Master in Public Administration – Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Το City Unity College σε συνεργασία με το Ελβετικό Πανεπιστήμιο European University EurAka - Switzerland προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση.

Το City Unity College σε συνεργασία με το Ελβετικό Πανεπιστήμιο European University EurAka - Switzerland προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση.

 • Διάρκεια φοίτησης: ένα (1) έτος πλήρους φοίτησης δυο (2) έτη μερικής φοίτησης
 • Γλώσσα διδασκαλίας: Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα

Ως πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη δημόσια διοίκηση, προετοιμάζει υποψηφίους για ανώτερες διοικητικές θέσεις σε αντίστοιχες οργανωτικές λειτουργίες.

Στη σημερινή εποχή, ο ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης αυξάνεται ολοένα ως απόρροια της ανάπτυξης της ιδιωτικής οικονομίας. Συνεπώς, το Δημόσιο θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την ύπαρξη ενός σταθερού εξωτερικού περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δίνει έμφαση στην διεπιστημονικότητα, την κριτική σκέψη αλλά και την πρακτική εφαρμογή, χρησιμοποιώντας μελέτες περίπτωσης από το χώρο της δημόσιας διοίκησης. Τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα στη Δημόσια Επιχείρηση, η οποία μπορεί να εφαρμόσει αναλυτικά εργαλεία από την ιδιωτική οικονομία.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη στελεχών του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και να τους εφοδιάσει με εξειδικευμένες γνώσεις, αναλυτικές ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δίνουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα, να σχεδιάζουν αποτελεσματικές δημόσιες πολιτικές, αλλά και να αναπτύξουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση και υλοποίηση των πολιτικών αυτών.

Γιατί να επιλέξετε το European University EurAka Switzerland
 • Η ελβετική πανεπιστημιακή/τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κορυφαία με εξαιρετική παγκόσμια φήμη για την αριστεία της. Σύμφωνα με το « Universitas 21 (U21) Ranking of National Higher Education Systems between 2012 and 2018», η Ελβετική εκπαίδευση σε σχέση με την Αμερικάνικη και την Βρετανική κατέχει την 2η θέση κατάταξης ανάμεσα σε 50 χώρες.
 • Είναι ο επίσημος συνεργάτης του QS Zurich AG (Ελβετική Υπηρεσία Πιστοποίησης) για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικής άσκηση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δημόσια Διοίκηση, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Μονάδες).
 • Είναι ο επίσημος συνεργάτης του DeuZert, ιδρυτικού μέλους του IFCES, με ISO 29990 στην Εκπαίδευση, όσον αφορά τη διαχείριση εκπαιδευτικής ποιότητας για την ανώτατη/ πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
 • Το European University EurAka εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια στην επιλογή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και Κολεγίων ανά τον κόσμο για να διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν οι υψηλές προδιαγραφές εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης που θέτει το Ελβετικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και αναγκαίες δεξιότητες, ώστε οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου να έχουν πρόσβαση σε ελκυστικές ευκαιρίες εργασίας/ απασχόλησης σε όλο τον κόσμο
 • Προσφέρει τη δυνατότητα πιστοποίησης “Student Value +”, της προαιρετικής προσωπικής πιστοποίησης ISO 17024, ως ολοκληρωμένο μέρος διαφόρων προγραμμάτων σπουδών
 • Πρωτοπορεί στην επιστημονική έρευνα εφαρμόζοντας ολιστικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς
Γιατί να σπουδάσετε στο City Unity College
 • Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχονται ελβετικά πιστοποιημένα προγράμματα, τα οποία προσφέρουν την ποιότητα της ελβετικής εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα.
 • Το πρόγραμμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας συνδυάζοντας άρτια τις εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις με τις απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
 • Οι καθηγητές του Τμήματος Διοίκησης είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες, ερευνητές και καθηγητές ο καθένας στο αντικείμενο που διδάσκει.
 • Το πρόγραμμα προσφέρεται σε full-time (1 έτος) παρακολούθησης.
 • Προσφέρεται η δυνατότητα για επαγγελματική άσκηση σε διάφορους συνεργαζόμενους φορείς σε όποιον φοιτητή το επιθυμεί.
 • Προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια σε όποιον φοιτητή το επιθυμεί.
 • Προσφέρεται η δυνατότητα Counseling για την προσωπική εξέλιξη και ευημερία των φοιτητών μας στο συνεργαζόμενο φορέα «Δίκτυο Διερεύνησης Συμπεριφοράς».
Διάρκεια & Μέθοδοι Εκπαίδευσης

Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένα (1) έτος πλήρους φοίτησης (full time) ή δυο (2) έτη μερικής φοίτησης (part time). Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει απόκτηση 90 ECTS . Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολές και H/Y σε υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική άσκηση και περιλαμβάνει:

 • ανάλυση περιπτώσεων
 • βιωματικές και ομαδικές ασκήσεις
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης
 • διαλέξεις από Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Δημόσιων Επιχειρήσεων
 • δυνατότητες εκπαιδευτικών επισκέψεων σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
Μαθήματα
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν τα παρακάτω μαθήματα:
 • Οργάνωση και Διοίκηση στο Δημόσιο Τομέα
 • Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Διοίκηση μάρκετινγκ στο Δημόσιο Τομέα
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ Δημοσίων Οργανισμών
 • Διοίκηση Λειτουργιών στο Δημόσιο Τομέα
 • Λογοδοσία και Υπευθυνότητα στο Δημόσιο Τομέα
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Διπλωματική Εργασία
Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Μετά το Κολέγιο
Τομείς επαγγελματικής απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος μπορούν να στελεχώσουν κυρίως το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ως ανώτερα και ανώτατα στελέχη και να ανελιχθούν στην ιεραρχική δομή. Παράλληλα, μπορούν να απασχοληθούν και στον ιδιωτικό τομέα στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τομείς δράσης τον δημόσιο τομέα.

Προϋποθέσεις και διαδικασίες Εγγραφής

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πανεπιστημίων του εξωτερικού
 • να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας (προαιρετικά) και χρήσης Η/Υ
Απαραίτητα έγγραφα κατά την εγγραφή

Προκειμένου να εγγραφούν οι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του πανεπιστημίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας, εάν υπάρχει
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • (2) Συστατικές Επιστολές

Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο European University EurAka Switzerland. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή αποστέλλεται στους εγγεγραμμένους φοιτητές η φοιτητική τους κάρτα.

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;

Σχετικά Προγράμματα