Δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και του συμβουλευόμενου για την προσέγγιση ποικίλων θεμάτων προς διερεύνηση (κοινωνικά, πολιτισμικά, οικονομικά και συναισθηματικά).

Βασικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στον συμβουλευόμενο την ευκαιρία να επεξεργαστεί τα θέματα που τον απασχολούν με τη βοήθεια του συμβούλου, προκειμένου να τα διαχειριστεί και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η Συμβουλευτική βασίζεται σε ποικίλες επιστημονικές προσεγγίσεις (με τις επιμέρους θεωρίες και τεχνικές τους), οι οποίες διευκολύνουν τη συμβουλευτική σχέση και διαδικασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε παραδοσιακές και νεότερες προσεγγίσεις, όπως είναι οι: Γνωστική-Συμπεριφορική, Ψυχοδυναμική, Συστημική-Οικογενειακή, Πρoσωποκεντρική, Εστιασμένη στο Συναίσθημα, Marte Meo.

Το πιστοποιημένο από την Pearson Δίπλωμα στη Συμβουλευτική Ψυχολογία προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν και να εκπαιδευτούν θεωρητικά και βιωματικά σε παραδοσιακές και νεότερες προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής, αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση θεμάτων της καθημερινότητας.

Μαθήματα

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 ενότητες, 27 διαφορετικές επιστημονικές θεματικές και συναντήσεις καθοδήγησης των συμμετεχόντων για την προσωπική τους εξέλιξη, συνολικής διάρκειας 125 ωρών.

Αναλυτικότερα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

MD1: Εισαγωγή στην Ψυχολογία

MD2: Αναπτυξιακή Ψυχολογία

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

MD3: Εισαγωγή στην Κλινική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

MD4: Δεξιότητες Συμβουλευτικής

MD5: Συμβουλευτική και Δεοντολογία

MD6: Συμβουλευτική και Έρευνα

MD7: Εισαγωγή στην Ψυχοφαρμακολογία

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΒΑΣΙΚΕΣΘΕΩΡΙΕΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

MD8: Ψυχοδυναμική Προσέγγιση

MD9: Γνωστική-Συμπεριφορική Προσέγγιση

MD10: Προσωποκεντρική Προσέγγιση

MD11: Συστημική Προσέγγιση

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

MD12: Ασκώντας Συμβουλευτική σε Παιδιά και Εφήβους

MD13: Ασκώντας Συμβουλευτική σε Ζευγάρια και Οικογένειες

MD14: Ασκώντας Συμβουλευτική σε Ομάδες

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

MD15: Εισαγωγή στο DSM V

MD16: Αγχώδεις Διαταραχές

MD17: Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή & Συνδεδεμένες με Τραύμα Διαταραχές

MD 18: Κατάθλιψη

MD19: Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής

MD20: Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

MD21: Aφηγηματική Προσέγγιση

MD22: Εστιασμένη στο Συναίσθημα Προσέγγιση

MD23: Η Τεχνική Marte Meo στη Συμβουλευτική

MD24: Τηλε-Συμβουλευτική

MD25: Η Χρήση της Τέχνης στη Συμβουλευτική

MD26: Η Φεμινιστική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

MD27: Εργαστήριο Συγγραφής Τελικής Εργασίας

Προϋποθέσεις Eγγραφής

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες και τελειόφοιτους/μεταπτυχιακούς φοιτητές διαφόρων κλάδων, οι οποίοι επιθυμούν να προσεγγίσουν και να εκπαιδευτούν θεωρητικά και βιωματικά σε παραδοσιακές και νεότερες προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής, αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις στη διαχείριση θεμάτων της καθημερινότητας.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες και τελειόφοιτους/μεταπτυχιακούς φοιτητές Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Παιδαγωγικών, Ιατρικής και Νοσηλευτικής, Νομικών Σπουδών, στελέχη επιχειρήσεων κ.ά.

Πρόσθετες παροχές συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα έχουν πρόσθετες παροχές, όπως εξειδικευμένο Εργαστήριο Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας, συναντήσεις με την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη για την προσωπική/επαγγελματική τους εξέλιξη, πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του City Unity, δωρεάν συμμετοχή στο Συνέδριο Ψυχολογίας του City Unity, όπως και ειδική έκπτωση για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα του City Unity. Επίσης, οι ενεργοί φοιτητές του City Unity έχουν προνομιακή τιμή για την παρακολούθηση του Διπλώματος στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται και με τη μέθοδο του Live Streaming.

 

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;

 

Σχετικά Προγράμματα