ΒΑ Physical Education and Sport

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για τις αθλητικές επιστήμες, προσφέροντας σπουδές σε 4 διαφορετικές κατευθύνσεις : εκπαίδευση και φυσική αγωγή, αθλητική προπονητική, προσαρμοσμένη φυσική αγωγή και υγεία, διοίκηση αθλητισμού.

Το City Unity College σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού προσφέρει πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τους καθιστούν κατάλληλους και ικανούς να εργαστούν στον τομέα της αθλητικής  εκπαίδευσης και της προπονητικής, ενώ τους δίνει και τη δυνατότητα  να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

 Τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών είναι υψηλού  επιπέδου και υποστηρίζονται από το διεθνές αναγνωρισμένο εργαστήριο (CognitionAction et Plasticité SensorimotriceINSERM 1093), το οποίο εκτός από την πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδείας της  Γαλλίας έχει και την πιστοποίηση από  το υψηλού κύρους Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας (Institut National de Santé et de Reherche MédicaleINSERM).

·         Το ΤΕΦΑΑ διαθέτει επίσης ένα από τα πιο σύγχρονα προπονητικά κέντρα της Ευρώπης (Centre de lExpertise de laPerformanceGil Cometti), το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ομάδες και αθλητές υψηλού επιπέδου.

·         Το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστήμιο Βουργουνδίας συγκαταλέγεται στα 2 καλύτερα σε όλη τη Γαλλία (Classement de Shanghai).

Γιατί να επιλέξετε το πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

 • Στους αποφοίτους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικής διατριβής σε όποιο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού επιθυμούν.
 • Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του City Unity College, στην καρδιά της Αθήνας, και η πρακτική εξάσκηση γίνεται σε έναν από τους μεγαλύτερους αθλητικούς συλλόγους της χώρας, τον Γ.Σ. Πανελληνίο καθώς και σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις που πληρούν τις προδιαγραφές.
 • Τα σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να εργάζεται σε ατομικό υπολογιστή, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εκμάθηση της στατιστικής επιστήμης.
 • Η διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου Αθλητικών Επιστημών καθώς και ειδικών σε θέματα Άθλησης και Υγείας ημερίδων και εργαστηρίων από το City Unity College, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με δημοσιεύσεις, ώστε να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στον εργασιακό στίβο.
 • Ο απόφοιτος θα μπορεί να αναγνωρίζει και να εφαρμόζει τις επιστημονικές πληροφορίες και τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών, που αφορούν σωματικά προβλήματα και λειτουργίες, οι οποίες αναπτύσσονται και αλλάζουν κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης και να οργανώνει τα ανάλογα προγράμματα.
 • Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν δίπλα σε Έλληνες και ξένους ακαδημαϊκούς με πολλά χρόνια εμπειρίας στο χώρο του Αθλητισμού, της Υγείας και της έρευνας καθώς και στη διδασκαλία ενηλίκων.
Γιατί να σπουδάσετε στο City Unity College
 • Στο City Unity College σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το οποίο προσφέρει στους φοιτητές τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να έχουν μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία
 • Το πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν ΚΡΑΤΙΚΟ πτυχίο αναγνωρισμένο εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του City Unity College στελεχώνεται από καταξιωμένους στο αντικείμενό τους καθηγητές και ερευνητές
 • Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εκπαιδεύονται και ενημερώνονται ανελλιπώς για τις ανάγκες του επαγγέλματός τους, εξοικειώνονται με την έρευνα συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και διαμορφώνουν ουσιαστική επαγγελματική ταυτότητα.
Διάρκεια & Μέθοδοι Εκπαίδευσης

H έναρξη του προγράμματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται στις αρχές Οκτωβρίου και η διάρκεια σπουδών ανέρχεται στα 4 έτη. Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα που το κάθε ένα έχει διάρκεια 14 εβδομάδες διδασκαλίας και 8 εβδομάδες εξετάσεων καθώς και 4 εβδομάδες επαναληπτικών εξετάσεων σε περίπτωση αποτυχίας.

Μέθοδοι διδασκαλίας
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα καλύπτουν ουσιαστικούς τομείς στους οποίους είναι βασισμένη η σύγχρονη φυσική αγωγή. Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν: (α) τα μαθήματα συμπληρωματικών επιστημονικών κλάδων (π.χ. λειτουργική ανατομία, φυσιολογία, βιομηχανική, παιδαγωγική ψυχολογία), (β) τα μαθήματα που εξοικειώνουν το φοιτητή με βασικά εργαλεία μεθοδολογίας (π.χ. Στατιστική) καθώς και (γ) τα μαθήματα που σχετίζονται με την τελειοποίηση δεξιοτήτων που αφορούν την εφαρμογή θεωρίας (ανθρωποκινητική, παιδαγωγική διδακτική, μέθοδοι διδασκαλίας, ατομικά και ομαδικά αθλήματα κτλ.). Τα υπόλοιπα μαθήματα χωρίζονται σε τρείς (3) κατηγορίες. Μία κατηγορία μαθημάτων αποτελούν οι Ξένες Γλώσσες και άλλη μια τα αθλήματα επιλογής που μελετώνται κυρίως λόγω της εφαρμογής τους στο επίπεδο της σχολικής εκπαίδευσης. Η τελευταία κατηγορία μαθημάτων αποτελείται από μαθήματα που αναπτύσσουν μεθοδολογικές γνώσεις για εργασία με συγκεκριμένες ομάδες (ατόμων προσχολικής ηλικίας, ηλικιωμένων ατόμων, ατόμων με ειδικές δυνατότητες) και συγκεκριμένες συνθήκες (καλοκαιρινές και χειμερινές δραστηριότητες και φύση, δημιουργικές αθλητικές εκδηλώσεις).
 • Οι μέθοδοι διδασκαλίας και εκμάθησης σχεδιάζονται ώστε να συνδυάζουν τη θεωρία και την πρακτική, συμπεριλαμβανομένων σεμιναρίων, διαλέξεων, εργαστηρίων και υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι σπουδαστές θα αξιολογηθούν μέσω της πρακτικής αξιολόγησης, της εργασίας και των εξετάσεων.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά όλες τις ειδικότητες του καθηγητή φυσικής αγωγής και αθλητισμού και είναι σε θέση να εφαρμόσει γνώσεις σχετικά με τις σωματικές δραστηριότητες στα προγράμματα σπουδών φυσικής αγωγής και Αθλητισμού.
Μαθήματα

1ο Έτος

Χειμερινό Εξάμηνο

 • Ανατομία
 • Βιοκινητική
 • Φυσιολογία
 • Ψυχολογία του Αθλητισμού
 • Κοινωνιολογία
 • Οργάνωση Αθλητικών Οργανισμών
 • Ξένη γλώσσα
 • Χρήση Η/Υ

 

Πρακτικά αθλήματα :

 • Κλασικός Αθλητισμός
 • Κολύμβηση
 • Παραδοσιακοί χοροί

Ειδίκευση-Άθλημα επιλογής

 

Εαρινό Εξάμηνο

 • Ανατομική
 • Νευρολογία
 • Φυσιολογία
 • Ιστορία του Αθλητισμού
 • Κοινωνική ψυχολογία
 • ProjetPersonnel
 • Ξένη γλώσσα
 • Χρήση Η/Υ ΙΙ

 

 Πρακτικά αθλήματα :

 • Καλαθοσφαίριση
 • Άρση βαρών
 • Κλασικός αθλητισμός ΙΙ

Ειδίκευση - Άθλημα επιλογής

 

2ο Έτος

 

Χειμερινό Εξάμηνο

 • Προσεγγίσεις από τη θεωρία στην πράξη
 • Βιοκινητική
 • Νευρολογία
 • Προσεγγίσεις στην Παιδαγωγική παρέμβαση
 • Αναπτυξιακή ψυχολογία
 • Κοινωνιολογία του Σώματος
 • Ξένη Γλώσσα
 • Στατιστική

 

Πρακτικά αθλήματα :

 • Πετοσφαίριση
 • Πυγμαχία
 • Μοντέρνος Χορός

Ειδίκευση - Άθλημα επιλογής

 

Εαρινό Εξάμηνο

 • Ιστορία του Αθλητισμού
 • Κοινωνική Ψυχολογία
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου
 • Φυσιολογία προσαρμοσμένη στην προπόνηση
 • Επιστήμες παρέμβασης
 • Αναλυτική προσέγγιση στη μάθηση/πρακτική
 • Ξένη Γλώσσα
 • Στατιστική

 

Πρακτικά αθλήματα :

 • Κολύμβηση
 • Αντισφαίριση
 • Ποδόσφαιρο

Ειδίκευση - Άθλημα επιλογής

 

3ο Έτος

 

Χειμερινό Εξάμηνο

 • Ιστορία της Φυσικής Αγωγής
 • Κοινωνιολογία
 • Ανάπτυξη Παιδιού
 • Νευροεπιστήμες
 • Εργοφυσιολογία
 • Επιστήμες παρέμβασης
 • ProjetProfressionnel
 • Παρέμβαση στην Εκπαίδευση
 • Διδακτική της Φυσικής Αγωγής

 

Πρακτικά Μαθήματα :

 • Καλαθοσφαίριση
 • Πάλη

Ειδίκευση - Άθλημα επιλογής

 

Εαρινό Εξάμηνο

 • Ιστορία της Φυσικής Αγωγής
 • Κοινωνικοψυχολογικές πτυχές
 • Εκμάθηση στη Φυσική Αγωγή
 • Κινητική μάθηση και γνωστική διαδικασία
 • Ξένη Γλώσσα
 • Πρακτική
 • Χρήση Η/Υ στη Φυσική Αγωγή
 • Διδακτική της Φυσικής Αγωγής ΙΙ

 

Πρακτικά αθλήματα :

 • Χειροσφαίριση
 • Κολύμβηση

Ειδίκευση - Άθλημα επιλογής

 

4ο Έτος

 

Χειμερινό Εξάμηνο

 • Διαχείριση Αθλητικών Έργων
 • Οργάνωση Αθλητικών Γεγονότων/Γηπέδων
 • Διαρθρωτικές πτυχές
 • Ενεργητικές πτυχές
 • Ψυχολογικές πτυχές
 • Ξένη Γλώσσα
 • Πρακτική
 • Προσαρμοσμένη Προπόνηση
 • Ανάλυση ειδικής προπόνησης

Πρακτικά αθλήματα (επιλογής)

Ειδίκευση - Άθλημα επιλογής

 

Εαρινό Εξάμηνο

 • Αθλητικό Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Διαχείριση και Ανάπτυξη Οικονομικών πόρων
 • Τοποθέτηση του προπονητή
 • Αθλητικοί Σύλλογοι
 • Κατασκευή Κινητικής δραστηριότητας
 • Εκμάθηση αθλητικής τεχνικής
 • Ενημερωτικές πτυχές και αποφάσεις
 • Έρευνα και προπόνηση
 • Έρευνα και αθλητικό management
 • Εμβάθυνση στη Φυσική Αγωγή
 • Πλάνο και οργάνωση της Ανάπτυξης της ποιότητας της Φυσικής κατάστασης

Πρακτικά αθλήματα (επιλογής)

Ειδίκευση - αθλήματα επιλογής

Χώρος Διεξαγωγής των μαθημάτων

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College, στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανελληνίου Γ.Σ. στο Πεδίο του Άρεως, καθώς και σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Μετά το Κολέγιο

Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας

Σύμφωνα με το νόμο 4393/12 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας.

Τομείς Επαγγελματικής Απασχόλησης

Οι κυριότερες δυνατότητες απασχόλησης είναι στους ακόλουθους τομείς:Οι κυριότερες δυνατότητες απασχόλησης είναι στους ακόλουθους τομείς:

 • Γυμναστήρια
 • Προπονητές σε αθλητικές ενώσεις
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Ιδιωτικά Αθλητικά Σωματεία
 • Προγράμματα Άσκησης και Υγείας
 • Κατασκηνώσεις κ.α

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Τυπική αποδοχή ενός σπουδαστή στο πρόγραμμα γίνεται μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών και την επιτυχή ολοκλήρωση των Αθλητικών δοκιμασιών.

 • Δύο (2) επικυρωμένα αντίγραφα Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή ισοδύναμο του εξωτερικού Ιατρική βεβαίωση υγείας από καρδιολόγο
 • Δύο (2) επικυρωμένα αντίγραφα Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή ισοδύναμο του εξωτερικού Ιατρική βεβαίωση υγείας από καρδιολόγο 
 • Ιατρική βεβαίωση υγείας από δερματολόγο και παθολόγο (για το μάθημα της Κολύμβησης) 
 • Πιστοποίηση αθλητικής εμπειρίας (Φωτ. Αθλ. Δελτίου)
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές του σχολείου ή προπονητές (έντυπο του Κολλεγίου)5. Δύο (2) Πιστοποιητικά Γεννήσεως
 • Έξι (6) φωτογραφίες
 • Δύο (2) επικυρωμένα αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας

Αθλητικές Δοκιμασίες

 • Κολύμβηση 50μ
 • Δρόμος 50μ.
 • Τεστ Φυσικής Κατάστασης 

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;

Φοιτητές κατά τη διάρκεια πρακτικών μαθημάτων και αθλητικών δραστηριοτήτων.