Master of Business Administration in Hotel Management – Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων

Το City Unity College σε συνεργασία με το European University EurAka - Switzerland προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων.

 • Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις κατάλληλες γνώσεις και τις επαγγελματικές δεξιότητες για να εργάζονται αποτελεσματικά ως ανώτερα στελέχη της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας.
 • Διάρκεια φοίτησης: ένα (1) έτος πλήρους φοίτησης ή τρία (3) έτη μερικής φοίτησης
 • Γλώσσα διδασκαλίας: Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται είτε Ελληνικά ή Αγγλικά, ανάλογα το πρόγραμμα που θα επιλέξετε.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων έχει σχεδιαστεί για πτυχιούχους συναφών αλλά και άλλων ειδικοτήτων που θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα του τουρισμού και των ξενοδοχείων.

Γιατί να επιλέξετε το European University EurAka Switzerland
 • Η ελβετική πανεπιστημιακή/τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κορυφαία με εξαιρετική παγκόσμια φήμη για την αριστεία της. Σύμφωνα με το « Universitas 21 (U21) Ranking of National Higher Education Systems between 2012 and 2018», η Ελβετική εκπαίδευση σε σχέση με την Αμερικάνικη και την Βρετανική κατέχει την 2η θέση κατάταξης ανάμεσα σε 50 χώρες.
 • Είναι ο επίσημος συνεργάτης του QS Zurich AG (Ελβετική Υπηρεσία Πιστοποίησης) για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικής άσκηση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δημόσια Διοίκηση, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Μονάδες).
 • Είναι ο επίσημος συνεργάτης του DeuZert, ιδρυτικού μέλους του IFCES, με ISO 29990 στην Εκπαίδευση, όσον αφορά τη διαχείριση εκπαιδευτικής ποιότητας για την ανώτατη/ πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
 • Το European University EurAka εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια στην επιλογή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και Κολεγίων ανά τον κόσμο για να διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν οι υψηλές προδιαγραφές εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης που θέτει το Ελβετικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και αναγκαίες δεξιότητες, ώστε οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου να έχουν πρόσβαση σε ελκυστικές ευκαιρίες εργασίας/ απασχόλησης σε όλο τον κόσμο
 • Προσφέρει τη δυνατότητα πιστοποίησης “Student Value +”, της προαιρετικής προσωπικής πιστοποίησης ISO 17024, ως ολοκληρωμένο μέρος διαφόρων προγραμμάτων σπουδών
 • Πρωτοπορεί στην επιστημονική έρευνα εφαρμόζοντας ολιστικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς
Γιατί να σπουδάσετε στο City Unity College
 • Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχονται ελβετικά πιστοποιημένα προγράμματα, τα οποία προσφέρουν την ποιότητα της ελβετικής εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα.
 • Σχεδιασμός του προγράμματος βάσει του Ελβετικού συστήματος , το οποίο προβλέπει θεωρητική εξάσκηση στο ιδιόκτητο πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων στη Βουλιαγμένη – "Athenian Riviera Hotel".
 • Διδασκαλία των προγραμμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά, την επίσημη γλώσσα των τουριστικών επιχειρήσεων από έμπειρους καθηγητές που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον σύγχρονο κλάδο της φιλοξενίας και των υπηρεσιών εστίασης.
 • Διεθνής δικτύωση των σπουδαστών που επιτυγχάνεται μέσω διεπιστημονικών συνεργιών με κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού και μέσω του Συλλόγου Αποφοίτων του κολεγίου.
 • Οι καθηγητές του Τμήματος Ξενοδοχειακών και Τουριστικών σπουδών είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες, ερευνητές και καθηγητές ο καθένας στο αντικείμενο που διδάσκει.
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται σε full-time (1 έτος) παρακολούθησης.
 • Προσφέρεται η δυνατότητα για επαγγελματική άσκηση σε διάφορους συνεργαζόμενους φορείς σε όποιον φοιτητή το επιθυμεί.
Διάρκεια & Μέθοδοι Εκπαίδευσης

Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένα (1) έτος πλήρους φοίτησης (full time) ή τρία (3) έτη μερικής φοίτησης (part time). Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει απόκτηση 105 ECTS .

Η θεωρητική διδασκαλία και η συνεχής αναφορά σε μελέτες ξενοδοχειακών περιπτώσεων  εξασφαλίζει ότι οι σπουδαστές είναι σε θέση να ενεργούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε ένα ξενοδοχειακό και τουριστικό περιβάλλον. Η διπλωματική εργασία συνδέεται με τις διδακτικές ενότητες, καθώς οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν θεωρητικές γνώσεις από όλες τις ενότητες σε μια ολοκληρωμένη εργασία. Οι ικανότητες στο μάνατζμεντ αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ώστε να παρέχονται τα εργαλεία για την ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης για τις επιχειρηματικές μονάδες και το ανθρώπινο δυναμικό με την πάροδο του χρόνου.

Το συγκεκριμένο ΜBA πρόγραμμα συμβάλει στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων, βασικών δεξιοτήτων και εξειδικευμένων διοικητικών προσόντων.

 

Μέθοδοι διδασκαλίας

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική άσκηση και περιλαμβάνει :

 • ανάλυση περιπτώσεων
 • βιωματικές και ομαδικές ασκήσεις
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης
 • διαλέξεις από Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων
 • δυνατότητες εκπαιδευτικών επισκέψεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς
Μαθήματα
 • Ξενοδοχειακή Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
 • Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
 • Διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας στο Ξενοδοχείο
 • Στρατηγική Διοίκηση
 • Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών
 • Οργανωτική Συμπεριφορά και Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη
 • Επιχειρηματικοί Ερευνητικοί Μέθοδοι
 • Διεύθυνση και Διαχείριση στον Ξενοδοχειακό Τομέα
 • Διπλωματική Εργασία
Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Μετά το Κολέγιο
Τομείς Επαγγελματικής Απασχόληση

Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος μπορούν να στελεχώσουν κυρίως το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ως ανώτερα και ανώτατα στελέχη και να ανελιχθούν στην ιεραρχική δομή. Παράλληλα, μπορούν να απασχοληθούν και στον ιδιωτικό τομέα στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τομείς δράσης τον δημόσιο τομέα.

Προϋποθέσεις και διαδικασίες Εγγραφής

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πανεπιστημίων του εξωτερικού
 • δεκτοί γίνονται υποψήφιοι χωρίς πτυχίο αλλά με προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε συναφές αντικείμενο και κατόπιν συνέντευξης με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος
 • να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ
Απαραίτητα έγγραφα κατά την εγγραφή

Προκειμένου να εγγραφούν οι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του πανεπιστημίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποίηση αγγλομάθειας εάν υπάρχει
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • (2) Συστατικές Επιστολές

Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο European University EurAka Switzerland. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή αποστέλλεται στους εγγεγραμμένους φοιτητές η φοιτητική τους κάρτα.

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;

Σχετικά Προγράμματα