ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Ξενοδοχειακών και Τουριστικών σπουδών του City Unity College

προσφέρει, σε συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Cardiff Metropolitan University) προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Σκοπός των προγραμμάτων είναι να προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις και επαγγελματικού επιπέδου εκπαίδευση ώστε να μπορούν οι απόφοιτοι να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες αυτού του απαιτητικού κλάδου.

Τα προγράμματα που προσφέρονται αφορούν:

και δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον απαιτητικό χώρο του τουρισμού.

Κοινή χρήση με

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ