and it gave me a different aspect of HR in my professional endeavors."

 • Testimonial
  Σάββαρης Πέτρος, MBA

  Στο City Unity College η εκπαίδευση λαμβάνει ένα διαφορετικό νόημα από αυτό που όλοι γνωρίζουν. Η ομαδική συμμετοχή των φοιτητών και η συνεργασία με τους καθηγητές αποφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Προσωπικά συστήνω ανεπιφύλακτα το Κολέγιο διότι προσφέρει εξειδικευμένη γνώση σε ένα πολύ απαιτητικό αλλά κι ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

 • Testimonial
  Maria Mitropoulou, MBA

  Η εμπειρία μου στο City Unity College κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού μου προγράμματος, ήταν κάτι παραπάνω από ιδανική. Επιλέγοντας αρχικά με γνώμονα τη συνεργασία του μ'ένα πολύ αξιόλογο Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, στάθηκε αντάξιο των προσδοκιών μου και με βοήθησε να διευρύνω τους ορίζοντές μου. Μέσα από τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία των καθηγητών μου αποκόμισα έναν πιο ολοκληρωμένο τρόπο σκέψης, διεύρυνα τις γνώσεις μου και κυρίως μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω ξεχωριστούς ανθρώπους, να ανταλλάξω ιδέες μαζί τους, να αντιληφθώ και να σεβαστώ τη διαφορετικότητα τους, όπως και να έρθω σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες. Η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε ένα σύγχρονα διαμορφωμένο περιβάλλον, οι προηγμένες προδιαγραφές που το διέπουν καθώς και η άμεση και πάντα φιλική εξυπηρέτηση, προσδίδουν το απαραίτητο κύρος και κλείνουν ευχάριστα τον κύκλο της δικής μου ξεχωριστής εμπειρίας στο Κολέγιο.

 • Testimonial
  Σκλαβενίτη Παναγιώτα, ΜΒΑ

  Benjamin Franklin said that “An investment in knowledge pays the best interest.”, thus the MBA program in City Unity College was the best investment for my future. This two-year journey gave me the opportunity to expand critical thinking, to develop leadership skills, to broaden communication abilities and focus on a holistic view. It has been an enriching experience which equipped me with knowledge and tools for future challenges and taught me to face them with creativity and turn them into opportunities. Moreover, the professionalism of the staff, the well designed syllabus and a library full of sources are fundamental assets for my career development. The knowledge acquired during the lessons and the open minded discussions with professors and classmates are the tools which contributed to succeed in business environment. Finally, I would recommend City Unity College for MBA program for those who seek a well-rounded education in order to achieve their professional ambitions and develop their intellectual capacities.

 • Testimonial
  Αγγελοκωστόπουλος Παναγιώτης, BA in Business Management

  To begin with, I would like to express my gratitude towards the personnel of the CUC. Towards my Professors and all those people standing by my side all the time, and with their guidance and attitude made me regain my love for studying and learning. Even from my registration I could feel the friendly mood and the team spirit that was running through the College. Everyone was polite and everything was working according to schedule. In this point, I have to make a special reference at the students support team and all the staff close to this department that from the beginning were willing to help, no matter the time, or the workload that they had to accomplish. As concerns the educational part, again I have only the best to say. I have the fortune to be taught by a team of exceptional and expertise professors and academics, with great knowledge and experience of their science and the real world. They are aware of the needs, tendencies and forces that shape the markets and the modern globalized world. In addition, they understand the student needs and way of thinking and thus they pass on their knowledge and experience in a very efficient way. A way that is making students think for themselves. I strongly believe that enrolling in the CUC is one of the most essential and right things I’ve done in my life. I have the belief that my studies at CUC will provide me with all the necessary “supplies” in order to enhance my career in the Hellenic Air Force and if I get lucky to start a new career in the field I so much enjoy.

 • Testimonial
  Γεωργία Παράσχου, ΒΑ in Business Management

  H αξία της εκπαίδευσης έγκειται στην δυνατότητά της, να οδηγεί τον άνθρωπο στην απόκτηση παιδείας, γεγονός που αποφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Μέσα από τις συνεχείς σπουδές μας επιτυγχάνεται ο υψηλότερος στόχος, αυτός της απελευθέρωσης του ανθρώπου, μέσα από την γνώση του εαυτού του και την προσφορά του στο κοινωνικό πλαίσιο, μιας και του δίνει την δυνατότητα να αντιλαμβάνεται πολύπλευρα τα πράγματα, τα γεγονότα και τις καταστάσεις. Η πρόοδος και η εξέλιξη σε μια κοινωνία, είναι συνυφασμένες με την εκπαίδευση και την παιδεία, και αφορούν σε όλα τα μέλη της, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης ή ηλικίας. Ο μεγάλος Έλληνας νομοθέτης Σόλωνας είπε την περίφημη φράση «Γηράσκω δ’ αιεί πολλά διδασκόμενος» που σημαίνει «γερνώ μαθαίνοντας πάντα πολλά» και αυτό συμβαίνει στους ανθρώπους που έχουν λάβει εκπαίδευση και παιδεία. Μέσα από τις παροχές του πρωτοποριακού εκπαιδευτικού Ομίλου City Unity College και τις διεθνείς συνεργασίες η μόρφωση λαμβάνει άλλη μορφή και υψηλότερο επίπεδο! Κάθε ειδικότητα για κάθε ηλικία!

 • Testimonial
  Bekauri Beka, MBA

  ​Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Computer systems σε επίπεδο Bachelor σε συνεργασία με το City University of Seattle κάτι που μου έδωσε τα εφόδια ήδη από το δεύτερο έτος να κάνω freelancing στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δουλεύοντας από το σπίτι μου (web design/development, social media management, e-marketing). Το freelancing ήταν μια πολύ καλή κίνηση για μένα γιατί πλέον επικοινωνούσα με πελάτες από διαφορετικές χώρες και μπήκα στη διαδικασία να επικοινωνώ, να διαπραγματεύομαι, να συμφωνώ και να διαφωνώ μαζί τους. Εν τέλει, συνειδητοποίησα ότι έχω πειθώ και θέλοντας να το εκμεταλλευτώ, αποφάσισα να κάνω ένα ΜΒΑ σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University. Ξεκίνησα το ΜΒΑ και το ολοκλήρωσα σε ένα έτος (2015-2016). Ομολογώ ότι το ευχαριστήθηκα και έμαθα αρκετά πράγματα. Γνώρισα φανταστικούς ανθρώπους, φοιτητές και καθηγητές. Το σημαντικό είναι ότι το πτυχίο συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξη της καριέρας μου. Με τις γνώσεις που απέκτησα, μπόρεσα να ξεκινήσω το δεύτερο startup project μου, το οποίο με μεγάλη μου χαρά ξεπέρασε κατά πολύ τους αρχικούς στόχους που είχα θέσει.

 • Testimonial
  Αριστείδης Θανασάς, BSBA+MBA

  Η εμπειρία μου στο City Unity College ήταν απλά καταπληκτική και ευχαρίστως θα προέτρεπα κάθε ενδιαφερόμενο να προγματοποιήσει την εγγραφή του. Απόλαυσα όλο το ταξίδι της απόκτησης του πτυχίου μου, καθώς είχα εξαιρετικούς συμφοιτητές στην καθημερινότητα της σχολής, και κυρίως άριστους καθηγητές με μεγάλες ακαδημαικές γνώσεις, αλλά και ρεαλιστικότητα απο την εμπειρία τους σε μεγάλους επιχειρηματικούς οργανισμούς, οι οποίοι προσπάθησαν και μας μετέφεραν συμπυκνωμένη γνώση πολλών ετών. Με την απόκτηση του πτυχίου μου, χωρίς δεύτερη σκέψη έκανα εγγραφή και για μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο ακολουθώ, καθώς είδα στον εαυτό μου μεγάλη αναβάθμιση και καινούργιες επαγγελματικές ευκαιρίες να εμφανίζονται. Είμαι ευγνώμων προς όλους τους ανθρώπους της σχολής για την βοήθεια τους, και τις εμπειρίες που είχα. Όποιος είπε πως το ταξίδι έχει σημασία και όχι ο προορισμός είναι λάθος, το city unity μου απέδειξε το αντίθετο.

Σχετικά Προγράμματα