Διδακτορικό πρόγραμμα στη Φυσική Αγωγή, τον Αθλητισμό και την Κινησιοθεραπεία

Το City Unity College σε συνεργασία με το Educons University προσφέρει διδακτορικό πρόγραμμα στη Φυσική Αγωγή, τον Αθλητισμό και την Κινησιοθεραπεία. Το πρόγραμμα παρέχει εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της κινησιολογίας/κινησιοθεραπείας καθώς και εμβάθυνση στην παιδαγωγική και στην ψυχολογία. Οι διδακτορικές σπουδές περιλαμβάνουν υψηλό επίπεδο ερευνών στην εργομετρία και την κινησιοθεραπεία, συμβάλλοντας στην πρόοδο της επιστήμης και του εκπαιδευτικού τομέα.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη έρευνας στον τομέα της κινησιολογίας/εργομετρίας η οποία στοχεύει στη βέλτιστη ανάπτυξη του οργανισμού, στην εξέλιξη και διατήρηση της υγείας καθώς και την βελτίωση των κινητικών ικανοτήτων.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών ο φοιτητής θα λάβει διδακτορικό τίτλο στη Φυσική Αγωγή, τον Αθλητισμό και την Κινησιοθεραπεία, σύμφωνα με τον κανονισμό επαγγελματικών, ακαδημαϊκών και επιστημονικών τίτλων (s1,Glasnik Δημοκρατία της Σερβίας , No. 30/2007, 112/2008, 72/2009 και 81/2010).

Διάρκεια Σπουδών: 3 έτη (6 εξάμηνα)

Πιστωτικές Μονάδες : 60 ανά έτος

 

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συλλέξει 300 Π.Μ.(ECTS) σε οποιοδήποτε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο πεδίο της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, καθώς επίσης να έχουν τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 χρόνια στις κατηγορίες Μ53 ή Μ33.

1o Έτος

 1. Μεθοδολογία και Επιστημονική Έρευνα
 2. Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι
 3. WOS Βάση δεδομένων
 4. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 (ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΠΟ ΤΑ 3)
  • Μοντέλο διαχείρισης ομαδικών αθλημάτων
  • Μοντέλο διαχείρισης ατομικών αθλημάτων
  • Μοντέλο διαχείρισης στη φυσική κατάσταση
 5. Ανάλυση της πρακτικής αξιολόγησης
 6. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 (ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΠΟ ΤΑ 2)
  • Μεθοδολογία της έρευνας στην κινησιολογία του αθλητισμού
  • Μεθοδολογία της έρευνας στην κινησιολογία της φυσικής αγωγής

2o Έτος

 1. Σύγχρονες Ιατροβιολογικές πτυχές έρευνας στην Κινησιολογία
 2. Σύγχρονες Τάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 3. Τεκμηρίωση των επιστημονικών δραστηριοτήτων
 4. Παιδαγωγικές δραστηριότητες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος
 5. Σύνταξη Διδακτορικής Διατριβής

3o Έτος

 1. Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής
 2. Περίγραμμα  Υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής
 3. Διδακτορική Διατριβή (Παρουσίαση)

 

 

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;

Σχετικά Προγράμματα