Τμήμα Εκπαίδευσης

Το City Unity College σε συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια

Το City Unity College προσφέρει, σε συνεργασία με το Cardiff Metropolitan University, το τριετές πρόγραμμα σπουδών BSc (Hons) Education, Psychology and Special Needs το οποίο αναγνωρίζεται από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ‘Α.Τ.Ε.Ε.Ν.’ του Υπουργείου Παιδείας.

  • Ψυχολογία

  • Συμβουλευτική Ψυχολογία

  • Ψυχολογία της Υγείας

Τα προγράμματα του Τμήματος Ψυχολογίας στο City Unity College παρέχουν στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα στις ανάγκες που προκύπτουν σε επαγγελματικό επίπεδο στον τομέα της Ψυχολογίας.

Το τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει επίσης online σεμινάρια, πιστοποιημένα από το Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων, για την προώθηση της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό, που διδάσκει τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο των προγραμμάτων μας, διαθέτει μακρόχρονη ακαδημαϊκή και επαγγελματική πείρα στα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας, όπως και διεθνή παρουσία στον τομέα της έρευνας.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κοινή χρήση με

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ