ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠEΝΤΕ (5) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (ΝΑΥΤΙΛΙΑΚA, ΔΙΟIΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΙΚH ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚH, ΔΙΟIΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)

Το City Unity College σε συνεργασία με το Ελβετικό Πανεπιστήμιο European University EurAka - Switzerland  προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με πέντε (5) κατευθύνσεις (Ναυτιλιακά, Διοίκηση Έργου, Τραπεζική και Χρηματοοικονομική, Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων, Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων).

Το City Unity College σ

ε συνεργασία με το Ελβετικό Πανεπιστήμιο European University EurAka - Switzerland  προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με πέντε (5) κατευθύνσεις (Ναυτιλιακά, Διοίκηση Έργου, Τραπεζική και Χρηματοοικονομική, Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων, Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων).Διάρκεια φοίτησης: δύο (2) έτη

 • Γλώσσα διδασκαλίας: Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, προετοιμάζουν υποψηφίους για ανώτερες διοικητικές θέσεις σε αντίστοιχες οργανωτικές δομές και επιχειρήσεις. 

Στόχος των προγραμμάτων είναι να εκπαιδεύσουν τα αυριανά στελέχη των αντίστοιχων κλάδων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε απαιτητικές συνθήκες, όπως αυτές δημιουργούνται από το σημερινό δυναμικά εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα προγράμματα ΜΒΑ, έχοντας ακόμη συνεχή ζήτηση στην αγορά εργασίας, έχουν ως στόχο την προσφορά στελεχών με επαρκείς γνώσεις και ικανότητες προκειμένου να αναλάβουν τη Διοίκηση Επιχειρήσεων μέσα στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. 

Η απόκτηση ΜΒΑ είναι το εφαλτήριο ανέλιξης ενός ικανού στελέχους σε κορυφαίες θέσεις στην ιεραρχία ενός οργανισμού, με σαφώς πιο ανεπτυγμένα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες που βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων και στην αντιστάθμιση του επιχειρηματικού κινδύνου της σύγχρονης επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ολιστική προσέγγιση του προγράμματος σπουδών, αφού το πρόγραμμα είναι δομημένο και εστιασμένο στην ποιότητα και την επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Οι απόφοιτοι του MBA είναι οι αυριανοί ηγέτες και σύγχρονοι managers που καλούνται να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις τόσο σε προσωπικό όσο και επιχειρηματικό επίπεδο.

Γιατί να επιλέξετε το European University EurAka
 • Η ελβετική πανεπιστημιακή/τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κορυφαία με εξαιρετική παγκόσμια φήμη για την αριστεία της. Σύμφωνα με το «Universitas 21 (U21) Ranking of National Higher Education Systems between 2012 and 2018», η Ελβετική εκπαίδευση σε σχέση με την Αμερικάνικη και την Βρετανική κατέχει την 2η θέση κατάταξης ανάμεσα σε 50 χώρες.
 • Είναι ο επίσημος συνεργάτης του QS Zurich AG (Ελβετική Υπηρεσία Πιστοποίησης) για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικής άσκηση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δημόσια Διοίκηση, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Μονάδες).
 • Είναι ο επίσημος συνεργάτης του DeuZert, ιδρυτικού μέλους του IFCES, με ISO 29990 στην Εκπαίδευση, όσον αφορά τη διαχείριση εκπαιδευτικής ποιότητας για την ανώτατη/ πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
 • Το European University EurAka εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια στην επιλογή των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων και Κολεγίων ανά τον κόσμο για να διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν οι υψηλές προδιαγραφές εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης που θέτει το Ελβετικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και αναγκαίες δεξιότητες, ώστε οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου να έχουν πρόσβαση σε ελκυστικές ευκαιρίες εργασίας σε όλο τον κόσμο.
 • Προσφέρει τη δυνατότητα πιστοποίησης “Student Value +”, της προαιρετικής προσωπικής πιστοποίησης ISO 17024, ως ολοκληρωμένο μέρος διαφόρων προγραμμάτων σπουδών.
 • Πρωτοπορεί στην επιστημονική έρευνα εφαρμόζοντας ολιστικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.
Γιατί να σπουδάσετε στο City Unity College
 • Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχονται ελβετικά πιστοποιημένα προγράμματα, τα οποία προσφέρουν την ποιότητα της ελβετικής εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα. 
 • Το πρόγραμμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας συνδυάζοντας άρτια τις εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις με τις απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
 • Οι καθηγητές του Τμήματος Διοίκησης είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες, ερευνητές και καθηγητές ο καθένας στο αντικείμενο που διδάσκει.
 • Προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια σε όποιον φοιτητή το επιθυμεί. 
 • Προσφέρεται η δυνατότητα Counseling για την προσωπική εξέλιξη και ευημερία των φοιτητών μας στο συνεργαζόμενο φορέα «Δίκτυο Διερεύνησης Συμπεριφοράς».
Διάρκεια & Μέθοδοι Εκπαίδευσης

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, από τα οποία τα τρία (3) εξάμηνα αφορούν διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τέταρτο (4) εξάμηνο οι φοιτητές συγγράφουν τη διπλωματική τους εργασία. Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει απόκτηση 120 ECTS, το οποίο αποτελείται από 8 μαθήματα κορμού και 4 κατεύθυνσης. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολείς και H/Y σε υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική άσκηση και περιλαμβάνει:

 • ανάλυση περιπτώσεων
 • βιωματικές και ομαδικές ασκήσεις
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης
 • διαλέξεις από Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων  
 • δυνατότητες εκπαιδευτικών επισκέψεων σε εταιρίες και οργανισμούς
Μαθήματα

 

Για την απόκτηση του ΜΒΑ οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν τα παρακάτω μαθήματα:
Μαθήματα Κορμού:
 • Οικονομικά των Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Μάρκετινγκ
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική
 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ
 • Διοίκηση Λειτουργιών
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Μεθοδολογία Έρευνας

Κατεύθυνση Ναυτιλιακών:

 • Διαχείριση Λιμένων, Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Μεταφορών
 • Διεθνές Εμπόριο και Ναυτιλία
 • Ναυτιλιακή Εταιρική Διακυβέρνηση, Συμμόρφωση και Δίκαιο
 • Ναυτιλιακή Στρατηγική Διαχείριση (5νθήμερο εντατικό σεμινάριο)

Κατεύθυνση Διοίκησης Έργου:

 • Σχεδιασμός Έργου
 • Διαχείριση Έργων και Οργανισμοί
 • Επικοινωνία στη Διαχείριση Έργων
 • Καινοτομία

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής:

 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Ρυθμιστικά Πλαίσια
 • Διοίκηση Διακινδύνευσης
 • Επενδυτική Τραπεζική
 • Διεθνής Τραπεζική

Κατεύθυνση Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων:

 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Συμμόρφωση
 • Ασφάλεια και Κυβερνοχώρος
 • Ασφάλεια πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Πληροφορικής

Κατεύθυνση Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων:

 • Λειτουργίες Ρεσεψιόν Ξενοδοχείου
 • Ασφάλεια και Υγιεινή στο χώρο των Ξενοδοχείων
 • Διαχείριση Ποτών και Τροφίμων
 • Εκπαίδευση στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Μετά το Κολέγιο

Τομείς Επαγγελματικής Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος μπορούν να ανελιχθούν σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις στην επιχειρηματική ιεραρχία με σαφώς πιο ανεπτυγμένα προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες που βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων, στην αντιστάθμιση του επιχειρηματικού κινδύνου της σύγχρονης επιχείρησης και στην ικανότητα τους να συμβάλλουν στην στρατηγική ανάπτυξή της. Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν να αναπτύξουν και τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα (οικογενειακή επιχείρηση, start – ups) προκρίνοντας την επιχειρηματικότητα.

Προϋποθέσεις και διαδικασίες Εγγραφής

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πανεπιστημίων του εξωτερικού 
 • δεκτοί γίνονται υποψήφιοι χωρίς πτυχίο αλλά με προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε συναφές αντικείμενο, κατόπιν συνέντευξης με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος
 • να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας (προαιρετικά) και χρήσης Η/Υ
Απαραίτητα έγγραφα κατά την εγγραφή

Προκειμένου να εγγραφούν οι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του πανεπιστημίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας 
 • Πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας, εάν υπάρχει
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • (2) Συστατικές Επιστολές 

Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο European University EurAka Switzerland. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή αποστέλλεται στους εγγεγραμμένους φοιτητές η φοιτητική τους κάρτα.

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;