Τμήμα Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών

Το Τμήμα Ξενοδοχειακών και Τουριστικών σπουδών του City Unity College

προσφέρει, σε συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Cardiff Metropolitan University) προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Σκοπός των προγραμμάτων είναι να προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις και επαγγελματικού επιπέδου εκπαίδευση ώστε να μπορούν οι απόφοιτοι να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες αυτού του απαιτητικού κλάδου.

Τα προγράμματα που προσφέρονται αφορούν:

και δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον απαιτητικό χώρο του τουρισμού.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κοινή χρήση με

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ