MSc in Computer Science

Περιγραφή προγράμματος


Το City Unity College σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Πληροφορική (MSc) σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής και τεχνολογίας πληροφοριών στον σύγχρονο κόσμο, την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη προϊόντων, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προσφέρει ένα υψηλής ποιότητας και επαγγελματικά σχετικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αναπτύσσοντας στους σπουδαστές μια κριτική εκτίμηση της δημιουργίας και της χρήσης υπολογιστικών συστημάτων. Οι απόφοιτοι θα είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την ανάπτυξη συστημάτων υψηλής ποιότητας και διαχείρισης όλων των πτυχών της παραγωγής και συντήρησής τους, επιτρέποντας έτσι σε έναν σπουδαστή να ενισχύσει τις υπάρχουσες δεξιότητές του, ενόψει της ικανοποίησης της αυξανόμενης εμπορικής ζήτησης για προηγμένους υποψήφιους στον κλάδο της πληροφορικής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος MSc, οι μαθητές θα είναι ικανοί για:

 • Αξιολόγηση των τεχνικών, κοινωνικών και διοικητικών διαστάσεων των συστημάτων πληροφορικής.
 • Συζήτηση για επαγγελματικά, νομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και δεοντολογικά ζητήματα σχετικά με τον υπολογισμό και την επίγνωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Έχουν γνώση και κατανόηση πτυχών των συστημάτων πληροφορικής και της χρήσης τους.
 • Αξιολόγηση της καταλληλότητας των ερευνητικών μεθόδων για τη διερεύνηση συγκεκριμένου θέματος.
 • Επίδειξη γνώσης και κατανόησης των αρχών της μηχανικής λογισμικού.
 • Επίδειξη γνώσης και κατανόησης τεχνικών για την ανάπτυξη αλγορίθμων για μια σειρά εφαρμογών.
 • Να επιδεικνύουν γνώση και κατανόηση της οργάνωσης και των αρχιτεκτονικών υπολογιστών.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς συνολικά επτά (7) μαθήματα. Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης των μαθημάτων οι φοιτητές παραδίδουν τη διπλωματική τους εργασία[/toggle]

Γιατί να επιλέξετε το πρόγραμμα

 • Το MSc Computer Science πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές από διαφορετικές σταδιοδρομίας και θεματικές περιοχές μια ισορροπία των δεξιοτήτων μηχανικής λογισμικού και τεχνικών ικανοτήτων που απαιτούνται για μια καριέρα στην ανάπτυξη λογισμικού.
 • Θα λάβετε από πρώτο χέρι την κατανόηση του ζωτικού ρόλου επίλυσης προβλημάτων του λογισμικού, των διεπιστημονικών διαθέσιμων ευκαιριών και το μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση και εφαρμογή των υπολογιστικών συστημάτων.
 • θα δημιουργήσετε εμπειρία σε δεξιότητες προγραμματισμού χρησιμοποιώντας σημαντικές γλώσσες όπως η Java και η Python. Έμφαση δίνεται στον χειρισμό βάσης δεδομένων και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στην SQL (Structured Query Language) για την προηγμένη λειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας πρότυπα προϊόντα όπως Oracle ™.
 • Οι απόφοιτοι θα είναι ιδανικά τοποθετημένοι για απασχόληση στον κλάδο της πληροφορικής ή για σταδιοδρομίες που απαιτούν συνδυασμό της μεταπτυχιακής τους πειθαρχίας με την τεχνογνωσία στον τομέα της πληροφορικής.

Γιατί να επιλέξετε το Cardiff Metropolitan University

 • Βαθμολογημένο ως Silver στο Teaching Excellence Framework Rating (HEFCE 2017)
 • Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται συνεχώς στις κορυφαίες λίστες αξιολόγησης Βρετανικών Πανεπιστημίων (The Times Good University Guide, The Sunday Times University Guide, The Guardian University Guide, The Independent Complete University Guide)
 • Το Πανεπιστήμιο έχει κορυφαία επίδοση για την υποστήριξη ξένων φοιτητών τα τελευταία 6 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο (ISB 2010-2015)
 • Το CMET είναι το Πανεπιστήμιο με την μεγαλύτερη βελτίωση στη φοιτητική εμπειρία (Times Higher Education Awards 2014)
 • Το 2015 το CMET βρέθηκε στην 3η θέση των πιο ανεπτυγμένων Πανεπιστημίων στο Ηνωμένο Βασίλειο (Complete University Guide, 2015)
 • Το 95% των αποφοίτων εξασφαλίζουν εργασία ή συνεχίζουν περαιτέρω σπουδές εντός έξι μηνών από την αποφοίτηση (DLHE 2016)

Γιατί να σπουδάσετε στο City Unity College

 • Συνεργασία με βρετανικά πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας – από υψηλά βαθμονομημένα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου (CMET)
 • Η διδασκαλία των προγραμμάτων γίνεται στα αγγλικά.
 • Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους καθηγητές που δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό χώρο που έχουν πολύ καλή και άμεση σχέση με την αγορά
 • Ανταγωνιστικά δίδακτρα / με καλή σχέση ποιότητας-τιμής.
 • Τα μαθήματα είναι ένας συνδυασμός θεωρητικών και πρακτικών σπουδών / πρακτική διδασκαλία, με τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά
 • Πολυπολιτισμικό περιβάλλον που δίνει την ευκαιρία στους μαθητές για μια διεθνή δικτύωση
 • Το Κολέγιο διοργανώνει εργαστήρια και σεμινάρια με προσκεκλημένους ομιλητές από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, προσφέροντας σπουδαία κίνητρα στους φοιτητές
 • Διεπιστημονικές συνέργειες με τα άλλα τμήματα (Διοίκηση επιχειρήσεων, Ψυχολογία) σε διάφορα έργα και έρευνες
 • Μετά την αποφοίτηση εγγραφή στο τμήμα αποφοίτων που είναι ένα οργανωμένο δίκτυο το οποίο αναπτύσσει το networking των αποφοίτων με την αγορά εργασίας.
 • Στενή συνεργασία μεταξύ CMET και CUC μέσα από μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης.
 • Εξαιρετική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτών και φοιτητών μέσω της Intranet πλατφόρμας, που παρέχει εγκαίρως όλο το εκπαιδευτικό υλικό για την μελέτη των φοιτητών καθώς και δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους καθηγητές και συμφοιτητές.
 • Ψυχολογική υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς του τμήματος Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχολογίας, προς τους φοιτητές σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Διάρκεια & Μέθοδοι Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα προσφέρεται πλήρους απασχόλησης (1 έτος) ή μερικής απασχόλησης (2 έτη). Για να αποκτήσουν ένα MSc μεταπτυχιακό, κάθε φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία συνολικά επτά (7) μαθήματα και μια διατριβή. Κάθε φοιτητής σπουδάζει τέσσερις ενότητες ανά εξάμηνο, και κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δώδεκα (12) ακαδημαϊκές εβδομάδες. Το πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές το σύνολο των γνώσεων που συνδέονται παραδοσιακά με την επιστήμη των υπολογιστών και να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες που επιτρέπουν στους μαθητές να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις σε ρεαλιστικές καταστάσεις όπως γίνεται σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε συνεννόηση με εκπροσώπους του κάδου για να εξασφαλίσει την καταλληλόλητα του προγράμματος σπουδών και για να βοηθήσει τους αποφοίτους στην απασχόληση και τη δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα δεν προσφέρεται ως εξ αποστάσεως εκπαίδευση, έτσι ώστε οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες συνεδριάσεις διάρκειας τριών ωρών έκαστην. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να προγραμματίσουν επιπλέον συναντήσεις (είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά) με καθηγητές / καθηγητές κατά τις ώρες γραφείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω Intranet. Η αξιολόγηση κάθε μαθήματος γίνεται με συνδυασμό δοκιμασιών, αναθέσεων και παρουσιάσεων. Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να συμμετέχουν σε υποχρεωτικές εξετάσεις / εξετάσεις και αναθέσεις ανάλογα με την περιγραφή του μαθήματος.

Μαθήματα & Μέθοδοι Διδασκαλίας

Μαθήματα :

 • Διαχείριση Έργων Τεχνολογίας
 • Ανάπτυξη λογισμικού με ομάδα
 • Μέθοδοι έρευνας για διατριβές τεχνολογίας
 • Διατριβή τεχνολογίας – Τελική εργασία
 • Διαχείριση κινδύνων που απορρέουν με την χρήση εφαρμογών.
 • Γεωπεριβαλλοντική Ανάλυση
 • Προγραμματισμός για ανάλυση δεδομένων
 • Ασφάλεια Πληροφοριών και Διαχείριση Εγγράφων

 

Μέθοδοι διδασκαλίας :

Οι φοιτητές μπορούν να σχεδιάσουν με τη βοήθεια των Καθηγητών τους τον τρόπο μελέτης τους. Παράλληλα, η δομή μαθημάτων και οι διάφορες μέθοδοι διδασκαλίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίξουν την διαδικασία αυτή. Η μικροδιδασκαλία ενθαρρύνεται μέσω της χρήσης συγκεκριμένων διεθνών πρακτικών όπως οι μελέτες περίπτωσης, ενώ η πρακτική εξάσκηση συμπληρώνεται με τη χρήση των κατάλληλων υλικών, βίντεο, λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ.

 

Το διδακτικό υλικό διαχέεται μέσα από ένα μείγμα διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων.

 • Διαλέξεις

Οι διαλέξεις αποτελούν σημαντικό μέρος της διδακτικής στρατηγικής του προγράμματος καθώς και έναν αποτελεσματικό τρόπος παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού με διαδραστικό και συνεργατικό τρόπο. Οι επίσημες διαλέξεις χρησιμοποιούνται για την διδασκαλία και παρουσίαση του γνωσικού αντικειμένου κάθε μαθήματος. Οι καθηγητές «ανεβάζουν» τις σημειώσεις των διαλέξεων τους στο εικονικό μαθησιακό περιβάλλον του City Unity College που ονομάζεται Moodle. Oι μαθητές είναι σε θέση να κατεβάσουν το υλικό αλλά δεν πρέπει να θεωρείται υποκατάστατο της παρακολούθησης.

Οι διαλέξεις παρέχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν μια ευρεία επισκόπηση των θεμάτων και να ξεκινήσουν περαιτέρω έρευνα και μελέτη από τους μαθητές για σεμινάρια, σεμινάρια και ιδιωτική μελέτη.

 • Μελέτη

Αναμένεται από τους φοιτητές να προβούν σε σημαντική μελέτη σε όλες τις πτυχές του προγράμματος. Όλοι οι σπουδαστές του Cardiff Metropolitan University έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς πόρους του Πανεπιστημίου.

 • Εκπαιδευτικές συναντήσεις

Οι εκπαιδευτικές αυτές συναντήσεις έχουν σαν σκοπό να καλυφθούν θέματα τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν εντός εκπαιδευτικού ωραρίου και παρέχονται ενισχυτικά ώστε οι φοιτητές να λύσουν οποιαδήποτε απορία τους. Οι συναντήσεις αυτές μπορούν να έχουν το χαρακτήρα:

-              Επίλυσης πρακτικών προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν από τη διδακτέα ύλη

-              Επίλυση αποριών

-              Σεμινάρια

Τα σεμινάρια μπορούν να αφορούν συναντήσεις ενός φοιτητή ή ομάδας φοιτητών με τους Καθηγητές τους προκειμένου να παρουσιαστεί ένα project ή μια εργασία στα πλαίσια ενός μαθήματος και που μπορούν να το παρακολουθήσουν και άλλοι φοιτητές από διαφορετικά έτη. Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται προκειμένου η διάχυση γνώσης να είναι ανοιχτή για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από το χρόνο φοίτησης τους, ενισχύοντας έτσι την μαθητοκεντρική προσέγγιση στην οποία το ακαδημαϊκό προσωπικό του City Unity College δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα..

 • Εργαστήρια

Τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται ευρέως σε μια σειρά ενοτήτων σε όλο το πρόγραμμα. Σε αυτές τις τάξεις οι μαθητές είναι σε θέση να εξασκηθούν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού. Τα εργαστήρια αποτελούν τη μετάβαση από τη θεωρία στην πρακτική.

 • Μελέτες περίπτωσης

Οι μελέτες περίπτωσης αποτελούν μια θεμελιώδη στρατηγική διδασκαλίας και εκμάθησης, καθώς και ένα εργαλείο αξιολόγησης, όπου οι φοιτητές παρουσιάζουν και αναπτύσσουν πραγματικά ή προσομοιωμένα σύνθετα προβλήματα, τα οποία υποχρεούνται να αναλύσουν λεπτομερώς και στη συνέχεια να συνθέσουν τη δική τους λύση γραπτώς ή προφορικώς.

 • Διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές

Κατά καιρούς προσκαλούνται άνθρωποι της αγοράς και των επιχειρήσεων προκειμένου οι φοιτητές να ενημερωθούν για τα τρέχοντα θέματα που άπτονται των σπουδών τους, αλλά και να αποκτήσουν μια πιο πρακτική προσέγγιση και διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Χώρος διεξαγωγής μαθημάτων

Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του City Unity College στο κέντρο της Αθήνας, Θησέως 15-17, Σύνταγμα, 10562.

Μετά το Κολέγιο

Σύμφωνα με το νόμο 4393/12 τα πτυχία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που αποκτώνται με παρακολούθηση προγραμμάτων σε αναγνωρισμένα Κολέγια, τυγχάνουν επαγγελματικής αναγνώρισης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας.

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι ή στελέχη σε εταιρίες πληροφορικής σαν προγραμματιστές, Μηχανικοί Λογισμικού, Αναλυτές Συστημάτων Πληροφορικής, Διαχειριστές και σχεδιαστές Βάσεων Δεδομένων. Η ζήτηση για τέτοια στελέχη σε συνδυασμό με τον μεταπτυχιακό τίτλο είναι μεγάλη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Οι συνηθισμένες/ ελάχιστες προϋποθέσεις για εγγραφή στο πρόγραμμα Master είναι:

 1. αρχικό πτυχίο που έχει χορηγηθεί από άλλο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης (2:2 ή υψηλότερο), ή
 2. μη-πτυχιακή πιστοποίηση ή προσόν που θεωρείται ότι καλύπτει ικανοποιητικά τις προϋποθέσεις εγγραφής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Οι σπουδαστές που δεν διαθέτουν αυτές τις προϋποθέσεις και προσόντα θα αξιολογούνται ως προς την καταλληλόλητά τους μέσω συνέντευξης και, όπου απαιτείται, μέσα από συστάσεις.

Οι μη πτυχιούχοι που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα (δηλαδή: ελάχιστα λιγότερα προσόντα από τα απαιτούμενα για να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής) θα πρέπει να τα αντισταθμίζουν με τη σχετική επαγγελματική τους πείρα, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι αυτοί κατείχαν, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, υπεύθυνη θέση που είναι σχετική με το μεταπτυχιακό δίπλωμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης της ποιότητας σε επίπεδο προγράμματος, σχολής και ιδρύματος για να διασφαλιστεί ότι τα στάνταρντ τηρούνται με συνέπεια.

Ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα;

Testimonials Φοιτητών

Σχετικά Προγράμματα