Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Το τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του City Unity College

συνεργάζεται με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και προσφέρει προγράμματα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικό.

Τα θεωρητικά μαθήματα διεξάγονται στις σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του City Unity College στο Σύνταγμα, ενώ τα πρακτικά στις εγκαταστάσεις του Πανελληνίου Γ.Σ. ,καθώς και σε αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται ανάλογα με το άθλημα.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κοινή χρήση με

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ