Σύλλογος Αποφοίτων

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του City Unity College έχει ως στόχο την αμοιβαία υποστήριξη

ανάμεσα στα μέλη του και την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του καθενός από εσάς καθώς και την καθιέρωση του City Unity College ως εκπαιδευτικό οργανισμό υψηλής ποιότητας. Αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, τους ενώνει όλους μαζί έτσι ώστε να προχωρήσουν σε μελλοντικές δραστηριότητες. 

Σύλλογος Αποφοίτων

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του City Unity College έχει ως στόχο την αμοιβαία υποστήριξη

ανάμεσα στα μέλη του και την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του καθενός από εσάς καθώς και την καθιέρωση του City Unity College ως εκπαιδευτικό οργανισμό υψηλής ποιότητας. Αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, τους ενώνει όλους μαζί έτσι ώστε να προχωρήσουν σε μελλοντικές δραστηριότητες. 

Είναι το όραμα μιας οικογενειακής σχέσης που ενθαρρύνει τη σχέση και την υποστήριξη ανάμεσα στα μέλη της, απαιτεί συλλογική και ενεργή συμμετοχή, και είναι απαραίτητη για την μελλοντική τους πορεία.

Ο Σύλλογος σπουδαστών και αποφοίτων διατηρεί και παρέχει πρόσβαση σε βάση δεδομένων των μελών που κατέχουν διάφορες θέσεις σε ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις και προσφέρει ευκαιρίες για εύρεση εργασίας εντός του δικτύου του, σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Κολεγίου.

Ο Σύλλογος επίσης , αναζητά όλους τους απαραίτητους πόρους για την επιτυχία του Συλλόγου.

Επιθυμία του είναι να συμμετάσχετε και εσείς με όποιον τρόπο επιλέξετε στη λειτουργία και την επιτυχία του Συλλόγου του Κολλεγίου.

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΤΟΥ CITY UNITY COLLEGE
Κοινή χρήση με

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ