Δίπλωμα στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Το Δίπλωμα στη Ναυτιλιακή Διαχείριση του City Unity έχει σχεδιαστεί για τους σύγχρονους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο Ελληνικό και παγκόσμιο ναυτιλιακό περιβάλλον.

Το Δίπλωμα στη Ναυτιλιακή Διαχείριση, πιστοποιημένο από την Pearson θα δώσει την ευκαιρία στους σπουδαστές να αποκτήσουν ακαδημαϊκές και υψηλού επιπέδου επαγγελματικές γνώσεις, απαραίτητα εφόδια σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν εργαστούν τη ναυτική βιομηχανία.

Το Δίπλωμα στη Ναυτιλιακή Διαχείριση απευθύνεται σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις ναυτιλιακές τους γνώσεις και να εργαστούν σε άλλα τμήματα από αυτά στα οποία τώρα υπηρετούν, σε αξιωματικούς Ε.Ν. οι οποίοι σκοπεύουν να συνεχίσουν την καριέρα τους σαν ανώτερα στελέχη στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στη ναυτική βιομηχανία προερχόμενοι από διάφορους επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς χώρους, όπως, δικηγόροι, τραπεζίτες, οικονομολόγοι, μηχανολόγοι, ναυπηγοί κ.ά, και νέοι που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στη ναυτιλία.

Το Δίπλωμα στη Ναυτιλιακή Διαχείριση αποτελείται από επτά μαθήματα και τελική εργασία, τα οποία παρακολουθεί ο σπουδαστής στις εγκαταστάσεις του City Unity κάθε Σάββατο, τα οποία παρέχονται και εξ αποστάσεως. Το εξ αποστάσεως πρόγραμμά μας παρακολουθούν ήδη πολλοί σπουδαστές, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Αττικής ή εκτός Ελλάδος, όπως αξιωματικοί Ε.Ν.

Μαθήματα

Τα μαθήματα του Διπλώματος στη Ναυτιλιακή Διαχείριση είναι, ναυτικού, ναυτιλιακού, νομικού και οικονομικού περιεχομένου:

  • Εισαγωγή στη Ναυτιλιακή Διαχείριση και στο Ναυτικό Δίκαιο (Introduction to Shipping Management and Shipping Law)
  • Διαχείριση Λιμένων και Φορτίων (Port and Ship Cargo Operations)
  • Δίκαιο Μεταφοράς Φορτίων δια Θαλάσσης (The Law of Carriage of Goods by Sea)
  • Ναυτική Ασφάλιση (Marine Insurance)
  • Δίκαιο της Θάλασσας(The Law of the Sea)
  • Ναυλώσεις (Chartering)
  • Θαλάσσια Ρύπανση (Marine Pollution) - (μάθημα επιλογής)
  • Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά (Shipping Finance) – (μάθημα επιλογής)
  • Τελική Εργασία

 

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;

Testimonials Φοιτητών

Σχετικά Προγράμματα