Μεταπτυχιακά προγράμματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Το City Unity College σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Educons προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στον τομέα της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. Τα προγράμματα αποσκοπούν στον εμπλουτισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών και την εξέλιξή τους σε ερευνητικό και επιστημονικό επίπεδο. Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων ανάλογα με την εξειδίκευση που επιθυμούν στον τομέα της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.
Στόχος του προγράμματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμου με έμφαση στη Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην Οργάνωση και Διοίκηση των Αθλητικών Οργανισμών καθώς και η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη του αθλητισμού.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών στους φοιτητές απονέμεται ο τίτλος
• Master Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή
• Master Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έμφαση στη Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών.

Διάρκεια Σπουδών : 1 έτος (2 εξάμηνα)
Πιστωτικές Μονάδες : 30 ανά εξάμηνο

 

Τα κριτήρια εισδοχής για την εγγραφή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φυσικής αγωγής και Αθλητισμού απαιτούν την ολοκλήρωση ενός συναφούς προπτυχιακού προγράμματος (240 ECTS).

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 1. Μεθοδολογία της έρευνας
 2. Αθλητική Ψυχολογία και Φυσική Αγωγή
 3. Διαγνωστικό Ανθρωπολογικό Μοντέλο
 4. Διαχείριση Έργου
 5. Ιστορική αναδρομή και οι τρέχουσες τάσεις της Φυσικής Αγωγής στην Ευρώπη
 6. Βιοιατρική και διαχείριση προγράμματος
 7. Προσαρμοσμένη κινητική άσκηση και ευεξία
 8. Εφαρμοσμένη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
 9. Έρευνα
 10. Μεταπτυχιακή Διατριβή

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ SPORTS MANAGEMENT

 1. Μεθοδολογία της έρευνας
 2. Αθλητική Ψυχολογία και Φυσική Αγωγή
 3. Κοινωνικοανθρωπολογική Ανάλυση των αθλημάτων
 4. Διαχείριση Έργου
 5. Ιστορική αναδρομή και οι τρέχουσες τάσεις της Φυσικής Αγωγής στην Ευρώπη
 6. Βιοιατρική και διαχείριση προγράμματος
 7. Αθλητικός Τουρισμός
 8. Στρατηγική στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
 9. Έρευνα
 10. Μεταπτυχιακή Διατριβή

 

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;

Σχετικά Προγράμματα